Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zakon o zapošljavanju

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

ZAKON
O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI,
OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU LICA S INVALIDITETOM

Ovim zakonom se uređuje profesionalna rehabiltacija i zapošljavanje lica s invaliditetom sa smanjenom radnom sposobnošću (u daljem tekstu: lica s invaliditetom), osnivanje i djelatnost ustanova, privrednih društava i drugih pravnih lica koja se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem lica s invaliditetom. Osnivanje i rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom i druga pitanja u vezi profes. rehabilitacije i zapošljavnja lica s invaliditetom.

Između ostalog, član 4. ovog Zakona reguliše ko su lica s invaliditetom koja se tretiraju ovim Zakonom, a član 18. decidno navodi obavezu zapošljavanja lica s invaliditetom prema broju zaposlenih – npr. do 31.12.2011. godine najmanje jedno lice s invaliditetom na svaka 24 zaposlena….
Reguliše se, pored ostalog, i način otvaranja ZAŠTITNIH RADIONICA za lica s invaliditetom kao i sva ostala pitanja iz ove oblasti….

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 9/10 od 26.02.2010. godine

Kompletan ZAKON možete preuzeti ovdje (klikni na donji tekst:):

ODLUKA
O OSNIVANJU FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE
OSOBA S INVALIDITETOM

Parlamnet Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 57. stav2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom (Službene novine Federacije BiH, br. 9/10), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 28. jula 2010. godine i sjednici Doma naroda održanoj 29. jula 2010. godine, donio naprijed navedenu Odluku

Kompletnu Odluku o osnivanju fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
možete preuzeti ovdje 
(klikni na donji tekst):


KATALOG
RADNIH MJESTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM U BiH

Katalog radnih mjesta kreiran je s ciljem prevazilaženja predrasuda i elimiisanja diskriminacije prilikom zapošljavanjaosoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Sadržaj ovog kataloga je isključivo preporuka poslodavcima i osobama s invaliditetom, a nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada srodnih organizacija i institucija iz regije u rješavanju problematike zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s invaliditetom.

U ovom katalogu možete pronaći mnogobrojne vrste djelatnosti pogodne i za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao i preporuke za poslodavce.

  • Takodjer, u ovom katalogu su i:
  • I zvod iz Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom
  • Izvodi iz zakona o profesionalnoj rehabilitaciji oba bh. entiteta – Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj

.

Kompletan Katalog možete preuzeti ovdje – ‘klikom’ na donji tekst, naslov:

NAPOMENA:

Opširnije i detaljnije informacije i zakone možete pročitati i pronaći na zvaničnom sajtu Fonda za zapošljavanje : http://www.fprzoi.ba/