PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

10.06..2010. godine

OTVORENO PRVENSTVO - 7. SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA
 I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE 

SARAJEVO, 04. - 06. juna 2010.

 

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Harisa Silajdžića i federalnog Ministarstva za kulturu i sport, organizovao je Otvoreno prvensto - 7.sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize koje su se održale u Sarajevu od 04. do 06. juna 2010.godine.
Na ovom Otvorenom prvenstvu i sada tradicionalnim VII sportskim igrama, koje su bile veoma dobro organizovane, paraplegičari i oboljeli od dječije paralize takmičili su se u atletici (trke u kolicima i bacačke discipline) i šahu, sa mnogo takmičarskog duha i vrlo uspješnim rezultatima

S obzirom da se radi o organizaciji takmičenja koje okuplja osobe sa najtežim fizičkim invaliditetom uopće, koje zahtijeva posebne uslove i pripreme, obezbijeđeni su adekvatni uslovi smještaja bez arhitektonskih i drugih barijera u hotelu “Hollywood” na Ilidži, te veoma dobri uslovi takmičenja na Olimpijskom Stadionu "Asim Ferhatović Hase" na Koševu, kao i stručna sportska podrška svih aktera.

Na ovom međunarodnom takmičenju je nastupilo preko 120 takmičara – paraplegičara i oboljelih od dječije paralize (u zvaničnoj konkurenciji i revijalno). Učestvovali su takmičari iz 9 kantona, odn. iz 16 područnih udruženja-članica Saveza Federacije, četvrti put učesnici iz bh.entiteta Republike Srpske, drugi put iz Hrvatske i Srbije i po prvi iz Slovenije.

Takmičenja su održana u sljedećim disciplinama:
Atletika:
- Trke u kolicima: 100m; 200m; 400m
- Bacačke discipline: koplje, kugla, disk i ćun - na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase" na Koševu,
Šah
-
Takmičenje (ekipno) po Bergerovom sistemu - u Hotelu "Hollywood"

Postignuti rezultati pojedinih takmičara predstavljaju podsticaj i nadu za ispunjavanje evropskih i svjetskih normi i ostvarenje rezultata vrijednih za takmičenja na evropskom i svjetskom nivou.
Svečano otvorenje OTVORENOG PRVENSTVA i SEDMIH SPORTSKIH IGARA sa intoniranjem bh. himne i podizanjem državne zastave održano je na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase" na Koševu, 05. juna u 09,30 sati.
Svečanom otvorenju dijelu i takmičenja prisustvovali su: predsjedavajući Predsjedništva BiH dr.Haris Silajdžić, premijer Kantona Sarajevo, Besim Mehmedić i pomoćnik ministra kulture i sporta Federacije BiH prof. Mustafa Demir. Nakon intoniranja himne i podizanja zastave, na Olimpijskom Stadionu Koševo 05. 06. u 09,30 sati te obraćanja zvaničnika, Igre je otvorio pomoćnik ministra kulture i sporta Federacije BiH prof. Mustafa Demir.

  • Savez je organizovao da ljekar klasifikator dr. Damir Jaganjac, koji ima međunarodnu licencu za određivanja klasa za takmičenje u invalidskoj atletici prije takmičenja pregleda učesnike uz njihovu medicinsku dokumentaciju i utvrdi grupu (klasu) u koju takmičar pripada prema međunarodnim normama. Klasifikacija je izvršena za učesnike koji nisu učestvovali na ranijim igrama, te za one za koje je bila potrebna revizija u klasifikaciji i učesnike iz Hrvatske i Srbije, koji nisu ranije klasificirani. Učesnici iz Slovenije su imali svoje klasifikacije sa međunarodnih takmičenja na kojima su učestvovali
  • U svim organizaciono-takmičarskim aktivnostima (dogovori sa glavnim sucem, utvrđivanje normi i rezultata, odredbe u propozicijama...) učestvovao je predstavnik Paraolimpijskog komiteta Almedin Osmanović, koji je cijelo vrijeme pratio tok takmičenja i rezultate.
  • Za rezultate u svim takmičarskim disciplinama (i mjestima) Savez je obezbijedio pehare i medalje, uz koje su dodijeljene i Diplome.
  • Pehari su dodijeljeni za ukupne plasmane.
  • U Savezu su izrađene dvije specijalne «stolice» za bacanje u atletskim disciplinama, i sa kojih su bacali takmičari u ženskoj i muškoj konkurenciji.
  • Organizovali smo i terapeute za pomoć na stadionu za transfer takmičara iz kolica na stolicu za bacanje, te ostale pomoći. Bilo je angažovano 8 terapeuta.
  • Da bi Igre bile što bolje organizovane održani su pripremni sastanci sa sudijama, vođama ekipa i organizatorima, te sastanak nakon Igara a prije proglašenja rezultata.
  • Vrhovni sudac u atletici bio je prof. Kasim Pecikoza, a glavni sudac je bio Amer Duraković.
  • Glavi sudac u šahu bio je savezni sudac Fahrudin Halilović.

Medijski pokrovitelji bili su:

- Televizija Federacije BiH, "Radio Stari Grad"
- Dnevne novine "SAN" i "Nezavisne novine"

Rezultati:

Najuspješnija ekipa u ukupnom plasmanu:
1. SARAJEVSKI KANTON
2. UNSKO - SANSKI KANTON
3. ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON

Najuspješnija ekipa u ženskoj konkurenciji: KANTON SARAJEVO
Najuspješnija ekipa u muškoj konkurenciji: ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON

Najuspješniji pojedinac u ženskoj konkurenciji: HURMIJA MUJIĆ (Kanton Sarajevo)
Najuspješniji pojedinac u muškoj konkurenciji: DŽEVAD PANDŽIĆ (Kanton Sarajevo)

Najuspješnija ekipa u šahu
1. ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
2. REPUBLIKA SRPSKA - bh.entitet
3. SREDNJEBOSANSKI KANTON

Izvršena je detaljna analiza i prikupljene ocjene i izjave iz udruženja - učesnika Otvorenog prvenstva i Sedmih sportskih igara, članova-takmičara, gostiju iz inostranstva, te predstavnika Paraolimpijskog komiteta, sportskih radnika, i drugih relevantnih mišljenja.

Ukupno gledano, ocijenjeno je da su Sportske igre veoma uspješno organizovane, da su takmičenja održana u sportskom i fer ponašanju učesnika te da su postignuti veoma dobri rezultati.

Cijenimo da je organizacija sportskih takmičenja za paraplegičare i oboljele od dječije paralize, kao jedne od najtežih kategorija osoba sa tjelesnim invaliditetom uopće, veoma bitna za održavanje njihovog pozitivnog stava i boljeg psiho-fizičkog stanja.

Realizacijom ovog Programa-Projekta postigli smo podizanje kvaliteta sportske djelatnosti, i postizanjem dobrih rezultata uspješnom prezentiranju naše zemlje u svijetu.

Takođe, dobrom organizacijom i obezbjeđenjem svih uslova za takmičenje, te okupljanjem velikog broja takmičara, otvorili smo mogućnost članovima-takmičarima za postizanje takmičarske norme u rezultatima kao uslova za učešće na ostalim takmičenjima, pa i međunarodnim.

Fotografije s takmičenja možete pogledati u rubrici: FOTO

Stručna služba Saveza


Stručna služba Saveza FBiH

nazad na sport