Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE TRAVNIK

Misija

Zalaganjem djelovati i  uticati na stvaranje demokratskog civilnog društva u Bosni i Hercegovini u kojemu će pitanja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize biti razmatrana kao pitanja ljudskih prava kao i borba za sve osobe sa invaliditetom i što manje suočavanje sa poteškoćama pri kretanju, zapošljavanju, osiguranju zdravstvene zaštite…

Vizija

Biti lider u izgradnji društva bez prepreka, u kojem paraplegičari i oboljeli od dječije paralize žive samostalno po svom vlastitom izboru, uz  osiguranje potrebnih vidova podrške, ravnopravno uključeni u zajednicu, odgovorno uživaju ljudska prava koja im pripadaju