PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

10. 06.2015. godine


ZAVRŠENO MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - XII SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE

Mostar,   05 - 07.  juna 2015.


U organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH održano je u Mostaru od 5-7. juna 2015. godine Međunarodno otvoreno prvenstvo - 12.sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize.

Pokrovitelj Igara je Ministarstva kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine.

LOGO SLIKA1

Tehnički organizator i domaćin Igara bila je članica Saveza - Udruga paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Hercegovačko-neretvanskog kantona iz Mostara.

Na Sportskim igrama je nastupilo 130 takmičara – paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, u zvaničnoj konkurenciji i van konkurencije.
Učestvovali su takmičari iz država regije - Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore,  te domaćina Bosne i Hercegovine koju su predstavljali takmičari iz oba bh.entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Iz Federacije Bosne i Hercegovine učestvovali su takmičari iz 7 kantona, odnosno iz 15 područnih udruženja-članica Saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

Sportske igre se tradicionalno održavaju u atletskim disciplinama, prema pravilima Paraolimpijskog komiteta,  i šahu.
Atletsko takmičenje u ženskoj i muškoj konkurenciji, pojedinačno i ekipno, održano je na stadionu "Pod Bijelim brijegom“ u Mostaru, u sljedećim disciplinama:

  • Trke u kolicima: 100 m; 200 m; 400 m
  • Bacačke discipline: koplje, kugla, disk i čunj

Šahovsko, ekipno, takmičenje, po Bergerovom sistemu, je održano u hotelu „Ero“ - Mostar

Vrhovni sudija u atletici bio je Ismet Kever, a u šahu Omer Faladžić, državni šahovski sudija.

Regularnost takmičenja i postignutih rezultata nadgledao je Almedin Osmanović, predstavnik Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

Svečanosti otvaranja sportskih igara, koja je počela u 9,15 sati na stadionu 'Pod Bijelim brijegom' smotrom i defileom učesnika Igara sa zastavama svojih država.

mostar2Svečanom otvararanju prisustvovali su Sabahudin Delalić, predsjednik Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, prof.dr.sci. Mirsad Muftić, predsjednik Saveza, i Elvira Bešlija, generalni sekretar Saveza - glavnog organizatora Igara, te predstavnici Hercegovačko-neretvanskog kantona Radmila Komadina, izaslanica gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića, Enes Mulač, zamjenik Ministra zdravstva, rada i socijalne zaštite, Zoran Kazazić, zamjenik direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja, predstavnici Sportskog saveza Grada Mostara, Marko Ravlić, predsjednik Udruge paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Hercegovačko-neretvanskog kantona i predsjednik Upravnog odbora Mileta Kekić.

 

mostar3Takmičenje je započelo defileom i smotrom svih ekipa/ takmičara i intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, a  potom su svečanost otvaranja Igara uljepšale svojim nastupom svjetski poznate 'Mostarske mažoretkinje“.

Prisutnima se obratio Sabahudin Delalić, predsjednik Paraolimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, pozdravljajući sve takmičare, goste i organizatora naglašavajući značaj sporta i ove manifestacije za osobe s invaliditetom ali i za društvo u cjelini, te poželio svim učesnicima uspjeh u takmičenju.

 

Marko Ravlić, predsjednik Udruge paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Hercegovačko-neretvanskog kantona je potom pozdravio sve prisutne i poželio im dobrodošlicu u ime domaćina Igara, sa željom da Igre proteknu u sportskom i drugarskom duhu i da svi gosti budu zadovoljni boravkom u Mostaru tokom i po završetku takmičenja.

Protokolarni dio igara završen je kada je Radmila Komadina, izaslanica gradonačelnika Mostara Ljube Bešlića, zvanično proglasila da Igre mogu početi.

Nakon toga započelo je atletsko takmičenje po disciplinama sa puno želje i truda takmičara što je rezultiralo uspješnim rezultatima.

Nakon sumiranja rezultata proglašeni su najuspješniji pojedinci/ke i ekipe/selekcije:

Najuspješnija ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji:

Zeničko-dobojski kanton - FBiH / BiH

Najuspješnija ekipa u ženskoj konkurenciji:

Tuzlanski kanton - FBiH / Bosna i Hercegovina

Najuspješnija ekipa u muškoj konkurenciji:

Zeničko-dobojski kanton - FBiH / BiH

Najuspješnija takmičarka:

Milena Obradović, selekcija Republike Srpske / BiH

Najuspješniji takmičar:

Radmilo Baranin, Crna Gora

Najuspješnija ekipa u šahu:

selekcija Republike Srpske / Bosna i Hercegovina

Najstariji takmičar/ka: 

Nada Marušić iz Banja Luke (68 godina); selekcija Republike Srpske / Bosna i Hercegovina

Najmlađi takmičar: 

Nedim Šido iz Jajce (18 godina); Srednjobosanski kanton - FBiH / Bosna i Hercegovina

Najuspješnijim  ekipama/selekcijama i pojedincima dodijeljeni su pehari koje je obezbjedila Udruga paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Hercegovačko-neretvanskogk kantona.

Najuspješnijijim takmičarkama i takmičarima u atletici, pojedinačno po disiplinama, dodijeljenje su medalje – zlatna, srebrena i bronzana, kao i diplome za ostvareni uspjeh. Dodijeljeno je po 150 medalja i diploma, sa sportskim logom i natpisom Saveza. Medalje i diplome je obezbjedio Savez koji je, takođe, obezbijedio za sve učesnike i 150 jednoobraznih majica sa natpisom i logom Saveza kao i vizual i prateće reklamne i informativne materijale.
Također, Savez je obezbjedio najkvalitetniju opremu-sprave za takmičenje, a posebno kvalitetne specijalne 'stolice' za bacačke discipline.

Tokom atletskog takmičenja na stadionu je bilo obezbjeđeno prigodno osvježenje, a Udruga je angažovala i  10 terapeuta za pomoć na stadionu za transfer takmičara iz kolica na stolicu za atletske bacačke discipline, te ostalu neophodnu pomoć koja je potrebna osobama s invaliditetom.

Organizacija takmičenja koje okuplja osobe sa najtežim tjelesnim invaliditetom zahtijeva posebne uslove i pripreme. Dan prije početka takmičenja izvršena je klasifikacija takmičara po disciplinama. Savez je organizovao da certificirani ljekar klasifikator dr. Damir Jaganjac prije takmičenja pregleda učesnike uz njihovu medicinsku dokumentaciju i utvrdi grupu (klasu) u koju takmičar pripada prema međunarodnim normama. Klasifikacija je izvršena za učesnike koji do sada nisu učestvovali na prethodnim igrama, te za one učesnike za koje je bila potrebna revizija u klasifikaciji.

Takmičenje se odvijalo prema propozicijama koje je pripremio Savez a na osnovu pravila AAIF i Paraolimpijskog komiteta koja su, zbog specifičnosti takmičenja, prilagođena našim uslovima i primjenjiva samo na navedenom takmičenju, a ista su sa Programom održavanja Igara dostavljena svim prijavljenim ekipama od strane Saveza-organizatora Igara.

Nakon završetka atletskog takmičenja Igre su nastavljene šahovskim takmičenjem koje se održavalo u hotelu „Ero“. Po završetku svih takmičenja i sumiranja postignutih rezultata organizovana je završna svečanost u hotelu „Ero“ i tom prilikom je izvršena dodjela svih priznanja – pehara, medalja i diploma.
Potom je nastavljeno druženje svih učesnika uz prigodnu večeru i muziku. Domaćin Igara, Udruga HNK Mostar je obezbjedila prigodan suvenir – maketu mostarskog Starog mosta koja je uručena svim prisutnima kao i muzičku grupu „Pelegrino“ koja je ugodnom muzikom i pjesmama zabavljala učesnike i goste Igara tokom završne, svečane, večere.

Kompletnu realizaciju ovog projekta najvećim dijelom je finansirao Savez iz vlastitih sredstava, a obezbijeđena su i dodatna neophodna finansijska sredstva od strane sponzora i donatora. I pored opšte ekonomske krize Savez je uspio obezbjediti pokriće svih troškova organizacije Igara, a svi učesnici su bili smješteni u reprezentativnom mostarskom hotelu „Ero“, sa punim pansionom.

Savez je obezbjedio da Međunarodne sportske igre budu adekvatno praćene putem medija – elektronskih i printanih - u smislu  najave i izvještaja sa Igara. Medijski pokrovitelji Međunarodnih sportskih igara bili su:
Televizija Federacije BiH – FTV (generalni medijski pokrovitelj), Radio «Stari Grad», Radio „Antena“, «Oslobođenje» i «Nezavisne novine», te web porta 'DEPO'.

Kao i do sada izvršena je detaljna analiza i prikupljene ocjene i izjave od ekipa/udruženja – učesnika Međunarodnog otvorenog prvenstva i XII sportskih igara, kao i od takmičara, i predstavnika Paraolimpijskog komiteta, sportskih radnika.

Ocijenjeno je da su Sportske igre uspješno organizovane, da su takmičenja održana u sportskom i fer ponašanju učesnika, te da su postignuti veoma dobri rezultati. Učešće 4 inostrane ekipe na sportskim igrama je pokazalo da se tradicija uspješno nastavlja i potvrdilo se da su ove Igre najznačajnije i najmasovnije sportsko takmičenje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u regionu i da uspješno održavaju dostignuti nivo i ugled u organizaciji i okupljanju sportista – osoba s invaliditetom najtežeg oblika.

Osim težnje za što boljim takmičarskim rezultatima Međunarodne sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, koje organizuje Savez, veoma su bitne za osobe s najtežim tjelesnim invaliditetom za održavanje njihovog pozitivnog društvenog i ličnog stava i boljeg psiho-fizičkog stanja što je u suštini i  glavni cilj organizovanja ovih Igara.
Takođe, dobrom organizacijom i obezbjeđenjem svih uslova za takmičenje, te okupljanjem velikog broja takmičara otvorili smo mogućnost za postizanje takmičarske-rezultatske norme kao uslova za učešće na ostalim takmičenjima, posebno međunarodnim.

Realizacijom ovog Programa-Projekta Savez uspješno, iz godine u godinu, tradicionalne Međunarodne sportske igre podiže na viši nivo što su, svojim kvalitetom u svim aspektima, pokazale i ovogodišnje 12. sportske igre i na taj način uspješno prezentujemo našu državu na međunarodnom nivou.

Na kraju, želimo istaći da su svi učesnici po završetku Igara, a posebno gosti iz drugih država, iskazali svoje zadovoljstvom kompletnom organizacijom i ambijentom sa željom da i naredne godine budu sudionici najznačajnije sportske manifestacije osoba s invaliditetom (OSI) u regionu.
Uspostavljena još bolja bilateralna saradnja sa svakom od inostranih ekipa koje su iskazale želju za nastavak saradnje u sportskom i svakom drugom segmentu i pozivom da predstavnici-takmičari našeg Saveza budu gosti na njihovim sportskim takmičenjima.

ALBUM SLIKA SA MEĐUNARODNIJ IGARA - MOSTAR 2015.
MOŽETE VIDJETI U NAŠOJ RUBRICI - LINK "ALBUMI"

ILI

klikom na:
ALBUM - MOSTAR 2015.

 

Stručna služba Saveza

nazad na sport