Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Preminula Elvira Bešlija

Jučer nas je napustila naša Elvira Bešlija. Nakon kraće, teške, bolesti Elvira je ‘otišla u bolji Svijet’ i našla svoj konačni smiraj.
Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine i sva udruženja – članice Saveza, kao i cjelokupan pokret za prava osoba s invaliditetom izgubio je teško nadoknadivu aktivisticu i osobu koja se 54 godine borila sa svojim stanjem paraplegije i ‘pratećim’ zdravstvenim i drugim problemima – od svoje 14. godine kada je ostala u stanju paraplegije, a 43 godine svog življenja je aktivna u radu i borbi za prava osoba s invaliditetom, na sve dostupne načine.

Elvira Bešlija rodila se u Sarajevu. Po zanimanju je bila pravnik i zadnjih decenija zaposlena u Savezu kao generalni sekretar. Od svoje 14. godine u stanju je paraplegije. Bila je članica, sa značajnom ulogom, svih relevantnijih i reprezentativnijih asocijacija, koalicija i koordinacija osoba s invaliditetom na nivou Bosne i Hercegovine kao što su: VOI BiH formirano od strane Vijeća Ministara BiH, VOOSI FBiH, bila je član Savjetodavnog odbora FBiH u okviru Projekta “Podrška razvoju politike u oblasti invalidnosti u BiH” (POI), učesnica s punom participacijom u radu raznih skupova svih nivoa (seminara, konferencija, okruglih stolova i sl). Također, autor je brošure “Specifične vještine za samostalan život osoba s fizičkim invaliditetom”, autor  „Analize sistemske diskriminacije osoba sa invaliditetom po osnovu uzroka invalidnosti između ratnih i neratnih OSI“ koju je objavila FSU u BiH, koautorica knjige “MI SMO TU–Analiza trenutnog stanja svih osoba sa invaliditetom i mogućnosti njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja u BiH”, te autor i koautor mnogih analiza i preporuka koje tretiraju prava i položaj OSI. Bila je članica bh. delegacije za prezentaciju „Izvještaja o provođenju Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom u BiH“ (Ženeva, mart 2017).

Elvira je, slobodno se može reći bez imalo pretjerivanja, bila glavni reprezentant osoba s invaliditetom sa stanjem paraplegije i oboljelih od dječje paralize u svim asocijacija, koalicijama, delegacija i tijelima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

Elvira je bila jedan od osnivača prvog Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u BiH, koje je vrlo brzo registrovano kao Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Bosne i Hercegovine kada je formirano 7 udruženja koja su pokrivala tada svih 109 općina u Bosni Hercegovini. I ta udruženja i imala ‘nazive’ po gradovima. To su bila udruženja Banja Luka (24 opštine), Tuzla (21 opštinu), Sarajevo (20 opština), Mostar (19 opština), Zenica (12 opština), Doboj (8 opština), Goražde (5 opština).          

Uspjela je, zajedno sa svojim saradnicima, da i u toku rata 1992-1995. u Sarajevu, koje je bilo pod ratnom opsadom, sačuva rad Saveza i radila sve što se moglo raditi u tim teškim ratnim okolnostima u svrhu pomoći osobama s invaliditetom. Potom je, sa svojim saradnicima i dobrim ljudima, 1998. godine uspjela pokrenuti aktiviranje rada Saveza u punom kapacitetu, ali u ‘sklopu novih političkih odnosa’ u Bosni i Hercegovini, tako da je Savez registrovan za područje bh.entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i dajući ogroman doprinos razvoju Saveza uspjela da danas Savez ima 16 članica–udruženja (+2 podružnice)  na teritorije cijele FBiH.

Pokretač je, i bila glavni urednik,i časopisa ”Paraplegija i Mi” čiji je izdavač Savez i koji izlazi već 8 godina i željela je, i radila, i na slijedećem 22. broju (za mjesec august) pa čak i kada je bila u bolnici, u teškom zdravstvenom stanju.

Nikada nije odustajala od rada u korist osoba s invaliditetom, pogotovo našeg Saveza, kao i borbe za prava svih osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Izražavamo duboko saučešće suprugu Emiru, sinu Harisu, unuku Ervinu i ostaloj porodici, kao i svim ožalošćenima.

Elvira će ostati upamćena kao izuzetno uspješna osoba, u svakom pogledu, zahvaljujući  svojoj upornosti i vrijednom, svakodnevnom radu i pozitivnoj energiji, širom Bosne i Hercegovine, kod mnogih ljudi – pogotovo osoba s invaliditetom ali i drugih saradnika i sugovornika-partnera, a što je apsolutno zaslužila svojim predanim radom i borbom za boljitak života i prava osoba s invaliditetom. Bila je istinski lider osoba s invaliditetom, pogotovo osoba s paraplegijom i dječjom paralizom.

NEKA JOJ JE VJEČNI RAHMET I LAKA ZEMLJA – SLAVA JOJ!

Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine