PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH


- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

 

 

 

18.06.2013. godine

Od 07. - 09 juna 2013. godine u Sarajevu je održano
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - DESETE JUBILARNE SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE

U organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH održane su Desete, jubilarne, međunarodne sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH i Kantona Sarajevo.

Na Sportskim igrama je nastupilo 120 takmičara – paraplegičara i oboljelih od dječije paralize (u zvaničnoj konkurenciji i revijalno) iz 4 strane države i Bosne i Hercegovine.

Sportske igre se tradicionalno održavaju u atletskim disciplinama i šahu.

Atletsko takmičenje je održano u ženskoj i muškoj konkurenciji, na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović - Hase" na Koševu, u sljedećim disciplinama:
             Atletika:

  • Trke u kolicima: 100 m; 200 m; 400 m
  • Bacačke discipline: koplje, kugla, disk i čunj

             Šah:

  • Ekipno takmičenje, po Bergerovom sistemu, je održano u hotelu ''Hollywood'' na Ilidži

Na Međunarodnom sportskom mitingu učestvovali su takmičari iz Slovenije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, tj. njenih entiteta Federacije BiH i Republike Srpske.
Iz Federacije BiH učestvovali su takmičari iz 8 kantona, 15 područnih udruženja-članica Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, a iz bh. entiteta Republike Srpske učestvovali su takmičari iz Banja Luke.
Nažalost, ekipa iz Hrvatske je, iz objektivnih razloga, dan prije početka igara otkazala učešće.

Od udruženja članova našeg Saveza učešće je otkazalo Udruženje Kantona Sarajevo, koje je samovoljno istupilo iz Saveza !

I pored pojedinih otkaza ovogodišnje 10. jubilarne međunarodne sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize su bile vrlo uspješne i po broju takmičara, inostranih i domaćih, i prema postignutim takmičarskim rezultatima.
Učešće 4 inostrane ekipe je sportskim igrama dalo novu dimenziju i još viši nivo i ugled u regiji.

Svečanosti otvaranja sportskih igara prisustvovali su predstavnica Federalnog Ministarstva zdravstva dr. Lada Sarajlić i prof. Mustafa Demir predsjednik Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. Početak Međunarodnih sportskih igara započeo je u 09,30 sati defileom takmičara/učesnika sa zastavama svojih zemalja.
Oficijelni konferansije ovogodišnjig sportskih igara bila je novinarka gospođa Amra Ekmečić.

Nakon svečanog defilea intonirana je državna himna i obraćanje učesnicima od strane prisutnih zvaničnika. Prva se obratila dr. Lada Sarajlić, potom Elvira Bešlija, generalni sekretar Saveza paraplegičara u ime organizatora, nakon čega je predsjednik Paraolimpijskog komiteta BiH prof. Mustafa Demir zvanično otvorio ovu međunarodnu manifestaciju proglasivši početak takmičenja.

Na Međunarodnom otvorenom prvenstvu i tradicionalnim 10. sportskim igrama, koje su bile veoma dobro organizovane, paraplegičari i oboljeli od dječije paralize takmičili su se u atletici (trke u kolicima i bacačke discipline) i šahu, sa mnogo takmičarskog duha i vrlo uspješnim rezultatima u pravom sportskom i drugarskom ambijentu.

Organizacija takmičenja koje okuplja osobe sa najtežim fizičkim invaliditetom zahtijeva posebne uslove i pripreme.

1.
Savez je organizovao da ljekar klasifikator dr. Damir Jaganjac, koji ima međunarodnu licencu za određivanja klasa za takmičenje osoba s invaliditetom u atletici, prije takmičenja pregleda učesnike uz njihovu medicinsku dokumentaciju i utvrdi grupu (klasu) u koju takmičar pripada prema međunarodnim normama
2.
Za takmičenje u šahu međunarodni šahovski sudija gospodin Mirza Miralem je pripremio Pravila, koja su pročitana vođama ekipa, uz ostale dogovore. Pravila su pročitana i šahistima prije početka takmičenja.
3. Urađene su “PROPOZICIJE za MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - 10. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize'' (po Pravilima AAIF i Paraolimpijskog komiteta) koja su zbog specifičnosti takmičenja prilagođene našim uslovima i primjenjive samo na navedenom takmičenju.
4. Sudija u atletici bio je, atletski sudija, gospodin Željko Mladinović, a glavni sudija je bio gospodin Elvin Čerimagić.
5. Glavi sudija u šahu bio je međunarodni šahovski sudija Mirza Miralem.
6. Na Stadionu je u toku takmičenja bilo obezbjeđeno, u dovoljnim količinama, osvježenje za sve učesnike koji su bili zadovoljni ponudom – kvalitetom i kvantitetom. Isto je bilo i u hotelu ''Hollywood'' gdje je održavano takmičenje u šahu.
7. Po završetku takmičarskog dijela održana je u večernjim satima, u hotelu ''Hollywood'' na Ilidži, svečanost podjele priznanja, svečana večera i druženje uz prigodnu muziku. I ovom prilikom zvanični konferansije bila je novinarka gospođa Amra Ekmečić.
8. Savez, kao organizator sportskih igara, je obezbjedio i medijsko praćenje ove značajne regionalne sportske manifestacije.
9. Medijski pokrovitelji bili su:
- Televizija Federacije BiH, Radio "Stari Grad", Radio "Antena", "Oslobođenje" i "Nezavisne novine".

 

Rezultati:
   
- Najuspješnija ekipa – ukupan plasman: ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - F BiH / BiH
- Najuspješnija ekipa u ženskoj konkurenciji: TUZLANSKI KANTON - F BiH / BiH
- Najuspješnija ekipa u muškoj konkurenciji:  ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - F BiH / BiH
- Najuspješnija takmičarka:      MILENA OBRADOVIĆ - Republika Srpska / BiH
- Najuspješniji takmičar:      JANEZ HUDEJ - SLOVENIJA
- Najuspješnija ekipa u šahu:   BANJA LUKA - Republika Srpska / BiH
- Najstariji učesnik igara: MURIS ČEVRO - ZE-DO Kanton – FBiH / BiH   
- Najmlađi učesnik igara:       ALMA BAJRAMOVIĆ - UNSKO-SANSKI Kanton - FBiH / BiH
 
 
 

 Kao i do sada, nakon završetka igara, izvršena je detaljna analiza i prikupljene ocjene i izjave iz udruženja - učesnika Međunarodnog otvorenog prvenstva - 10. sportskih igara, predstavnika / takmičara gostiju iz inostranstva, te predstavnika Paraolimpijskog komiteta, sportskih radnika, i drugih meritornih mišljenja.

Nakon svih dobijenih informacija izvršena je analiza koja je rezultirala zaključkom da su ovogodišnje, jubilarne, Međunarodne sportske igre veoma uspješno organizovane, da su takmičenja održana u sportskom i fer ponašanju učesnika te da su postignuti veoma dobri rezultati.

 

Također, moramo istači da su svi učesnici, a posebno gosti iz stranih država, iskazali svoje zadovoljstvom kompletnom organizacijom i ambijentom uz želju da i naredne godine budu sudionici najznačajnije sportske manifestacije osoba s invaliditetom (OSI) u regiji.
Uspostavljena još bolja bilateralna saradnja sa svakom od inostranih ekipa koje su iskazale želju za nastavak saradnje u sportskom i svakom drugom segmentu i željom predstavnika istih da bi voljeli da predstavnici našeg Saveza budu njihovi gosti na njihovom sportskom takmičenju koja su, do sada, bili internog - lokalnog karaktera.

Cijenimo da je organizacija sportskih takmičenja za paraplegičare i oboljele od dječije paralize, kao jedne od najtežih kategorija osoba sa tjelesnim invaliditetom uopće, veoma bitna za održavanje njihovog pozitivnog stava i boljeg psiho-fizičkog stanja, te društvene socijalizacije ove populacije građana.

Ovim tradicionalnim igrama i konstantno dobrom organizacijom sportskih igara, obezbjeđenjem svih uslova takmičarima, i svim ostalim gostima, za takmičenje, te okupljanjem velikog broja takmičara, otvorili smo mogućnost članovima-takmičarima za postizanje takmičarske norme u rezultatima kao uslova za učešće na ostalim zvaničnim međunarodnim i lokalnim takmičenjima.

Realizacijom ovog Programa-Projekta postigli smo, a što nam je i bio cilj, podizanje kvaliteta sportske djelatnosti, i što je veoma značajno – dostojno i dostojanstveno prezentiranju naše zemlje u regiji i svijetu.

 

 

 

FOTO - ALBUM SA MEĐUNARODNE SPORTSKE MANIFESTACIJE
MOŽETE POGLEDATI NA NAŠOJ STRANICI "ALBUMI"
ili NA LINKU: SPORTSKE IGRE - SARAJEVO 2013.

 

         Izvještaj uradila:
generalni sekretar Saveza:
Elvira Bešlija


nazad na sport