Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: studio387

STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016.godine, donijela je
Odluku o usvajanju Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016 – 20121.).

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata / Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo pravde, Federalni zavod za statistiku, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine. Sugeriše se kantonalnim vladama i nevladinom sektoru da u okviru svojih nadležnosti poduzmu sve potrebne radnje na provođenju ove Strategije. (Član 2).

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku od tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, posebnim rješenjem, a na prijedlog nadležnih institucija iu tačke 2. ove odluke, imenovati interresorno i intersektorsko Korodinaciono tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koje će biti zaduženo za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti planiranih ovom Strategijom. (Član 3.)

Pročitajte:

Prijem povodom 3. decembra međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se obilježava 3. decembra, danas je u prostorijama Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike, zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača sa saradnicima upriličio prijem za predstavnike reprezentativih udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom.

Ovim povodom istaknuto je kako je u proteklom periodu urađeno mnogo posla na sistemskom rješavanju položaja i prava osoba sa invaliditetom, a posebno ističući usvajanje Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata te rad na pripremi i izradi podzakonskih akata koji su predviđeni ovim propisom.

”Razlog zašto ovoliko pažnje posvećujemo baš ovom propisu je taj što dosada nije postojao zakonski osnov za veoma važno i složeno pitanje finansiranje osnovne djelatnosti reprezentativnih organizacija, dodjelu i pravdanje sredstava. Imali smo takvo stanje da je veliki broj organizacija osnovan upravo zbog ostvarivanje šanse da apliciraju na dodjelu budžetskih sredstava, a da pri tome nisu ostvarivali ni osnovnu funkciju i ulogu zbog koje je njihovo osnivanje predviđeno. Usvajanjem ovog propisa institucije će imati jasne partnere u kreiranju politika i rješenja u oblasti invaliditeta, a organizacije će imati više motivacije da se angažuju i rade na pitanjima za koja se i osnivaju.”, kazao je ministar Drljača.

Također, u odnosu na protekli period istaknuto je i usvojenje Nacrta zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore osobama sa invaliditetom kojim se bar donekle pokušava unaprijediti položaj osoba sa invaliditetom u društvu, barem što se tiče materijalne zaštite. Ovim propisom, između ostalog, značajno je što osnovica za priznata prava neće biti fiksna kao što je to do sada bio slučaj, nego će se usklađivati sa prosjekom plate u Federaciji BiH.

Od ostalih propisa kojima se regulišu prava osoba sa invaliditetom, a na kojima je rađeno te su ista u primjeni ili su usvojena u nekoj od zakonom predviđenih formi istaknut je Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, koji je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio u formi nacrta, i koji je prošao javnu raspravu, a u čijoj je radnoj verziji učestvovala zainteresovana populacija, te Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i pravilima postupka medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja kojim se otklonila diskriminacija po pitanju nastanka invaliditeta, jer se napokon invaliditet za sve osobe sa invaliditetom cijeni prema konačnom stanju a ne po uzroku i načinu nastanka, kao što je to bila dugogodišnja praksa, a što je sukladno Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom.

”Što se tiče ostalih aktivnosti, spomenuo bih da je u protekloj godini, u svijetu pa tako i u Bosni i Hercegovini fokus bio na zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Što se tiče zapošljavanja, aktivnostima u okviru nadležnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, te projektima koji su pokrenule i podržale domaće i inostrane nevladine organizacije, kao i vrijednim radom i trudom samih učesnika u ovom procesu, možemo reći da je i u našoj državi učinjen možda mali, ali značajan korak kada je u pitanju ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom i njihov izlazak na otvoreno tržište rada, ili pokretanje sopstvenog biznisa. Svjesni smo da je ovo složen i dugotrajan proces, koji uključuje mnogo resora, truda i zalaganja svih nivoa vlasti, ali u konačnici, obaveza svih nas je omogućiti dostojanstven život osobama sa invaliditetom, usluge koje im omogućuju sudjelovanje na tržištu rada i u društvu, te radno okruženje prilagođeno njihovim potrebama.”, rekao je Drljača.

Na kraju sastanka predstavnici udruženja iskoristili su priliku da se zahvale ministru Drljači i njegovim saradnicima na dugogodišnjoj saradnji u cilju poboljšanja položaja i prava osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine uručivši im prigodnu zahvalnicu.

Održana izborna skupština unije organizacija osoba s invaliditetom u BiH

U Međugorju, 28. i 29. 11. 2022. godine u hotelu Fo'Rest, održana je izborna i redovna sjednica Skupštine Unije organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, te redovna sjednica Upravnog odbora Unije.

Nakon smrti rahm. Elvire Bešlija koja je bila predsjednica Unije, za novog predsjednika izabran je gospodin Branko Suzić, za predsjednika Upravnog odbora izabran je gospodin Suvad Zahirović.

Ispred Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine u novi saziv Skupštine Unije osoba s invaliditetom Bosne i hercegovine imenovani su Harun Aliefendić i Albert Dodik.

Na ovoj sjednici usvojeni su izvještaji o radu Unije za 2020. i 2021. godinu, te Program rada i Finansijski plan za 2022. i 2023. godinu.

Smještaj kao i edukativno druženje omogućio je ”Caritas BiH”.

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH

U prostorijama Saveza u Sarajevu, u okviru planiranih redovnih aktivnosti, održana je VII sjednica Upravnog odbora Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH na kojoj su prisustvovali predsjednik UO prof. dr.sc. Mirsad Muftić i članovi Harun Aliefendić, Bešir Bečić, Mensud Imamović i Zahid Garaplija.

Sjednici je prisustvovao i Albert Dodik, v.d. rukovodilac Saveza.

Na sjednici je urađena analiza proteklih aktivnosti Saveza, pregled zagovaračkih inicijativa u koje je uključen Savez kroz različita tijela na nivou FBiH te su isplanirane aktivnosti do kraja godine.

Međunarodno otvoreno prvenstvo – 18. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize “Zenica 2022”

U organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine održano je, od 8. do 10. septembra 2022. godine, Međunarodno otvoreno prvenstvo i 18. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, a tehnički organizator i domaćin Igara bilo je Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica – član Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Pokrovitelj Igara bilo je Federalno ministarstvo kulture i sporta daju bh.entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Legitimitet ovoj međunarodnoj manifestaciji daje Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine i Igre se održavaju u skladu sa normama međunarodnog sporta za osobe s invaliditetom, i paraolimpijskim pravilima.

Na 18. sportskim igrama je nastupilo 120 učesnika paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, takmičari sa pratiocima. Takmičara je bilo 80 koji su se takmičili u osam disciplina. Tehnički organizator igara bilo je Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, a takmičenje se održalo na Atletskom stadionu SC „Kamberovića Polje“ i hotelu Zenica u kojem su svi učesnici bili smješteni. Svečano otvorenje Međunarodnog otvorenog prvenstva i 18. sportskih igara sa intoniranjem himne i podizanjem zastave, te defileom učesnika sa zastavama zemalja učesnica na čijem čelu je bio proslavljeni bh. paraolimpijac, učesnik 3 Paraolimpijade, bacač kugle Dževad Pandžić iz Sarajeva.

Na ceremoniji otvaranja Igara prisutnima su se obratili Albert Dodik, rukovodilac Saveza, Marinko Tokić, pomoćnik ministra za sport Zeničko-dobojskog kantona Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku FBiH koji je i zvanično otvorio Igre.
Takmičenje su pratili i navijali za sportiste učenici nekoliko zeničkih osnovnih škola koji su bili poseban dio ambijenta svečanog otvorenja.

Sportske igre se tradicionalno održavaju u atletici i šahu. Takmičenje u atletici održano je u disciplinama: trke u mehaničkim kolicima na 100, 200 i 400 m, te ‘štafeti’ 4×100 m, kao i u bacačkim disciplinama: kugla, disk, koplje i čunj.
Šahovski turnir, takmičenje po Bergerovom sistemu, održan je u hotelu ”Zenica” u Zenici.

Albert Dodik, rukovodilac Saveza

Prilikom svog obraćanja Albert Dodik, rukovodilac Saveza, je istakao: „Zahvaljujući podršci brojnih partnera i sponzora: BH Telecoma, kompanije Otto Bock Adria Sarajevo i IDS, Općine Stari Grad Sarajevo, IT kompanije ”Mistral” Sarajevo, Aerodroma Sarajevo, Federalnog ministarstva kulture i sporta, dopremijera Federacije BiH, prijatelja Igara i medijskih pokrovitelja: Televizije Federacije – FTV, ”RSG Media” – medijska grupacija za produkciju, promociju, prodaju i emitovanje radijskih programa Sarajevo, dnevnih novina ‘Oslobođenje’ Sarajevo i Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH, dokazuje da sport nije privilegija samo za ljude bez invaliditeta, nego je specifično područje ljudskog djelovanja koje osnažuje samopouzdanje i ima ogroman značaj u održavanju stabilne psiho-fizičke kondicije i socijalizacije što je od posebnog značaja za osobe sa invaliditetom“.

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize je osnovan 1978. godine. Danas Savez djeluje na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i okuplja 15 udruženja – članica Saveza: Cazin, Doboj-Jug, Goražde, Jajce, Livno, Lukavac, Mostar, Sanski Most, Sarajevo, Travnik i Novi Travnik, Tuzla, Velika Kladuša, Zavidovići, Zenica sa ukupno 1200 članova osoba s invaliditetom.

Rezultati:
U ekipnoj muškoj konkurenciji u atletici ostvaren je plasman:
1. Zeničko-dobojski kanton
2. Unsko-sanski kanton
3. Srednjobosanski kanton

U ekipnoj ženskoj konkurenciji u atletici ostvaren je plasman:
1. Unsko-sanski kanton
2. Zeničko-dobojski kanton
3. Bosansko-podrinjski kanton

Šah – plasman, ekipno:
1. Zeničko-dobojski kanton
2. Selekcija bh. entiteta Republika Srpska
3. Srednjobosanski kanton

Ukupno najuspješnije ekipe Igara :
1. Zeničko-dobojski kanton
2. Unsko-sanskog kanton
3. Srednjobosanski kanton

Najuspješnija takmičarka igara : Ljilja Slišković iz Zeničko -dobojskog kantona.

Najuspješniji takmičar igara: Mustafa Beganović iz Srednjobosanskog kantona.

Završna svečanost Međunarodnog otvorenog prvenstva i 18. sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize održana je u Hotelu Zenica svečanom večerom i dodjelom medalja, pehara i diploma.

In memoriam dr. Belma Goralija

Nakon kraće i teške bolesti, 13. maja 2022. godine napustila nas je dr. Belma Goralija, specijalista onkološke citologije, nekadašnja članica Udruženja paraplegičara i oboljelih o dječije paralize Kantona Sarajevo i našeg Saveza. Vjerujemo da je naša Belma otišla na bolji svijet i našla svoj konačni smiraj.

Belma Goralija je rođena 6. decembra 1968. godine u Sarajevu. Životna priča doktorice Belme Goralije je zaista fascinantna. Bila je veselo i aktivno dijete, već od najranije dobi igrala folklor i uživala u putovanjima. Kako je odrastala postaja je još bolja kao osoba, čovjek i stručnjak. Završila je Srednju medicinsku školu u Sarajevu, smjer farmaceutski tehničar, a nakon toga upisala Medicinski fakultet u Sarajevu i redovno ga pohađala do rata. U junu 1992. godine je teško ranjena i ostala je u invalidskim kolicima, što je uzrokovalo i prekid studija. Studij medicine prekinula je zbog jednog podmuklog snajperskog hica.

Po povratku u Sarajevo započinje svoj novi život sa stanjem paraplegije, a za kretanje je koristila kolica. Uprkos svemu, Belma je svoj novi životni put popločala upornim radom i uspjesima, ne odustajući od života i zacrtanih ciljeva.

Nastavlja studije i diplomira 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.. Četverogodišnju specijalizaciju završava u Zagrebu i stječe zvanje specijalista citologije.

Nakon kraće i teške bolesti, 13. maja 2022. godine napustila nas je dr. Belma Goralija, specijalista onkološke citologije, nekadašnja članica Udruženja paraplegičara i oboljelih o dječije paralize Kantona Sarajevo i našeg Saveza. Vjerujemo da je naša Belma otišla na bolji svijet i našla svoj konačni smiraj.Belma Goralija je rođena 6. decembra 1968. godine u Sarajevu. Životna priča doktorice Belme Goralije je zaista fascinantna. Bila je veselo i aktivno dijete, već od najranije dobi igrala folklor i uživala u putovanjima. Kako je odrastala postaja je još bolja kao osoba, čovjek i stručnjak. Završila je Srednju medicinsku školu u Sarajevu, smjer farmaceutski tehničar, a nakon toga upisala Medicinski fakultet u Sarajevu i redovno ga pohađala do rata. U junu 1992. godine je teško ranjena i ostala je u invalidskim kolicima, što je uzrokovalo i prekid studija. Studij medicine prekinula je zbog jednog podmuklog snajperskog hica.

Po povratku u Sarajevo započinje svoj novi život sa stanjem paraplegije, a za kretanje je koristila kolica. Uprkos svemu, Belma je svoj novi životni put popločala upornim radom i uspjesima, ne odustajući od života i zacrtanih ciljeva. Nastavlja studije i diplomira 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.. Četverogodišnju specijalizaciju završava u Zagrebu i stječe zvanje specijalista citologije.

Belma je bila i vrlo aktivna u društvenom životu, pogotovo u borbi za prava osoba s invaliditetom. Belmine društvene aktivnosti nikad nisu prestale, i to je bio važan dio njenog života. Nikada svoj angažman na području zagovaranja za prava osoba s invaliditetom nije smatrala manje važnim od svoje posvećenosti profesiji ljekara.

Posljednjih godina, sarađujući direktno s organizacijom „MyRight‟, Belma je dala, kao jedan od autora, ogroman doprinos u izradi Brošure za zdravstvene radnike o ophođenju prema osobama s invaliditetom, ali još više na njenoj promociji među kolegama ljekarima i medicinskim radnicima, doprinoseći tako da zdravstveni radnici bolje razumiju pacijente koji su osobe s invaliditetom, da ih adekvatno tretiraju i doprinesu boljem kvalitetu života osoba s invaliditetom.
Poseban doprinos dala je temama o ženama s invaliditetom i ulozi žene u mirovnim procesima, učestvujući u konferencijama i panelima tokom kojih se aktuelizirala višestruka diskriminacija s kojom se žene s invaliditetom susreću, te važnosti davanja glasa žene s invaliditetom na različitim područjima.

Doktorica Belma je bila stručnjak u oblasti citologije i autoritet u ovoj oblasti. Broj zadovoljnih pacijenata i uspješnih dijagnoza svjedoči tome, ali i ovo, kao i sve ostalo što je Belma radila, postignuće u stjecanju znanja, studiranja, specijalizacije i rada u praksi je prošlo tiho i bez velike buke, ne hvaleći se svojim zavidnim ostvarenjima u struci i drugim aktivnostima. Svoj nedovršeni radni vijek provela je u Zavodu za zaštitu zdravlja žena i materinstva u Sarajevu.

Izražavamo duboko saučešće Belminoj porodici i svim ožalošćenima.

NEKA JOJ JE VJEČNI RAHMET I LAKA ZEMLJA

Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine

18. sporstke igre Zeničko-Dobojskog kantona “Zenica 2022”

U organizaciji Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Grada Zenica u subotu, 11.06.2022. godine, održane su, na Atletskom stadionu KSC „Kamberovića polje“, tradicionalne 18. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

Igre je svečano otvorio Omer Škaljo, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

Takmičenje se odvijalo u atletskom višeboju: bacanje kugle, diska, koplja,čunja, trke u mehaničkim kolicima, te šahu. Učešće je uzelo više od 50 takmičara iz 7 opština i gradova Zeničko-dobojskog kantona: Zenica, Žepče, Zavidovići, Doboj Jug, Vareš, Kakanj i Visoko.

Praćeni lijepim vremenom, postignuti su zavidni rezultati, a zasluge pripadaju takmičarima, dosadašnjim višestrukim prvacima u tim disciplinama i najboljim sportistima i sportistkinjama u sportu za osobe s invaliditetom na podrućju Kantona i šire.

Harun Aliefendić, predsjednik Upravnog odbora Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Grada Zenica je istakao da je, uz odlične vremenske uslove, najbitnije bilo pokazati da su i osobe s teškim oblikom invaliditeta sastavni dio našeg sistema, našeg društva i da mogu aktivno i kvalitetno živjeti i dokazati se kroz sport i, naravno, kroz sve druge društvene aktivnosti. Napomenuo je da će Zenica u septembru ove godine biti domaćim i tehnički organizator tradicionalnog Međunarodnog prvenstva–Sportskih igara paraplegičara i oboljelih od dječije paralize najmasovnijeg atletskog i šahovskog takmičenja u regiji na kojem učestvuju takmičari iz cijele Bosne i Hercegovine i država nastalih nakon disolucije SFR Jugoslavije, a koje organizuje Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine čije su članice i sva udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Na Igrama je aktivno učestvovao, kao sudija, Dejan Mileusnić iz Zenice, aktuelni bosanskohercegovački rekorder u bacanju koplja, koji je u srijedu ponovo pobijedio na 13. međunarodnom atletskom mitingu „Zenica 2022“.

Harun Aliefendić i Samira Đidić
Mirsad Đulbić
Bacanje čunja
Dejan Mileusnić

Održana 25. redovna skupština

Dana 25.maja 2022. godine, u hotelu ”Hollywood” u Sarajevu, održana je 25. redovna sjednica Skupštine Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine.

Na Skupštini je bilo prisutno svih 16 delegata iz udruženja Velika Kladuša, Cazin, Sanski Most, Doboj Jug, Jajce Travnik, Zenica, Tuzla, Lukavac, Livno, Mostar, Goražde i Sarajevo, te počasni član Skupštine prof. dr. sci. Mirsad Muftić, predsjednik Upravnog odbora Saveza.

Sjednici 25. Skupštine su prisustvovali slijedeći članovi Skupštine: Elvis Hodžić – Velika Kladuša, Irfad Rekić – Cazin, Refik Ibragić – Sanski Most, Numa Mešić – Tuzla, Mensud Imamović – Lukavac, Harun Aliefendić – Zenica, Ljilja Slišković – Zenica, Edib Skulić – Doboj Jug, Dženan Krnjić – Novi Travnik – Travnik, Rifet Agić – Jajce, Bešir Bečić – Mostar, Aldin Šanjta – Livno, Zahid Garaplija – Goražde, Sabahudin Hreljić – Sarajevo, Snježana Pađen – Sarajevo, te prof. dr. sc. Mirsad Muftić kao počasni član i predsjednik Upravnog odbora Saveza.

Skupštini je prisustvovala i Almedina Čamdžić predsjednica novoosnovanog Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zavidovići, Udruženja koje će na idućoj sjednici Skupštine zvanično imati svog predstavnika – člana Skupštine.

Na početku rada 25. sjednice Skupštine Elvis Hodžić, predsjednik Skupštine, pozdravio sve prisutne i predložio slijedeći Dnevni red:

1.
Izbor radnih tijela Skupštine
a)Verifikacione komisije
b)Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
2.
Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne 25. sjednice Skupštine
3.
Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Saveza za 2021. godinu
4.
Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora Saveza za 2021. godinu
5.
Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Saveza za 2021. godinu
6.
Programa rada Saveza za 2022. godinu
7.
Finansijski plan Saveza za 2022. godinu
8.
Prijedlog Odluke Upravnog odbora o izmjenama Statuta Saveza
9.
Organizacija i utvrđivanje datuma održavanja Sportskih igara 2022. godine.
10.
Tekuća pitanja

Nakon usvajanja Dnevnog reda izabrana su radna tijela Skupštine – verifikaciona komisija u sastavu Bešir Bečić, Rifet Agić i Irfad Rekić koja je utvrdila da postoje svi potrebni uslovi za održavanje sjednice Skupštine. Za zapisničara je izabran Albert dodik, a za ovjerivače Zapisnika Ljilja Slišković Mensud Imamović.

Potom je usvojen Zapisnik sa prethodne 24. sjednice Skupštine i nastavilo se sa radom po tačkama Dnevnog reda

Izvještaj o radu za prošlu godinu, uz materijale koji su zastupnici dobili, prezentirao je predsjednik Upravnog odbora Prof.dr.sc. Mirsad Muftić.

Nakon razmatranja i diskusije usvojeni su Izvještaja o radu Saveza, Izvještaja Nadzornog odbora i Finansijski izvještaj za 2021. godinu.
Nakon toga se prešlo na slijedeće tačke Dnevnog reda po kojima se razmatrao Programa rada i Finansijski plan Saveza za 2022. godinu, koji su nakon prezentiranja i kraće diskusije usvojeni, uz operativni plan izvršenja istih, usvojeni od strane prisutnih članova Skupštine.

Po 8. tački dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke Upravnog odbora o izmjenama Statuta Saveza.
Izmjene Statuta su predložene zbog specifičnosti situacije u kojoj se našao Savez nakon smrti Elvire Bešlije, bivšeg Generalnog sekretara Saveza, a koja je obavljala dužnost rukovodioca stručne službe Saveza i predstavljala Savez prema drugim pravnim i društvenim subjektima.

Statut je promijenjen u tom dijelu i sada sadrži nove stavke. Umjesto ‘Generalni sekretar saveza’ usvojeno je da se uvode novi funkcije i termini: „Rukovodilac Saveza“ i „Osoba za predstavljanje Saveza“.

Za rukovodioca Saveza izabran je Albert Dodik, dugogodišnji, stručan i dokazan, zaposlenik u stručnoj službi Saveza i dosadašnji vršilac dužnosti Generalnog sekretera Saveza, a za osobu za predstavljanje Saveza, po prijedlogu Upravnog odbora, jednoglasno je izabran gospodin Harun Aliefendić iz Zenice, osoba sa stanjem paraplegije koja koristi kolica za kretanje.

Prilikom izbora Haruna Aliefendića za predstavljanje Saveza istaknuto je da je gospodin Aliefendić trenutno najadekvatnija ličnost s obzirom na svoje akademsko zvanje, iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom i dugogodišnjoj borbi za prava osoba s invaliditetom, pogotovo osoba sa stanjem paraplegije i dječije paralize, te da je poznat u društvenoj zajednici kako kod drugih organizacija osoba s invaliditetom tako i kod nadležnih vlasti na svim nivoima u Bosni Hercegovini.

Deveta točka Dnevnog reda se odnosila na organizaciju tradicionalnih sportskih igara koje imaju međunarodni karakter. Odlučeno je da će i ove godine, 11. septembra, Savez organizovati Međunarodno takmičenje – Sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u atletici i šahu. Takmičenje će biti održano u Zenici na terenu SC ‘Kamberović polje’, a operativni/tehnički organizator takmičenja će biti Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica.

Pod tačkom “tekuća pitanja” nije bilo dodatnih pitanja, a skupu se obratila Almedina Čamdžić u ime novosnovanog Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zavidovići koja je rekla da se raduje početku rada novoformiranog Udruženja Zavidovići, prijemu u Savez i saradnji sa ostalim udruženjima – članicama Saveza.

Na kraju se Elvis Hodžić, predsjednik Skupštine, zahvalio na konstruktivnom radu i zaključio rad 25. sjednice skupštine Saveza.

Sjednica osnivačke skupštine

Dana 06.05.2022. godine, održana je, nova, osnivačka Skupština Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zavidovići.

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine podržao je inicijativu članova dosadašnjeg Udruženja iz Zavidovića da se u ovoj opštini osnuje novo Udruženje s obzirom da je dosadašnje imalo subjektivnih problema zbog kojih je došlo do zastoja u radu, tačnije – do faktičkog prestanka rada Udruženja.
To je bio razlog da aktivni članovi, osobe s invaliditetom – stanjem paraplegije i dječije paralize, pokrenu inicijativu za registraciju novog Udruženja, što je i urađeno.

Prva, osnivačka, sjednica Skupštine Udruženja je uspješno završena se po svim tačkama Dnevnog reda uz sadržajne i konstruktivne diskusije.
Na sjednici osnivačke Skupštine usvojen je Statut i izabrani su svi, zakonom predviđeni, organi Udruženja za nesmetano funkcionisanje i rad Udruženja.

Savez je predstavljao Albert Dodik, v.d. generalni sekretar koji je učestvovao u radu Skupštine i pomogao da sjednica proteče prema zakonskim propisima i proceduri, a donesena je i odluka da novoformirano Udruženje nastavi slijed prethodnog kada je u pitanju članstvo Udruženja u Savezu paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon završetka rada, nastavljeno je sa druženjem u ugodnoj atmosferi i ambijentu.

In memoriam Elvira Bešlija

Navršava se godina dana otkako nas je nenadano, 4. juna 2021. godine, napustila Elvira Bešlija, naša prijateljica, kolegica i generalni sekretar Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine.
Rođena u Sarajevu 6. jula 1953. godine a od svoje 14. godine je u stanju paraplegije. I pored toga, i svih prepreka koje prate stanje paraplegije, uspjela se ostvariti kao supruga, majka i nana, te završiti svoje školovanje i steći zvanje pravnika.

Savez je danas, 25. maja 2022. godine, tim povodom organizovao komemoraciju Elveri Bešliji, u konferencijskoj sali hotela „Hollywood“, i tom prilikom smo se prisjetili njenog života i rada, te bogatog naslijeđa koje je ostavila iza sebe. Komemoraciji su prisustvovali mnogi članovi udruženja – članica Saveza kao i drugi gosti koji su poznavali i sarađivali sa našom rahmetli Elvirom.

Prof. dr. sc. Mirsad Muftić, predsjednik Upravnog odbora Saveza, je, uz prigodnu video prezentaciju, podsjetio na samo manji dio rada i aktivnosti koje je ostvarila Elvira u 43 godine svog angažmana u pokretu i borbi za prava osoba s invaliditetom i ostavila dubok i neizbrisiv trag u radu Saveza i pokretu osoba s invaliditetom iza sebe.

Prof.dr.sc. Mirsad Muftić - video prezentacija
Prof.dr.sc. Mirsad Muftić – video prezentacija

Savez, kao organizator komemoracije, se zahvaljuje svima koji su danas prisustvovali sjećanju na našu Elviru. Posebnu zahvalnost i saosjećanje izražavamo Elvirinom sinu Harisu, unuku Ervinu i suprugu Emiru, koje je njena smrt najviše rastužila i kojima najviše i nedostaje.U znak sjećanja na njihovu i našu Elviru Bešliju, ispred Saveza, je uručena Zlatna plaketa koju je primio njen sin Haris i prigodano umjetničko djelo njenom unuku Ervinu.

Uručivanje Zlatne pplakete sinu Harisu

Uručivanje umjetničke skulptur unuku Ervinu

 

 

 

 

 

 

 

Komemoracija je završena riječima sjećanja nekolicine njenih bliskih saradnika i prijatelja prof. dr. sc. Mirsada Muftića, Zorana Dobraša, Almira Šahmanije, Milene Obradović, Mirsada Đulbića, Alage Hozanovića, Elvisa Hodžića, Mirsada Imamovića, pomoćnika Federalnog ministra rada i socijalne politike Dobrice Jonjića i Salihe Đuderije, Tijane Borovčanin i Almina Jerkovića iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.