Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Održana 25. redovna skupština

Dana 25.maja 2022. godine, u hotelu ”Hollywood” u Sarajevu, održana je 25. redovna sjednica Skupštine Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine.

Na Skupštini je bilo prisutno svih 16 delegata iz udruženja Velika Kladuša, Cazin, Sanski Most, Doboj Jug, Jajce Travnik, Zenica, Tuzla, Lukavac, Livno, Mostar, Goražde i Sarajevo, te počasni član Skupštine prof. dr. sci. Mirsad Muftić, predsjednik Upravnog odbora Saveza.

Sjednici 25. Skupštine su prisustvovali slijedeći članovi Skupštine: Elvis Hodžić – Velika Kladuša, Irfad Rekić – Cazin, Refik Ibragić – Sanski Most, Numa Mešić – Tuzla, Mensud Imamović – Lukavac, Harun Aliefendić – Zenica, Ljilja Slišković – Zenica, Edib Skulić – Doboj Jug, Dženan Krnjić – Novi Travnik – Travnik, Rifet Agić – Jajce, Bešir Bečić – Mostar, Aldin Šanjta – Livno, Zahid Garaplija – Goražde, Sabahudin Hreljić – Sarajevo, Snježana Pađen – Sarajevo, te prof. dr. sc. Mirsad Muftić kao počasni član i predsjednik Upravnog odbora Saveza.

Skupštini je prisustvovala i Almedina Čamdžić predsjednica novoosnovanog Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zavidovići, Udruženja koje će na idućoj sjednici Skupštine zvanično imati svog predstavnika – člana Skupštine.

Na početku rada 25. sjednice Skupštine Elvis Hodžić, predsjednik Skupštine, pozdravio sve prisutne i predložio slijedeći Dnevni red:

1.
Izbor radnih tijela Skupštine
a)Verifikacione komisije
b)Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
2.
Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne 25. sjednice Skupštine
3.
Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Saveza za 2021. godinu
4.
Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora Saveza za 2021. godinu
5.
Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Saveza za 2021. godinu
6.
Programa rada Saveza za 2022. godinu
7.
Finansijski plan Saveza za 2022. godinu
8.
Prijedlog Odluke Upravnog odbora o izmjenama Statuta Saveza
9.
Organizacija i utvrđivanje datuma održavanja Sportskih igara 2022. godine.
10.
Tekuća pitanja

Nakon usvajanja Dnevnog reda izabrana su radna tijela Skupštine – verifikaciona komisija u sastavu Bešir Bečić, Rifet Agić i Irfad Rekić koja je utvrdila da postoje svi potrebni uslovi za održavanje sjednice Skupštine. Za zapisničara je izabran Albert dodik, a za ovjerivače Zapisnika Ljilja Slišković Mensud Imamović.

Potom je usvojen Zapisnik sa prethodne 24. sjednice Skupštine i nastavilo se sa radom po tačkama Dnevnog reda

Izvještaj o radu za prošlu godinu, uz materijale koji su zastupnici dobili, prezentirao je predsjednik Upravnog odbora Prof.dr.sc. Mirsad Muftić.

Nakon razmatranja i diskusije usvojeni su Izvještaja o radu Saveza, Izvještaja Nadzornog odbora i Finansijski izvještaj za 2021. godinu.
Nakon toga se prešlo na slijedeće tačke Dnevnog reda po kojima se razmatrao Programa rada i Finansijski plan Saveza za 2022. godinu, koji su nakon prezentiranja i kraće diskusije usvojeni, uz operativni plan izvršenja istih, usvojeni od strane prisutnih članova Skupštine.

Po 8. tački dnevnog reda razmatran je prijedlog Odluke Upravnog odbora o izmjenama Statuta Saveza.
Izmjene Statuta su predložene zbog specifičnosti situacije u kojoj se našao Savez nakon smrti Elvire Bešlije, bivšeg Generalnog sekretara Saveza, a koja je obavljala dužnost rukovodioca stručne službe Saveza i predstavljala Savez prema drugim pravnim i društvenim subjektima.

Statut je promijenjen u tom dijelu i sada sadrži nove stavke. Umjesto ‘Generalni sekretar saveza’ usvojeno je da se uvode novi funkcije i termini: „Rukovodilac Saveza“ i „Osoba za predstavljanje Saveza“.

Za rukovodioca Saveza izabran je Albert Dodik, dugogodišnji, stručan i dokazan, zaposlenik u stručnoj službi Saveza i dosadašnji vršilac dužnosti Generalnog sekretera Saveza, a za osobu za predstavljanje Saveza, po prijedlogu Upravnog odbora, jednoglasno je izabran gospodin Harun Aliefendić iz Zenice, osoba sa stanjem paraplegije koja koristi kolica za kretanje.

Prilikom izbora Haruna Aliefendića za predstavljanje Saveza istaknuto je da je gospodin Aliefendić trenutno najadekvatnija ličnost s obzirom na svoje akademsko zvanje, iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom i dugogodišnjoj borbi za prava osoba s invaliditetom, pogotovo osoba sa stanjem paraplegije i dječije paralize, te da je poznat u društvenoj zajednici kako kod drugih organizacija osoba s invaliditetom tako i kod nadležnih vlasti na svim nivoima u Bosni Hercegovini.

Deveta točka Dnevnog reda se odnosila na organizaciju tradicionalnih sportskih igara koje imaju međunarodni karakter. Odlučeno je da će i ove godine, 11. septembra, Savez organizovati Međunarodno takmičenje – Sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u atletici i šahu. Takmičenje će biti održano u Zenici na terenu SC ‘Kamberović polje’, a operativni/tehnički organizator takmičenja će biti Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica.

Pod tačkom “tekuća pitanja” nije bilo dodatnih pitanja, a skupu se obratila Almedina Čamdžić u ime novosnovanog Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zavidovići koja je rekla da se raduje početku rada novoformiranog Udruženja Zavidovići, prijemu u Savez i saradnji sa ostalim udruženjima – članicama Saveza.

Na kraju se Elvis Hodžić, predsjednik Skupštine, zahvalio na konstruktivnom radu i zaključio rad 25. sjednice skupštine Saveza.