PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

27.05.2017. godine

OD 18. - 20 MAJA 2017. GODINE U ZENICI ODRŽANO
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - 14. SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE


MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO I XIV SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE

1

U organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine  održano je, u Zenici od 18-20. maja 2017. godine,  Međunarodno otvoreno prvenstvo i 14. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine.
Tehnički organizator i domaćin Igara bilo je Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica–članica Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovogodišnjem Međunarodnom sportskom mitingu nastupilo je 140 takmičara–paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, u zvaničnoj konkurenciji i van konkurencije.

Učestvovali su takmičari iz država regije - Slovenije, Makedonije, Srbije i Crne Gore, te domaćina Bosne i Hercegovine koju su predstavljali takmičari iz oba bh.entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Iz Federacije BiH učestvovali su takmičari iz 7 kantona, odnosno iz 15 područnih udruženja-članica Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine.

2


Sportske igre se tradicionalno održavaju u atletskim disciplinama, prema pravilima Paraolimpijskog komiteta, i šahu.

Svečano otvorenje Međunarodnog otvorenog prvenstva i XIV sportskih igara održano je na atletskom stadionu "Kamberovića polje", 19. maja u 09:00 sati, i počelo je sa intoniranjem državne himne i podizanjem bosanskohecegovačke zastave, te defileom učesnika sa zastavama zemalja učesnica.
Svečanom otvorenju prisustvovali su Dobrica Jonjić, pomoćnik Ministra rada i socijalne politike FBiH, Semira Dommar, izaslanica Ministarstva kulture i sporte FBiH, mediji, gosti, građani i zvaničnici Zenice.
Nakon svečanog otvorenja te obraćanja zvaničnika i organizatora, Igre je zvanično otvorio premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević.

3

Takmičenje su pratili i navijali za sportiste učenici nekoliko zeničkih osnovnih škola, te mladi plesači, koji su bili poseban dio ambijenta svečanog otvorenja.

Atletsko takmičenje je održano u ženskoj i muškoj konkurenciji, na atletskom stadionu Sportskog centra „Kamberovića polje“ u Zenici, u sljedećim disciplinama: 

 • Trke u kolicima: 100 m; 200 m; 400 m – prema kategorizaciji stepena i vrste invaliditeta
 • Bacačke discipline: koplje, kugla, disk i čunj – prema kategorizaciji stepena i vrste invaliditeta.

Vrhovni sudija u atletici bio je  međunarodni atletski sudija Zdeno Mileusnić

Šah:
Ekipno takmičenje, po Bergerovom sistemu, je održano u hotelu "Zenica".
Takmičenje u šahu vodio je poznati međunarodni šahovski sudija Fahrudin Ćerim, a prema pravilima takmičenja.Pravila su pročitana vođama ekipa i šahistima prije početka takmičenja.

Zbog težine invaliditeta i napora dužine puta organizacija te velikog broja učesnika, takmičenja u atletici i u šahu raspoređena su na vrijeme od dva dana, sa završnim rekreativnim sadržajem podjele medalja i druženjem.

Na ovogodišnjem Međunarodnom otvorenom prvenstvu i tradicionalnim XIV sportskim igrama, koje su bile veoma dobro organizovane, paraplegičari i oboljeli od dječije paralize takmičili su se u atletici  i šahu, sa mnogo takmičarskog duha i postignutim vrlo uspješnim rezultatima.

Organizacija takmičenja koje okuplja osobe sa najtežim fizičkim invaliditetom zahtijeva posebne uslove i pripreme. Savez je za realizaciju ovog projekta pored vlastitog učešća obezbijedio neophodna dodatna sredstva od strane sponzora i donatora. Obezbijeđeni su adekvatni uslovi smještaja bez arhitektonskih i drugih barijera u hotelu “Zenica” u Zenici, te veoma dobri uslovi takmičenja na Atletskom Stadionu „Kamberovića polje“ kao i stručna sportska podrška svih aktera. Također, Savez i Udruženje Zenica su obezbijedili najkvalitetniju opremu-sprave za takmičenje, a posebno kvalitetne specijalne 'stolice' za bacačke discipline.

Najuspješnijim  ekipama/selekcijama i pojedincima dodijeljeni su pehari koje je obezbjedilo Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, koje je svim ekipama učesnicama dalo prigodne poklone.
Najuspješnijim takmičarkama i takmičarima u atletici, pojedinačno po disciplinama, dodijeljene su medalje – zlatna, srebrena i bronzana, kao i diplome za ostvareni uspjeh. Dodijeljeno je po 150 medalja i diploma, sa sportskim logom i natpisom Saveza.
Medalje i diplome je obezbjedio Savez koji je, takođe, obezbijedio za sve učesnike i jednoobraznih majica sa natpisom i logom Saveza kao i vizual i prateće reklamne i informativne materijale.

Savez kao oraganizator, se potrudio da Igre proteknu prema svim međunarodnim pravilima u takmičarskom dijelu i da kao dobar domaćin, uz pomoć tehničko–organizacijskog domaćina Igara  Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, obezbjedi sve potrebno a što, uobičajeno, 'prati' sportske igre i ovakve manifestacije.

 • Savez je organizovao da ljekar klasifikator dr. Damir Jaganjac, koji ima međunarodnu licencu za određivanja klasa za takmičenje u invalidskoj atletici, prije takmičenja pregleda učesnike uz njihovu medicinsku dokumentaciju i utvrdi grupu (klasu) u koju takmičar pripada prema međunarodnim normama, što je i obavljeno u sali u hotelu «Zenica» 18.05.'17. Klasifikacija je izvršena za učesnike koji nisu učestvovali na ranijim igrama
 • Urađene su “PROPOZICIJE za MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO i XIV sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize“ (po Pravilima AAIF i Paraolimpijskog komiteta) koja su zbog specifičnosti takmičenja prilagođene našim uslovima i primjenjive samo na navedenom takmičenju, koje su sa Programom održavanja iz Saveza dostavljene svim prijavljenim ekipama.
 • Za takmičenje u atletici za bacačke discipline Savez je obezbjedio dvije specijalne «stolice» koje su koristili takmičari u ženskoj i muškoj konkurenciji. Stolice su i ove godine servisirane i pregledane-testirane zbog bezbjednosti takmičara.
 • Za rezultate u svim takmičarskim disciplinama (i mjestima) Savez je obezbijedio i medalje, uz koje su dodijeljene i Diplome.
 • Medalje i Diplome su urađene sa logom Igara. Pehari su dodijeljeni za ukupne plasmane.
 • Izrađene su akreditacije za sudije i organizatore koje su korištene tokom Igara
 • Da bi Igre bile što bolje organizovane održani su pripremni sastanci sa sudijama, vođama ekipa i organizatorima, te sastanak nakon Igara a prije proglašenja rezultata.
 • Pomoć na Stadionu za transfer takmičara iz kolica na stolicu za bacanje, te ostale pomoći pružili su volonteri koje je agažovalo Udruženje Zenica.
 • Na Stadionu je u toku takmičenja bilo obezbjeđeno, u dovoljnim količinama, osvježenje za sve učesnike koji su bili zadovoljni ponudom, a isto je bilo i u hotelu „Zenica“ gdje je održano takmičenje u šahu.

Za rezultate postignute u svim takmičarskim disciplinama Savez je obezbijedio pehare, medalje i diplome.

 • Pehari su dodijeljeni za ukupne plasmane.
 • Medalje, zlatne, srebrene i bronzane, i diplome, sa logom Igara, su dodijeljene za ostvarene pojedinačne rezultate.
Rezultati:    
- Najuspješnija ekipa Igara ukupno: ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - F BiH / BiH
     
Takmičenje u ženskoj konkurenciji
1. ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - F BiH / BiH
2. BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON - F BiH / BiH
3. UNSKO - SANSKI KANTON - F BiH / BiH
Takmičenje u muškoj konkurenciji
1. ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - F BiH / BiH
2. UNSKO - SANSKI KANTON - F BiH / BiH
3. BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON - F BiH / BiH
Šahovsko takmičenje - ekipno
1. REPUBLIKA SRPSKA - BOSNA i HERCEGOVINA
2. ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON - F BiH / BiH  
3. SREDNJOBOSANSKI KANTON - F BiH / BiH  
     
Pojedinačno    
- Najuspješnija takmičarka: Sadeta Rašidović - BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
- Najuspješniji takmičar:     Edib Skulić - ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
   
- Najmlađi učesnik: Samira Đidić (1999.) - ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
- Najstariji učesnik: Momčilo Soprenić - Republika Srpska / BiH
- Najbolji sportista Igara: Edib Skulić - ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

4

Po završetku takmičarskog dijela održana je u večernjim satima, u hotelu „Zenica“, svečanost podjele priznanja, svečana večera i druženje uz prigodnu muziku.

Medijski pokrovitelji Saveza bili su:

Televizija Federacije BiH, Radio "Stari Grad", "Oslobođenje", "Nezavisne novine" i EuroplakatBH.

Kao i do sada izvršena je detaljna analiza i prikupljene ocjene i izjave iz udruženja–učesnika Međunarodnog otvorenog prvenstva i XIII sportskih igara, članova-takmičara, gostiju iz inostranstva, te predstavnika Paraolimpijskog komiteta, sportskih radnika, i drugih relevantnih mišljenja.

Ocijenjeno je da su Sportske igre uspješno organizovane, da su takmičenja održana u sportskom i fer ponašanju učesnika te da su postignuti veoma dobri rezultati.

Realizacijom ovog Programa-Projekta postigli smo podizanje kvaliteta sportske djelatnosti, i postizanjem dobrih rezultata uspješnom prezentiranju naše zemlje u svijetu.

Takođe, dobrom organizacijom i obezbjeđenjem svih uslova za takmičenje, te okupljanjem velikog broja takmičara, otvorili smo mogućnost članovima-takmičarima za postizanje takmičarske norme u rezultatima kao uslova za učešće na ostalim takmičenjima, pa i međunarodnim.

Cijenimo da je organizacija sportskih takmičenja za paraplegičare i oboljele od dječije paralize, kao jedne od najtežih kategorija osoba sa tjelesnim invaliditetom uopće, veoma bitna za održavanje njihovog pozitivnog stava i boljeg psiho-fizičkog stanja.

FOTO - ALBUM SA MEĐUNARODNE SPORTSKE MANIFESTACIJE 
MOŽETE POGLEDATI NA NAŠOJ STRANICI "ALBUMI"
ili NA LINKU
SPORTSKE IGRE - ZENICA 2017.

Izvještaj uradila:
Generalni sekretar Saveza:
Elvira Bešlija

Stručna služba Saveza

nazad na novosti