Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016.godine, donijela je
Odluku o usvajanju Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016 – 20121.).

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata / Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo pravde, Federalni zavod za statistiku, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine. Sugeriše se kantonalnim vladama i nevladinom sektoru da u okviru svojih nadležnosti poduzmu sve potrebne radnje na provođenju ove Strategije. (Član 2).

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku od tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, posebnim rješenjem, a na prijedlog nadležnih institucija iu tačke 2. ove odluke, imenovati interresorno i intersektorsko Korodinaciono tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koje će biti zaduženo za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti planiranih ovom Strategijom. (Član 3.)

Pročitajte:

Prilozi