1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

30.06.2018. godine

ODRŽANO JE, OD 21. - 23 JUNA 2018. GODINE, U SARAJEVU
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - 15. SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE


MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO I XV SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE

s1

U organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine održano je Međunarodno otvoreno prvenstvo i 15. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine.
Na ovogodišnjem Međunarodnom sportskom mitingu nastupilo je 120 takmičara – paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, u zvaničnoj konkurenciji kao i  znatan broj učesnika prijavljenih kao takmičari izvan konkurencije.

Desnim klikom "miša" možete zaustaviti i pokrenuti video-clip = 'kvačica' ispred "play“

Učestvovali su takmičari iz, država regije, Slovenije, Makedonije, Srbije i Crne Gore, te domaćina Bosne i Hercegovine koju su predstavljali takmičari iz oba bh.entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Iz Federacije BiH učestvovali su takmičari iz 15 područnih udruženja-članica Saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

Sportske igre se tradicionalno održavaju u atletskim disciplinama, prema pravilima Paraolimpijskog komiteta, i šahu.

Svečanost otvaranja međunarodnih sportskih igara održana je 22. juna u 09,30 sati na atletskom stadionu Sportskog centra  „Safet Zajko“ u Halilovićima, Sarajevo, defileom i smotrom takmičara/učesnika sa zastavama svojih zemalja.  Nakon defilea intonirana je državna himna.

S2

Učesnicima Međunarodnog otvorenog prvenstva – 15. Sportski igara paraplegičara i oboljelih od dječje paralize su se pozdravnim govorom obratili Mirvad Kurić, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, Prof.dr. Mirsad Muftić, predsjednik Upravnog odbora Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize FBiH, i Vesko Drljača, ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, koji je i zvanično proglasio igre otvorenim. Konferansu je profesionalno vodio sportski reporter Vahidin Alihodžić.

Obraćanje zvaničnika učesnicima i gostima 15.sportskih igara

S4
S5
S6
Prof.dr. Mirsad Muftić, ispred Saveza
Vesko Drljača, federalni ministar
Mirvad Kurić, kantonalni ministar

Atletsko takmičenje je održano i u okviru Manifestacije „22. Novogradski dani“. Organizacija takmičenja koje okuplja osobe sa najtežim fizičkim invaliditetom zahtijeva posebne uslove i pripreme, a organizator se potrudio da igre budu organizovane što kvalitetnije i ugodno za sve takmičare.

Savez je za realizaciju ovog projekta pored vlastitog učešća obezbijedio neophodna dodatna sredstva od strane sponzora i donatora.

Obezbijeđeni su adekvatni uslovi smještaja bez arhitektonskih i drugih barijera u hotelu “Hollywood” na Ilidži, te veoma dobri uslovi takmičenja na atletskom stadionu Sportskog centra  „Safet Zajko“ u Halilovićima, Sarajevo, kao i stručna sportska podrška svih aktera.
Zbog težine invaliditeta i napora dužine puta organizacija te velikog broja učesnika, takmičenja u atletici i u šahu raspoređena su na vrijeme od dva dana, sa završnim svečanim sadržajem podjele medalja i druženjem uz prigodnu večeru i muziku.
Atletsko takmičenje je održano u ženskoj i muškoj konkurenciji u sljedećim disciplinama: 

 • Trke u kolicima: 100 m; 200 m; 400 m
 • Bacačke discipline: koplje, kugla, disk i čunj

Vrhovni sudija u atletici bio je međunarodni atletski sudija Aldin Jahić, u saradnji sa proslavljenim maratoncem i atletskim trenerom Islamom Đugumom i njegovim sudijskim timom

ŠAH:
Ekipno takmičenje, po Bergerovom sistemu, je održano u hotelu „Hollywood“ na Ilidiži - Sarajevo
Takmičenje u šahu vodio je međunarodni šahovski sudija gospodin Mirza Miralem, a prema pravilima takmičenja po 'Bergerovom sistemu'. Pravila su pročitana vođama ekipa i šahistima prije početka takmičenja.

Savez kao oraganizator, se potrudio da Igre proteknu prema svim međunarodnim pravilima u takmičarskom dijelu i da kao dobar domaćin obezbjedi sve potrebno a što, uobičajeno, 'prati' sportske igre i ovakve manifestacije.

 • Organizovao da ljekar klasifikator dr. Damir Jaganjac, koji ima međunarodnu licencu za određivanja klasa za takmičenje u atletici za osobe s invaliditetom, prije takmičenja pregleda učesnike uz njihovu medicinsku dokumentaciju i utvrdi grupu (kategoriju) u koju takmičar pripada prema međunarodnim normama, što je i obavljeno u sali u hotelu «Hollywood» 21.06.2018. Klasifikacija je izvršena za učesnike koji nisu učestvovali na ranijim igrama
 • Urađene su “Propozicije za Međunarodno otvoreno prvenstvo i XV sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Bosne i Hercegovine» (po Pravilima AAIF i Paraolimpijskog komiteta) koja su zbog specifičnosti takmičenja prilagođene našim uslovima i primjenjive samo na navedenom takmičenju, koje su sa Programom održavanja iz Saveza dostavljene svim prijavljenim ekipama.
 • Izrađene su akreditacije za sudije i organizatore koje su korištene tokom Igara
 • Da bi Igre bile što bolje organizovane održani su pripremni sastanci sa sudijama, vođama ekipa i organizatorima.
 • Za takmičenje u atletici za bacačke discipline Savez je obezbjedio dvije specijalne «stolice» koje su koristili takmičari u ženskoj i muškoj konkurenciji. Stolice su i ove godine servisirane i pregledane-testirane zbog bezbjednosti takmičara.
 • Savez je organizovao sve poslove oko angažiranja profesionalaca i volontera za pomoć tokom održavanja sportskih igara, međunarodne sudije za atletiku i šah, kao i poslove za takmičarski dio igara, obezbjedio šahovske garniture zajedno sa šahovskim satovima, te svečano otvorenje i ostale organizacione poslove na stadionu. Savez je uspio obezbjediti više sponozora za ovogodišnje igre.
 • Za pomoć na stadionu za transfer takmičara iz kolica na stolicu za bacanje i obratno, te za ostale potrebne pomoći, angažovanoj e veći broj volontera, studenata Fakulteta zdravstvenih studija iz Sarajeva.
 • Na Stadionu je u toku takmičenja bilo obezbjeđeno, u dovoljnim količinama, osvježenje za sve učesnike koji su bili zadovoljni ponudom, a isto je bilo i u hotelu «Hollywood» gdje je održano takmičenje u šahu.

Za rezultate postignute u svim takmičarskim disciplinama Savez je obezbijedio pehare, medalje i diplome.

 • Pehari su dodijeljeni za ukupne plasmane.

Medalje, zlatne, srebrene i bronzane, i diplome, sa logom Igara, su dodijeljene za ostvarene pojedinačne rezultate.

Rezultati:    
- Najuspješnija ekipa Igara ukupno: ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - F BiH / BiH
     
Takmičenje u ženskoj konkurenciji    
1. ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - F BiH / BiH  
2. SRBIJA -  
3. REPUBLIKA SRPSKA - Bosna i Hercegovina  
     
Takmičenje u muškoj konkurenciji    
1. ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - F BiH / BiH  
2. BOSANSKO-PODRINJSKI - F BiH / BiH  
3. UNSKO - SANSKI KANTON - F BiH / BiH  
     
Šahovsko takmičenje - ekipno    
1. ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - F BiH / BiH  
2. SREDNJOBOSANSKI KANTON - F BiH / BiH  
3. SLOVENIJA -  
     
Pojedinačno    
- Najuspješnija takmičarka: ĐURĐICA KOVAČEVIĆ - SRBIJA
- Najuspješniji takmičar:     GOCE MINOVSKI - MAKEDONIJA

S2

Najuspješniji pojedinci/ke po diciplinama:

MUŠKARCI

TRKE U KOLICIMA :

100 m
Ferid Fazlić (Ze-Do kanton /BiH), kategorija T52 – Ibrahim Dizdarević (USK - BiH), kategorija T53 – Štefan Glavan (Slovenija), kategorija T54 – Marinko Jukić  (Ze-Do kanton /BiH), kategorija T55.
200 m:
Ferid Fazlić (Ze-Do kanton / BiH), kategorija T52 – Ibrahim Dizdarević (USK – BiH), kategorija T53 – Nedžad Pepić (Crna Gora), kategorija T54 – Mujo Adilović  (Ze-Do kanton / BiH), kategorija T55.
400m:
Ređib Talić
(Ze-Do kanton /BiH), kategorija  T52 – Srećko Jorgić (Ze-Do kanton /BiH), kategorija  T53 – Nedžad Pepić (Crna Gora), kategorija T54 – Marinko Jukić  (Ze-Do kanton /BiH), kategorija T55.

BACAČKE DICIPLINE:

Disk:
Goce Minovski (Makedonija), kategorija  T52 – Refik Ibragić (USK - BiH), kategorija  F53; Andrej Omahen (Slovenija), kategorija F54 – Uzeir Turkušić (BPK – BiH), kategorija F55 – Nedim Šido (SBK-FBiH,  kategorija F56 – Mahmić Sefedin (Ze-Do kanton), kategorija F57.

Kugla:
Goce Minovski (Makedonija), kategorija F52 – Refik Ibragić (USK – FBiH), kategorija F53 – Andrej Omahen (Slovenija), kategorija F54 – Salem Džano (BPK – FBiH), kategorija F55 –  Amir Drek (SBK-FBiH), kategorija F56 Mahmić Sefedin (Ze-Do kanton), kategorija F37.

Koplje:
Goce Minovski (Makedonija), kategorija F52 – Slavko Ivković (RS-BiH), kategorija F53 – Andrej Omahen (Slovenija), kategorija F54 – Senad Husović (Crna Gora), kategorija F55; – Nedim Šido (SBK-FBiH) kategorija F56 Mahmić Sefedin (Ze-Do kanton / BiH),  kategorija F37.

Čunj:
Ljubiša Gajić (Slovenija)

ŽENE

Disk:
Almedina Čamdžić (Ze-Do kanton / BiH), kategorija  F51 – Bajramović Alma (USK – BiH), kategorija  F52 – Obradović Milena (RS-BiH), kategorija  F53 – Ljiljana Slišković (Ze-Do kanton /BiH), kategorija  F54 – Đurđica Kovačević (Srbija), kategorija  F55 – Subhija Hodžić (Ze-Do kanton /BiH), kategorija  F56.

Kugla:
Bajramović Alma (USK – BiH) kategorija  F52; – Obradović Milena (RS-BIH), kategorija  F53; – Ljiljana Slišković (Ze-Do kanton /BiH), kategorija  F54; – Đurđica Kovačević (Srbija), kategorija  F55; – Subhija Hodžić (Ze-Do kanton /BiH), kategorija F56;

Koplje:
Šemsija Dželadini (Kanton 10 – BiH), kategorija  F52 – Obradović Milena (RS-BIH), kategorija  F53 – Ljiljana Slišković  (Ze-Do kanton), kategorija F54 – Đurđica Kovačević (Srbija), kategorija F55 –  Sadeta Rašidović (BPK – BiH,) kategorija F56.

Čunj:
Samira Đidić (Ze-Do kanton /BiH), kategorija F51.

IZVAN KONKURENCIJE NAJUSPJEŠNIJI SU BILI:
Hurmija Mujić (Sarajevo) – disk, kugla ikoplje, kategorija T52, te Dževad Panđić (Sarajevo) – kugla, koplje i disk, kategorija T55 i Alija Kečo (Sarajevo) – koplje, kategorija T56.

Napomena:
Takmičari/takmičarke koji su učestvovali u atletskim disciplinama  u kojima nije bilo više od 2 takmičara/ke nisu bili bodovno vrjednovani, shodno međunarodnim pravilima (za bodovanje je neophodno najmanje 3 takmičara u svakoj disciplini i kategoriji invaliditeta), tako da nisu dobili medalje i diplome.

Po završetku takmičarskog dijela održana je u večernjim satima, u hotelu «Hollywood»  na Ilidži, svečanost podjele priznanja, svečana večera i druženje uz prigodnu muziku.
Zvanični konferansije bila je novinarka gospođa Amra Ekmečić.

S7 s8

Savez je obezbjedio i medijsko praćenje ove značajne regionalne sportske manifestacije.
Medijski pokrovitelji Sportskih igara bili su:
 - Televizija Federacije BiH – FTV, ", radio MIX i radio "Antena", dnevne novine "Oslobođenje" i "Nezavisne  novine"

Najznačajniji sponzor ovogodišnjih Sportskih igara je bio je USAID.

logo

Ostali koji su podržali Igre su: Kanton Sarajevo, sarajevske opštine Stari Grad, Centar i Novi Grad, Međunarodni aerodrom Sarajevo, 'Lutrija BiH', 'Bosnalijek', 'Kakanj Cement', Express Courier d.o.o.  i hotel 'Hollywood', te 'Coca Cola' i 'Džajić commerce' u proizvodima–sokovi i voda.

Nakon dobijenih informacija od svih relevantnih osoba, predstavnika takmičarskih timova i ostalih stručnih osoba, izvršena je analiza koja je rezultirala zaključkom da su ovogodišnje Međunarodne sportske igre veoma uspješno organizovane, da su takmičenja održana u sportskom i fer ponašanju učesnika te da su postignuti veoma dobri rezultati.
Moramo istači da su svi učesnici, a posebno gosti iz stranih država, iskazali svoje zadovoljstvom kompletnom organizacijom i ambijentom uz želju da i naredne godine budu sudionici najznačajnije sportske manifestacije osoba s invaliditetom (OSI) u regiji.

Igre su, ponovo, omogućile da se u okviru Igara svi učesnici druže, da se steknu nova poznanstva, dogovori saradnja između aktera Igara u sportskom i svakom drugom segmentu.
Uspostavljena je još kvalitetnija bilateralna saradnja sa svakom od inostranih ekipa koje su iskazale želju za nastavak saradnje u sportskim i ostalim aktivnostima osoba s invaliditetom i željom predstavnika istih da predstavnici našeg Saveza budu njihovi gosti na sportskim takmičenjima  koje i oni organizuju u svojim državama.

Takođe, dobrom organizacijom i obezbjeđenjem svih uslova za takmičenje, te okupljanjem velikog broja takmičara, otvorili smo mogućnost članovima-takmičarima za postizanje takmičarske norme u rezultatima kao uslova za učešće na ostalim takmičenjima, pa i međunarodnim.
Realizacijom ovog Programa-Projekta postigli smo podizanje kvaliteta sportske djelatnosti, i postizanjem dobrih rezultata uspješnom prezentiranju naše zemlje u svijetu.

Cijenimo da je organizacija sportskih takmičenja za paraplegičare i oboljele od dječije paralize, kao jedne od najtežih kategorija osoba sa tjelesnim invaliditetom uopće, veoma bitna za održavanje njihovog pozitivnog stava i boljeg psiho-fizičkog stanja

FOTO - ALBUM SA MEĐUNARODNE SPORTSKE MANIFESTACIJE 
MOŽETE POGLEDATI NA NAŠOJ STRANICI "ALBUMI"
ili NA LINKU
SPORTSKE IGRE - SARAJEVO 2018.

Stručna služba Saveza

nazad na novosti