PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH


- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

 

 

 

10.09.2013. godine

ODRŽANE 21. REPUBLIČKE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA SRBIJE
USPJEŠAN NASTUP PREDSTAVNIKA BiH - ČLANOVA NAŠEG SAVEZA

U Kraljevu su, od 05. – 07. septembra 2013. godine, održane 21. republičke sportske igre paraplegičara i kvadriplegičara Srbije.
Uz ekipe  iz Srbije učesnici igara su bili i pozvani gosti – takmičari iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije.

Na sportskim igrama je učestvovalo više od 200 takmičara koji su se nadmetali u atletici, šahu, stonom-tenisu, streljaštvu i pikadu.

Igre je zvanično otvorila Brankica Janković, državni sekretar ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Bosnu i Hercegovinu, na poziv  Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, je predstavljala ekipa  Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH sa takmičarima iz Udruženja kvadriplegičara, paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Tuzla predvođena kapitenom ekipe gospođom Numom Mešić, predsjednicom Udruženja a koja je ujedno bila i predstavnik našeg Saveza.

Predstavnici naše države i Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, takmičari iz Udruženja kvadriplegičara, paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Tuzla, su opravdali očekivanja i osvjetlali obraz naše države, Saveza i svog Udruženja.

Fikreta Hasanović i Sumbila Smajlović su osvojile bronzane medalje u atletici – disciplina:

- Trke u invalidskim kolicima na 100 m, u dvije kategorije u skladu sa međunarodnom klasifikacijom sportista s invalidititetom propisanom od strane Međunarodnog paraolimpijskog komiteta (IPC)

Naši predstavnici su, po povratku, izrazili zadovoljstvo sa cjelokupnim boravkom i učešćem na sportskim igrama u Srbiji kao i uspješnim nastavkom saradnje srodnih saveza Bosne i Hercegovine i Srbije.

 

 

Izvještaj dostavila:
Fikreta Hasanović
Udruženje kvadriplegičara, paraplegičara
i oboljelih od dječje paralize Tuzla

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na sport