1
     

 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

 

klikni na link-tekst

 

PREPORUKA

Ako vam je potrebna električna 'kosa platforma' ili lift (prodaja, isporuka, ugradnja, servis i remont), te pomoć pri planiranju, izradi projekta, tehničkom prijemu i pregledu lifta i 'invalidskih platformi' od strane ovlaštene firme preporučavamo vam, na osnovu stečenog iskustva da se obratite firmi:
DVG-ALM COMPANY“ D.O.O. Sarajevo

 

 

 


VIJESTI O AKTIVNOSTIMA SAVEZA – PROČITAJTE ''klikom'' NA SLIKU ILI TEKST   

 

s2

3
JUBILEJ SAVEZA
40 GODINA POSTOJANJA i RADA
1978 – 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVOSTI

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
PRIJEM POVODM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se obilježava 3. decembra, danas je u prostorijama Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike, zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača sa saradnicima upriličio prijem za predstavnike reprezentativih udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom. Ovim povodom istaknuto je ...Više

ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA
UNIJE ORGANIZACIJA OSOBA S INVALIDITETOM U BIH

U Međugorju, 28. i 29. 11. 2022. godine u hotelu Fo'Rest, održana je izborna i redovna sjednica Skupštine Unije organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, te redovna sjednica Upravnog odbora Unije. Nakon smrti rahm. Elvire Bešlija koja je bila predsjednica Unije, za novog predsjednika izabran je gospodin Branko Suzić, za predsjednika Upravnog odbora izabran je gospodin Suvad Zahirović.. Više

SAVEZ PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FEDERACIJE BiH
ODRŽANA VII SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U prostorijama Saveza u Sarajevu, u okviru planiranih redovnih aktivnosti, održana je VII sjednica Upravnog odbora Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH na kojoj su prisustvovali predsjednik UO prof. dr.sc. Mirsad Muftić i članovi Harun Aliefendić, Bešir Bečić, Mensud Imamović i Zahid Garaplija. Sjednici je prisustvovao i Albert Dodik, v.d. rukovodilac Saveza. .. Više

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O JEDNAKIM NAČELIMA I OKVIRU MATERIJALNE PODRŠKE
OSOBA S INVALIDITETOM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici utvrdila Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom te uputila ga u daljnju parlamentarnu proceduru. Ovim zakonom utvrđuju se definicije osoba sa invaliditetom i samog invaliditeta, jedinstvena načela i institucionalni model za ocjenu stepena invaliditeta, .... Više

U organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine održano je, od 8. do 10. septembra 2022. godine, Međunarodno otvoreno prvenstvo i 18. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, a tehnički organizator i domaćin Igara bilo je Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica - član Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Pokrovitelj Igara bilo je Federalno ministarstvo kulture i sporta daju bh.entiteta Federacije Bosne i Hercegovine.... ...VIŠE (klikni)

NOVI BROJ ČASOPISA
"PARAPLEGIJA i MI"
BROJ 25

Poštovani čitaoci, pred vama je 25. broja našeg i Vašeg časopisa „Paraplegija i Mi‟, informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize. S obzirom na to da se radi o časopisu koji je informativno-edukativnog karaktera, do sada smo prvenstveno objavljivali vijesti i informacije o događanjima u udruženjima - članicama našeg Saveza, a koje smo dobivali direktno iz udruženja, a u broju 25 vam donosimo vijesti iz Saveza i ostale zanimljive tekstove iz medicine, sporta, intervju i... VIŠE (klikni)

IN MEMORIAM
DR. BELMA GORALIJA

1968 - 2022.

Nakon kraće i teške bolesti, 13. maja 2022. godine napustila nas je dr. Belma Goralija, specijalista onkološke citologije, nekadašnja članica Udruženja paraplegičara i oboljelih o dječije paralize Kantona Sarajevo i našeg Saveza. Vjerujemo da je naša Belma otišla na bolji svijet i našla svoj konačni smiraj. Belma Goralija je rođena 6. decembra 1968. godine u Sarajevu. Životna priča doktorice Belme Goralije je zaista fascinantna:.. VIŠE (klikni)

18. SPORTSKE IGRE ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
"ZENICA 2022''U organizaciji Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Grada Zenica održane su, na Atletskom stadionu „Kamberovića polje“, 18. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize ZE-DO kantona za 2022. godinu. Učešće je uzelo više od 50 takmičara iz 7 opština i gradova Zeničko-dobojskog kantona: Zenica, Žepče, Zavidovići, Doboj Jug, Vareš, Kakanj i Visoko. ...VIŠE (klikni)

SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODRŽANA 25. REDOVNA SKUPŠTINA

Dana 25.maja 2022. godine , održana je 25. redovna sjednica Skupštine Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Na Skupštini je bilo prisutno svih 16 delegata iz udruženja Velika Kladuša, Cazin, Sanski Most, Doboj Jug, Jajce Travnik, Zenica, Tuzla, Lukavac, Livno, Mostar, Goražde i Sarajevo, te počasni član Skupštine prof. dr. sci. Mirsad Muftić, predsjednik Upravnog odbora Saveza. :.. VIŠE (klikni)

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZAVIDOVIĆI

Dana 06.05.2022. godine, održana je, nova, osnivačka Skupština Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zavidovići. Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine podržao je inicijativu članova dosadašnjeg Udruženja iz Zavidovića da se u ovoj opštini osnuje novo Udruženje s obzirom ....VIŠE (klikni)

ČASOPISA
"PARAPLEGIJA i MI"
BROJ 24

Poštovani čitaoci, došli smo do devete godine kontinuiranog izdavanja našeg i vašeg časopisa „Paraplegija i Mi‟, informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize. Ovaj 24. broj časopisa „Paraplegija i Mi“ je dokaz da nastavljamo kao i dosad. Nadamo se da ćete biti zadovoljni sadržajem i ovog broja te da će svaki čitalac pronaći zanimljive teme koje su informativnog, edukativnog i promotivnog karaktera., a u 24. broju vam donosimo vijesti o ...VIŠE (klikni)

OBAVIJEST
POKRENUTA INICIJATIVA ZA POVEĆANJE PRIMANJA OSI
U FEDERACIJI BIH

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom (VOOSI) FBiH uputili su Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike Inicijativu za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, a u cilju otklanjanja postojeće diskriminacije po pitanju prava osoba s invaliditetom - tzv. 'neratnih invalida' u odnosu....VIŠE (klikni)

IN MEMORIAM
ELVIRA BEŠLIJA
2021 – 2022.

Savez je danas, 25. maja 2022. godine, organizovao komemoraciju Elveri Bešliji, u konferencijskoj sali hotela „Hollywood“, i tom prilikom smo se prisjetili njenog života i rada, te bogatog naslijeđa koje je ostavila iza sebe. Komemoraciji su prisustvovali mnogi članovi udruženja – članica Saveza kao i drugi gosti koji su poznavali i sarađivali sa našom rahmetli Elvirom. Prof. dr. sc. Mirsad Muftić, predsjednik Upravnog odbora Saveza, je, uz prigodnu video prezentaciju, podsjetio na samo manji dio rada i aktivnosti koje je ostvarila Elvira u 43 godine svog angažmana u pokretu i borbi za prava osoba s invaliditetom i ostavila dubok i neizbrisiv trag u radu Saveza i pokretu osoba s invaliditetom iza sebe....VIŠE (klikni)

ČASOPIS
"PARAPLEGIJA i MI"
BROJ 23

Poštovani citaoci, pred vama je 23. broj našeg i vašeg časopisa „Paraplegija i Mi”, informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize. Ovaj broj časopisa „Paraplegija i Mi” je dokaz da nastavljamo kao i dosad. Časopis navršava osmu godinu svog postojanja i nadamo se da ćete biti zadovoljni sadržajem ovog broja te da će svaki čitalac pronaći zanimljive teme koje su informativnog, promotivnog i edukativnog karaktera.. Nastavljamo našu, od početka planiranu, uređivačku politiku, da kontinuirano prezentujemo vijesti i aktuelnosti iz Saveza i njegovih članica...VIŠE (klikni)

 

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE OBAVIJEST
JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2022. GODINU

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa. oji se odnose na: Zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija....VIŠE (klikni)

OBAVIJEST
FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM FBiH
DODJELA NOVČANOG STIMULANSA U 2022. GODINI

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Poziv traje do 06. aprila 2022. godine.....VIŠE (klikni)

PROMOCIJA UNIVERZITETSKOG UDŽBENIKA ''REUMATOLOGIJA''
PROFESORA DR. MED. SC. MIRSADA MUFTIĆ
PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NAŠEG SAVEZA

Dana 15.12.2021. godine u Gradskoj Vijećnici u Sarajevu održana je promocija Univerzitetskog udžbenika „Reumatologija“ fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji autora prof. dr. med. sci. Mirsada Muftića, predsjednika Upravnog odbora Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Promociji su prisustvovali mnogobrojne zvanice iz oblasti medicine, kulture i ostalih sfera našeg društva. .Na početku je uslijedio kratki historijat UNSA – Univerziteta u Sarajevu i istaknuto je da knjiga „Reumatologija“ još jedan vrijedan i značajan univerzitetski udžbenik koji će biti na raspolaganju studentima i kolegama doktorima. Skupu se obratio autor prof. dr. sci. Mirsad Muftić koji se zahvalio svim prisutnim i prošao ukratko kroz devet poglavlja koliko ima i sama knjiga......VIŠE (klikni)

PREMINULA ELVIRA BEŠLIJA
GENERALNI SEKRETAR SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČJE PARALIZE FBiH

s1

1953 - 2021

Jučer nas je napustila naša Elvira Bešlija. Nakon kraće, teške, bolesti Elvira je 'otišla u bolji Svijet' i našla svoj konačni smiraj.
Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine i sva udruženja – članice Saveza, kao i cjelokupan pokret za prava osoba s invaliditetom izgubio je teško nadoknadivu aktivisticu i osobu koja se 54 godine borila sa svojim stanjem paraplegije i 'pratećim' zdravstvenim i drugim problemima – od svoje 14. godine kada je ostala u stanju paraplegije, a 43 godine svog življenja je bila aktivna u radu i borbi za prava osoba s invaliditetom, na sve dostupne načine...
..VIŠE (klikni)

ODRŽANA KONFERENCIJA „PRISTUPAČNOST-OSNOVNO LJUDSKO PRAVO“ I KAMPANJA ZA PRISTUPAČAN SAOBRAĆAJ

Dana 15.09.2021. godine u hotelu Hollywood Sarajevo, održana je Konferencija „Pristupačnost-osnovno ljudsko pravo“ i kampanja za pristupačan saobraćaj.
Konferenciju je organizovao Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice. Na ovoj konferenciji fokus je bio na „Znak pristupačnosti“ i pristupačnost kao jedan od vodećih problema osoba sa invaliditetom. Događaju su prisustvovali zvaničnici iz.....VIŠE (klikni)

 

SAJJRA POLJO
DOBILA ''VEČERNJAKOV PEČAT ZA HUMANOST''

s1

MARIO I VEHID MOJI "ANĐELI" - Jubilarni 20. ''Večernjakov pečat'', održan 28. maja 2021. u Mostaru dodijelio je mnogobrojna priznanja nobelovcima, medicinarima, Bidenu, Merlinu, Ibrahimoviću...i Sajjri Poljo članici Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica – članice našeg Saveza. ''Večernjakov pečat za humanost'' pripao je Sajjri Poljo i posthumno njezinim herojima Mariju Biliću (preminuo 2019) i Vehidu Đulanu (preminuo 2020.), a ......VIŠE (klikni)

PITANJA I ODGOVORI ZA VAKCINACIJU PROTIV COVID-19 OBOLJENJA

Edukativni tekst, pitanja i odgovori i linkovi na brošure koje je izradio Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.
Vakcinacija je jedna od najefikasnijih javnozdravstvenih mjera u historiji medicine koja je samostalno produžila ljudski vijek za najmanje 20 godina. Vakcinacijom protiv COVID-19 u organizam unosimo materiju koja stimuliše naš imunološki sistem da samostalno stvara otpornost (imunitet) na koronavirus.
Vakcinacija je najdjelotvorniji način zaštite od bolesti COVID-19 i najučinkovitiji način suzbijanja širenja pandemije. Vakcinisanjem štitite sebe i osobe s kojima živite ili s kojima dolazite u kontakt. Sve registrirane vakcine u BiH i Evropskoj uniji djelotvorno štite od težih oblika bolesti, hospitalizacije i smrtnih ishoda.....VIŠE (klikni)

COVID-19 i VAKCINACIJA
VRSTE VAKCINA

COVID-19 je respiratorna infekcija koja se primarno prenosi kapljičnim putem. Osnovni put transmisije je bliski kontakt s osobom koja ima virus, posebno prilikom kašljanja, kihanja i medicinskih intervencija na respiratornom traktu, kao što su intubacija, traheobronhijalna aspiracija i mehanička ventilacija.Nije se moglo čekati dvije-tri godine da se do vakcine dođe na standardan način, dakle kroz nešto duži period. I vakcine su došle „na svijet“ po skraćenom postupku.. .. ....VIŠE