1

 

 

 

 

 

 

 

   SPORT

IZVJEŠTAJI SA SPORTSKIH TAKMIČENJA
pregled događaja

 

SAVEZ:
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO
SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
2020
Zenica
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - 17. SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
IZVJEŠTAJ
2019.
Zenica
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - 16. SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
IZVJEŠTAJ
2018.
Sarajevo
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - 15. SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
IZVJEŠTAJ
2017.
Zenica
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - 14. SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
IZVJEŠTAJ
2016.
Sarajevo
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - 13. SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
IZVJEŠTAJ
2015.
Mostar
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - 12. SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
IZVJEŠTAJ
2014.
Zenica
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - 11. SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
IZVJEŠTAJ
2013.
Sarajevo
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - 10. SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
2012.
Sarajevo
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - 9. SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
2011.
Sarajevo
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - 8. SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
2010.
Sarajevo
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO - 7. SPORTSKE IGRE
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE

ZENIČKO - DOBOJSKI KANTON
KANTONALNE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
2018.
Zenica
14 SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZE – DO  KANTONA
IZVJEŠTAJ
2017..
Zenica
13 SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZE – DO  KANTONA
IZVJEŠTAJ
2016.
Zenica
12 SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZE – DO  KANTONA
IZVJEŠTAJ
2015.
Zenica
11. SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZE – DO  KANTONA
IZVJEŠTAJ
2014.
Zenica
ULIČNA TRKA U KOLICIMA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM
IZVJEŠTAJ
2014.
Zenica
10. SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZE – DO KANTONA
IZVJEŠTAJ
2013.
Zenica
9. SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZE – DO KANTONA
2012.
Zenica
8. SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZE – DO KANTONA

LIVANJSKI KANTON - KANTON 10
MEĐUKANTONALNE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
2016.
Livno
6. MEĐUKANTONALNO TAKMIČENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD
DJEČIJE PARALIZE
IZVJEŠTAJ
2015.
Livno
5. MEĐUKANTONALNO TAKMIČENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD
DJEČIJE PARALIZE
IZVJEŠTAJ
2012.
Livno
4. MEĐUKANTONALNO TAKMIČENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD
DJEČIJE PARALIZE
IZVJEŠTAJ
2011.
Livno
3. MEĐUKANTONALNO TAKMIČENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD
DJEČIJE PARALIZE
2010.
Livno
2. MEĐUKANTONALNO TAKMIČENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD
DJEČIJE PARALIZE

BANJA LUKA
MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR
2019.
B.Luka 12. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR PARAPLEGIČARA IZVJEŠTAJ
2018.
B.Luka 11. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR PARAPLEGIČARA  IZVJEŠTAJ
2016.
B.Luka 9. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR PARAPLEGIČARA 
2015.
B.Luka 8. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR PARAPLEGIČARA 
2014.
B.Luka 7. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR PARAPLEGIČARA 
2013.
B.Luka
6. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR PARAPLEGIČARA 
2012.
B.Luka
5. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR PARAPLEGIČARA 

OSTALI SPORTSKI DOGAĐAJI
IZVJEŠTAJI SA DRUGIH SPORTSKIH DOGAĐAJA IZ BiH i INOSTRANSTVA
2019.
Slovenija
" 50. MEMORIAL PROF. BOJANA HROVATINA"
SLOVENIJA - ATLETSKE IGRE PARAPLEGIČARA
IZVJEŠTAJ
2018.
Slovenija
" 49. MEMORIAL PROF. BOJANA HROVATINA"
SLOVENIJA - ATLETSKE IGRE PARAPLEGIČARA
IZVJEŠTAJ
2017.
Slovenija
" 48. MEMORIAL PROF. BOJANA HROVATINA"
SLOVENIJA - ATLETSKE IGRE PARAPLEGIČARA
IZVJEŠTAJ
.2016.
Slovenija
" 47. MEMORIAL PROF. BOJANA HROVATINA"
SLOVENIJA - ATLETSKE IGRE PARAPLEGIČARA
IZVJEŠTAJ
...2015.
Slovenija
" 46. MEMORIAL PROF. BOJANA HROVATINA"
SLOVENIJA - ATLETSKE IGRE PARAPLEGIČARA
IZVJEŠTAJ
2014.
Slovenija
" 45. MEMORIAL PROF. BOJANA HROVATINA"
SLOVENIJA - ATLETSKE IGRE PARAPLEGIČARA
IZVJEŠTAJ
2013.
Slovenija
" 44. MEMORIAL PROF. BOJANA HROVATINA"
SLOVENIJA - ATLETSKE IGRE PARAPLEGIČARA
IZVJEŠTAJ
2012..
Slovenija
" 43. MEMORIAL PROF. BOJANA HROVATINA"
SLOVENIJA - ATLETSKE IGRE PARAPLEGIČARA
IZVJEŠTAJ
2011.
Slovenija
" 42. MEMORIAL PROF. BOJANA HROVATINA"
SLOVENIJA - ATLETSKE IGRE PARAPLEGIČARA
IZVJEŠTAJ
2016.
Slovenija
9. MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR "LJUBLJANA – 2016."
IZVJEŠTAJ
.2014.
Slovenija
MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR PARPLEGIČARA
LJUBLJANSKE POKRAJINE
IZVJEŠTAJ
2019.
Srbija
"SENI 27.. REPUBLIČKE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA SRBIJE"
IZVJEŠTAJ
2018.
Srbija
"SENI 26.. REPUBLIČKE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA SRBIJE"
IZVJEŠTAJ
2017.
Srbija
"SENI 25.. REPUBLIČKE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA SRBIJE"
IZVJEŠTAJ
2016.
Srbija
"SENI 24.. REPUBLIČKE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA SRBIJE"
IZVJEŠTAJ
2015.
Srbija
"SENI 23.. REPUBLIČKE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA SRBIJE"
IZVJEŠTAJ
2014.
Srbija
"SENI 22. REPUBLIČKE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA SRBIJE"
IZVJEŠTAJ
2013.
Srbija
SENI 21". REPUBLIČKE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA SRBIJE
IZVJEŠTAJ
2014.
Srbija
POKRAJINSKE IGRE PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA VOJVODINE
IZVJEŠTAJ
2013.
Srbija
POKRAJINSKE IGRE PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA VOJVODINE
IZVJEŠTAJ
2019.
Srbija
"TITEL 2019" - MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR SRBIJA
IZVJEŠTAJ
2018.
Srbija
"TITEL 2018" - MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR SRBIJA
IZVJEŠTAJ
2017.
Srbija
"TITEL 2017" - MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR SRBIJA
IZVJEŠTAJ
2019.
Makedonija
"OHRID 2019"
MEĐUNARODNE SPORTSKE IGARA PARAPLEGIČARA
IZVJEŠTAJ
2018.
Makedonija
"OHRID 2018"
MEĐUNARODNE SPORTSKE IGARA PARAPLEGIČARA
IZVJEŠTAJ
2016..
Makedonija
"OHRID 2016"
MEĐUNARODNE SPORTSKE IGARA PARAPLEGIČARA
IZVJEŠTAJ
2014.
Makedonija
"MAKEDONIJA 2014"
MEĐUNARODNE SPORTSKE IGARA PARAPLEGIČARA
IZVJEŠTAJ

 

Stručna služba Saveza FBiH

 

NA VRH