Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Žiro račun: 1610300001610002  Raiffeisen Bank d.d. BiH Filijala Goražde  Devizni račun :535712000-023000128-1 Raiffeisen Banck Office Goražde

Predsjednica udruženja: Sadeta Velić, kontakt telefon: 061/761-089

Misija udruženja

Okupljanje paraplegičra i oboljelih od dječije paralize sa područja na kome djeluje udruženje, radi njihovog zajedničkog djelovanja i stvaranja uslova za puno učešće u odgovarajućim uslovima života i rada.

Vizija

Vizija našeg udruženja je društvo u kome su osobe sa invaliditetom zdravstveno i ekonomski zbrinute i društvo u kome nema stgmatzacije i dskriminacije već su osbe sa invalidtetom punopravni članovi tog društva.

Ključne aktivnosti

Okupljanje paraplegičra i oboljelih od dječije paralize sa područja na kojem djeluje udruženje. Zaštita životnog standarda.                                                          Promocija potreba i provođenje aktivnosti na postizanju adekvatne zdravstvene zaštite i rehabilitacije  Promocija sporta i rekreacije za osobe sa invaliditetom. Pružanje pomoći članovima pri edukaciji i zapošljavanju. Zalaganje za antidiskriminatorno zakonodavstvo. Pružanje pomoči pri ostvrivanju određenih prava osoba sa invaliditetom. Lobiranje kod donatora i sponzora za realizaciju programskih ciljeva kroz kvalitetne projekte…

Kontakt