Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

In memoriam dr. Belma Goralija

Nakon kraće i teške bolesti, 13. maja 2022. godine napustila nas je dr. Belma Goralija, specijalista onkološke citologije, nekadašnja članica Udruženja paraplegičara i oboljelih o dječije paralize Kantona Sarajevo i našeg Saveza. Vjerujemo da je naša Belma otišla na bolji svijet i našla svoj konačni smiraj.

Belma Goralija je rođena 6. decembra 1968. godine u Sarajevu. Životna priča doktorice Belme Goralije je zaista fascinantna. Bila je veselo i aktivno dijete, već od najranije dobi igrala folklor i uživala u putovanjima. Kako je odrastala postaja je još bolja kao osoba, čovjek i stručnjak. Završila je Srednju medicinsku školu u Sarajevu, smjer farmaceutski tehničar, a nakon toga upisala Medicinski fakultet u Sarajevu i redovno ga pohađala do rata. U junu 1992. godine je teško ranjena i ostala je u invalidskim kolicima, što je uzrokovalo i prekid studija. Studij medicine prekinula je zbog jednog podmuklog snajperskog hica.

Po povratku u Sarajevo započinje svoj novi život sa stanjem paraplegije, a za kretanje je koristila kolica. Uprkos svemu, Belma je svoj novi životni put popločala upornim radom i uspjesima, ne odustajući od života i zacrtanih ciljeva.

Nastavlja studije i diplomira 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.. Četverogodišnju specijalizaciju završava u Zagrebu i stječe zvanje specijalista citologije.

Nakon kraće i teške bolesti, 13. maja 2022. godine napustila nas je dr. Belma Goralija, specijalista onkološke citologije, nekadašnja članica Udruženja paraplegičara i oboljelih o dječije paralize Kantona Sarajevo i našeg Saveza. Vjerujemo da je naša Belma otišla na bolji svijet i našla svoj konačni smiraj.Belma Goralija je rođena 6. decembra 1968. godine u Sarajevu. Životna priča doktorice Belme Goralije je zaista fascinantna. Bila je veselo i aktivno dijete, već od najranije dobi igrala folklor i uživala u putovanjima. Kako je odrastala postaja je još bolja kao osoba, čovjek i stručnjak. Završila je Srednju medicinsku školu u Sarajevu, smjer farmaceutski tehničar, a nakon toga upisala Medicinski fakultet u Sarajevu i redovno ga pohađala do rata. U junu 1992. godine je teško ranjena i ostala je u invalidskim kolicima, što je uzrokovalo i prekid studija. Studij medicine prekinula je zbog jednog podmuklog snajperskog hica.

Po povratku u Sarajevo započinje svoj novi život sa stanjem paraplegije, a za kretanje je koristila kolica. Uprkos svemu, Belma je svoj novi životni put popločala upornim radom i uspjesima, ne odustajući od života i zacrtanih ciljeva. Nastavlja studije i diplomira 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.. Četverogodišnju specijalizaciju završava u Zagrebu i stječe zvanje specijalista citologije.

Belma je bila i vrlo aktivna u društvenom životu, pogotovo u borbi za prava osoba s invaliditetom. Belmine društvene aktivnosti nikad nisu prestale, i to je bio važan dio njenog života. Nikada svoj angažman na području zagovaranja za prava osoba s invaliditetom nije smatrala manje važnim od svoje posvećenosti profesiji ljekara.

Posljednjih godina, sarađujući direktno s organizacijom „MyRight‟, Belma je dala, kao jedan od autora, ogroman doprinos u izradi Brošure za zdravstvene radnike o ophođenju prema osobama s invaliditetom, ali još više na njenoj promociji među kolegama ljekarima i medicinskim radnicima, doprinoseći tako da zdravstveni radnici bolje razumiju pacijente koji su osobe s invaliditetom, da ih adekvatno tretiraju i doprinesu boljem kvalitetu života osoba s invaliditetom.
Poseban doprinos dala je temama o ženama s invaliditetom i ulozi žene u mirovnim procesima, učestvujući u konferencijama i panelima tokom kojih se aktuelizirala višestruka diskriminacija s kojom se žene s invaliditetom susreću, te važnosti davanja glasa žene s invaliditetom na različitim područjima.

Doktorica Belma je bila stručnjak u oblasti citologije i autoritet u ovoj oblasti. Broj zadovoljnih pacijenata i uspješnih dijagnoza svjedoči tome, ali i ovo, kao i sve ostalo što je Belma radila, postignuće u stjecanju znanja, studiranja, specijalizacije i rada u praksi je prošlo tiho i bez velike buke, ne hvaleći se svojim zavidnim ostvarenjima u struci i drugim aktivnostima. Svoj nedovršeni radni vijek provela je u Zavodu za zaštitu zdravlja žena i materinstva u Sarajevu.

Izražavamo duboko saučešće Belminoj porodici i svim ožalošćenima.

NEKA JOJ JE VJEČNI RAHMET I LAKA ZEMLJA

Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine