Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE OPĆINE DOBOJ-JUG

Predsjednik udruženja: Edib Skulić, kontakt telefon: 062 218 466

Misija

Socijalno-humanitarna sa naglaskom na socijalnoj koheziji (uključivanje osoba sa invaliditetom u sve društvene tokove). Primjenom međunarodnih standarda  nastojimo obezbjediti uslove kroz institucionalna rješenja sa ciljem kvalitetnog zadovoljavanja potreba osoba sa invaliditetom u zajednici.

Vizija

Izgrađene jednake mogućnosti u zajednici

Ključne aktivnosti

 • Evidentiranje  i utvrđivanje socio-ekonomskog položaja članstva,
 • Zaštita životnog standarda,
 • Adekvatna medicinska zaštita i rehabilitacija,
 • Edukacija članstva: promocija socijalnog modela invalidnosti i «Standardnih pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom», podizanje obrazovnog nivoa i sposobnosti osoba sa invaliditetom: stvaranje uslova za dodatnu edukaciju, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje (kampanja za izjednačavanje mogućnosti u obrazovanju), sticanje kvaliteta samopouzdanja i vještina upravljanja.
 • Edukacija i informisanje javnosti: promocija «Standardnih pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom» i društvenih promjena za uklanjanje svih diskriminatorskih barijera društva – podizanje javne svijesti.
 • Borba za antidiskriminatorno zakonodavstvo koje svim osobama sa onesposobljenjem priznaje jednaka osnovna prava i potrebe – dosljedna implementacija konstituisanih prava članstva.
 • Stvaranje uslova za profesionalnu rehabilitaciju, radno osposobljavanje kroz edukaciju i zapošljavanje.
 • Podrška lokalnim inicijativama za realizaciju projekata pokretanja i razvoja mikro ili malog biznisa (proizvodnih i/ili uslužnih pogona) u vlasništvu organizacija osoba sa invaliditetom i/ili osoba sa invaliditetom.
 • Promocija sporta i rekreacije za osobe sa invaliditetom.
 • Podrška ženama sa invaliditetom u participiranju u pokretu žena svijeta.
 • Povezivanje sa organizacijama osoba sa invaliditetom i drugim organizacijama i institucijama koje pokažu interes i spremnost za partnerstvo u ostvarivanju ciljeva Udruženja.
 • Prikupljanje sredstava: lobiranje donatora i sponzora (promocijom principa partnerstva) za realizaciju programskih ciljeva kroz kvalitetne projekte.
 • Zagovaranje i promocija ideje stvaranja pokreta osoba sa invaliditetom kao dijela civilnog društva u pravnoj i socijalnoj državi BiH.

Za ostvarivanje ciljeva iz prethodnog člana Udruženje kroz dugoročne i kratkoročne operativne programe rada i projekte definiše osnovne zadatke, prioritete i neophodne aktivnosti za njihovu realizaciju u skladu sa aktuelnom situacijom u zemlji i društvu.

Kada je riječ o radu i postojanja našeg Udruženja moramo naglasiti da smp u proteklih osamnaest godina ispisivali svijetle stranice  novije povjesti naše lokalne zajednice u kojoj smo ostavili nemjerljivi trag kako po svemu onome što smo radili i stvarali,tako posebno po onome što je nas, kao ranjivu kategoriju ljudi izdiglo u sami vrh udruženja na lokalnoj zajednici. Usuditi se…to je početak uspjeha, davno je zapisao  spisatelj Viktor Hugo… Mi smo se  potajno i hrabro prije osamnaest godina usudili i pokrenuli  i malo po malo stvarali predispozicije da nam bude bolje, nametnuli smo se lokalnoj zajednici sa samo jednom porukom da smo i mi dio nje, ali smo i u svemu ovome poodavno prešli općinsku razinu, jer smo prepoznatljivi diljem naše zemlje  po širenju pozitivnih priča i brojnim projektima koji su zahvaljujući nama implementirani na ovom prostoru čija  vrijednost premašuje više  stotina hiljada maraka.

Kontakt