1
     

 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

 

 

link

klikni na link-tekst

 

 

 

 

VIJESTI O AKTIVNOSTIMA SAVEZA – PROČITAJTE ''klikom'' NA SLIKU ILI TEKST   

 

s2

3
JUBILEJ SAVEZA
40 GODINA POSTOJANJA i RADA
1978 – 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVOSTI:

18. SPORTSKE IGRE ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA
"ZENICA 2022''


U organizaciji Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Grada Zenica u subotu, 11.06.2022. godine, održane su, na Atletskom stadionu KSC „Kamberovića polje“, tradicionalne 18. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu. Igre je svečano otvorio Omer Škaljo, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.Takmičenje se odvijalo u atletskom višeboju: bacanje kugle, diska, koplja,čunja, trke u mehaničkim kolicima, te šahu. Učešće je uzelo više od 50 takmičara iz 7 opština i gradova Zeničko-dobojskog kantona: Zenica, Žepče, Zavidovići, Doboj Jug, Vareš, Kakanj i Visoko. ...VIŠE (klikni)

SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODRŽANA 25. REDOVNA SKUPŠTINA

Dana 25.maja 2022. godine, u hotelu ”Hollywood” u Sarajevu, održana je 25. redovna sjednica Skupštine Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Na Skupštini je bilo prisutno svih 16 delegata iz udruženja Velika Kladuša, Cazin, Sanski Most, Doboj Jug, Jajce Travnik, Zenica, Tuzla, Lukavac, Livno, Mostar, Goražde i Sarajevo, te počasni član Skupštine prof. dr. sci. Mirsad Muftić, predsjednik Upravnog odbora Saveza. Na početku rada 25. sjednice Skupštine Elvis Hodžić, predsjednik Skupštine, pozdravio sve prisutne i predložio slijedeći Dnevni red:.. VIŠE (klikni)

IN MEMORIAM
ELVIRA BEŠLIJA
2021 – 2022.

Savez je danas, 25. maja 2022. godine, organizovao komemoraciju Elveri Bešliji, u konferencijskoj sali hotela „Hollywood“, i tom prilikom smo se prisjetili njenog života i rada, te bogatog naslijeđa koje je ostavila iza sebe. Komemoraciji su prisustvovali mnogi članovi udruženja – članica Saveza kao i drugi gosti koji su poznavali i sarađivali sa našom rahmetli Elvirom. Prof. dr. sc. Mirsad Muftić, predsjednik Upravnog odbora Saveza, je, uz prigodnu video prezentaciju, podsjetio na samo manji dio rada i aktivnosti koje je ostvarila Elvira u 43 godine svog angažmana u pokretu i borbi za prava osoba s invaliditetom i ostavila dubok i neizbrisiv trag u radu Saveza i pokretu osoba s invaliditetom iza sebe....VIŠE (klikni)

NOVI BROJ ČASOPISA
"PARAPLEGIJA i MI"
BROJ 24

Poštovani čitaoci, došli smo do devete godine kontinuiranog izdavanja našeg i vašeg časopisa „Paraplegija i Mi‟, informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize. Ovaj 24. broj časopisa „Paraplegija i Mi“ je dokaz da nastavljamo kao i dosad. Nadamo se da ćete biti zadovoljni sadržajem i ovog broja te da će svaki čitalac pronaći zanimljive teme koje su informativnog, edukativnog i promotivnog karaktera. Nastavljamo našu uređivačku politiku, da kontinuirano prezentujemo vijesti i aktuelnosti iz Saveza i njegovih članica – udruženja, a u 24. broju vam donosimo vijesti o ...VIŠE (klikni)

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZAVIDOVIĆI

SJEDNICA OSNIVAČKE SKUPŠTINE

Dana 06.05.2022. godine, održana je, nova, osnivačka Skupština Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zavidovići. Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine podržao je inicijativu članova dosadašnjeg Udruženja iz Zavidovića da se u ovoj opštini osnuje novo Udruženje s obzirom ....VIŠE (klikni)

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE OBAVIJEST
JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA IZ SREDSTAVA DIJELA PRIHODA OSTVARENIH U BUDŽETU FBIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU ZA 2022. GODINU

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa. oji se odnose na: Zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija....VIŠE (klikni)

 

OBAVIJEST
POKRENUTA INICIJATIVA ZA POVEĆANJE PRIMANJA OSI
U FEDERACIJI BIH

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom (VOOSI) FBiH uputili su Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike Inicijativu za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, a u cilju otklanjanja postojeće diskriminacije po pitanju prava osoba s invaliditetom - tzv. 'neratnih invalida' u odnosu....VIŠE (klikni)

 

OBAVIJEST
FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM FBiH
DODJELA NOVČANOG STIMULANSA U 2022. GODINI

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Poziv traje do 06. aprila 2022. godine.....VIŠE (klikni)

ČASOPIS
"PARAPLEGIJA i MI"
BROJ 23

Poštovani citaoci, pred vama je 23. broj našeg i vašeg časopisa „Paraplegija i Mi”, informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize. Ovaj broj časopisa „Paraplegija i Mi” je dokaz da nastavljamo kao i dosad. Časopis navršava osmu godinu svog postojanja i nadamo se da ćete biti zadovoljni sadržajem ovog broja te da će svaki čitalac pronaći zanimljive teme koje su informativnog, promotivnog i edukativnog karaktera. Nastavljamo s ambicijom da informišemo članove naših udruženja, članice Saveza, i ostale zainteresovane o temama koje se odnose na osobe s invaliditetom – posebno na osobe u stanju paraplegije, kvadriplegije i dječje paralize, o njihovim problemima te načinu na koji se bore s njima. Nastavljamo našu, od početka planiranu, uređivačku politiku, da kontinuirano prezentujemo vijesti i aktuelnosti iz Saveza i njegovih članica...VIŠE (klikni)

PROMOCIJA UNIVERZITETSKOG UDŽBENIKA ''REUMATOLOGIJA''
PROFESORA DR. MED. SC. MIRSADA MUFTIĆ
PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NAŠEG SAVEZA

Dana 15.12.2021. godine u Gradskoj Vijećnici u Sarajevu održana je promocija Univerzitetskog udžbenika „Reumatologija“ fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji autora prof. dr. med. sci. Mirsada Muftića, predsjednika Upravnog odbora Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Promociji su prisustvovali mnogobrojne zvanice iz oblasti medicine, kulture i ostalih sfera našeg društva. .Na početku je uslijedio kratki historijat UNSA – Univerziteta u Sarajevu i istaknuto je da knjiga „Reumatologija“ još jedan vrijedan i značajan univerzitetski udžbenik koji će biti na raspolaganju studentima i kolegama doktorima. Skupu se obratio autor prof. dr. sci. Mirsad Muftić koji se zahvalio svim prisutnim i prošao ukratko kroz devet poglavlja koliko ima i sama knjiga......VIŠE (klikni)

MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM
3. DECEMBAR 2021.

Tema za 2021. godinu (Ujedinjeni narodi - Odjel za ekonomska i socijalna pitanja - invalidnost):
„Vođenje i sudjelovanje osoba s invaliditetom prema uključivom, dostupnom i održivom svijetu nakon COVID-19''. Danas svjetsku populaciju čini više od sedam milijardi ljudi, a više od milijardu ljudi, ili oko 15 posto svjetske populacije živi s nekim oblikom invaliditeta; 80 posto živi u zemljama u razvoju. Ove godine tema su bili problemi, prepreke i mogućnosti za osobe s invaliditetom u kontekstu globalne pandemije. Od marta 2020. godine, na svakog pojedinca na našoj planeti utjecale su radikalne političke, društvene i ekonomske promjene kao rezultat međunarodnih i domaćih odgovora na pandemiju koronavirusa COVID-19.
Preporuka za ovu godinu...VIŠE (klikni)

PITANJA I ODGOVORI ZA VAKCINACIJU PROTIV COVID-19 OBOLJENJA

Edukativni tekst, pitanja i odgovori i linkovi na brošure koje je izradio Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.
Vakcinacija je jedna od najefikasnijih javnozdravstvenih mjera u historiji medicine koja je samostalno produžila ljudski vijek za najmanje 20 godina. Vakcinacijom protiv COVID-19 u organizam unosimo materiju koja stimuliše naš imunološki sistem da samostalno stvara otpornost (imunitet) na koronavirus.
Vakcinacija je najdjelotvorniji način zaštite od bolesti COVID-19 i najučinkovitiji način suzbijanja širenja pandemije. Vakcinisanjem štitite sebe i osobe s kojima živite ili s kojima dolazite u kontakt. Sve registrirane vakcine u BiH i Evropskoj uniji djelotvorno štite od težih oblika bolesti, hospitalizacije i smrtnih ishoda.....VIŠE (klikni)

SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODRŽANA 24. REDOVNA SKUPŠTINA

Dana 14.09.2021. godine, sa početkom u 15,00 sati u sali hotela ''Hollywood'' Sarajevo, održana je 24. redovna sjednica Skupština Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Prije samog početka sjednice predsjednik Upravnog odbora Saveza profesor dr. sc Mirsad Muftić je pozdravio zastupnike i predložio da se minutom šutnje ili učenjem Fatihe oda počast preminuloj gospođi Elviri Bešlija, dosadašnjem, dugogodišnjem, generalnom sekretaru Saveza. Biranjem verifikacione komisije i utvrđivanjem kvoruma Skupština je mogla da počne sa radom, a sjednici je predsjedavao gospodin Elvis Hodžić, predsjednik Skupštine....VIŠE (klikni)

ODRŽANA KONFERENCIJA „PRISTUPAČNOST-OSNOVNO LJUDSKO PRAVO“ I KAMPANJA ZA PRISTUPAČAN SAOBRAĆAJ

Dana 15.09.2021. godine u hotelu Hollywood Sarajevo, održana je Konferencija „Pristupačnost-osnovno ljudsko pravo“ i kampanja za pristupačan saobraćaj.
Konferenciju je organizovao Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice. Na ovoj konferenciji fokus je bio na „Znak pristupačnosti“ i pristupačnost kao jedan od vodećih problema osoba sa invaliditetom. Događaju su prisustvovali zvaničnici iz.....VIŠE (klikni)

ČASOPIS
"PARAPLEGIJA i MI"
BROJ 22

Poštovani čitaoci, u proteklih sedam i po godina putem uvodne riječi obraćala vam se glavna urednica Elvira Bešlija. Nažalost, njena iznenadna smrt je prekinula tu lijepu tradiciju. Velika Elvirina želja je bila da naš i vaš časopis nastavi kontinuirano, kao i do sada, izlaziti iz redakcije i štamparije i nastojat ćemo da svi mi koji smo angažovani u radu časopisa - informativnog glasila Saveza, to i ostvarimo iako će nam mnogo nedostajati naša Elvira.   Ovaj 22. broj časopisa „Paraplegija i Mi” je dokaz da nastavljamo kao i dosad. Uz naše stalne rubrike, posvećen je i našoj i vašoj prijateljici, drugarici, saradnici i neumornoj aktivistkinji, rahmetli Elviri, iza koje je ostao dubok trag u profesionalnom i društvenom životu. Nadamo se da ćete biti zadovoljni sadržajem ovog broja te da će svaki čitalac pronaći zanimljive teme koje su ......VIŠE (klikni)

PREMINULA ELVIRA BEŠLIJA
GENERALNI SEKRETAR SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČJE PARALIZE FBiH

s1

1953 - 2021

Jučer nas je napustila naša Elvira Bešlija. Nakon kraće, teške, bolesti Elvira je 'otišla u bolji Svijet' i našla svoj konačni smiraj.
Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine i sva udruženja – članice Saveza, kao i cjelokupan pokret za prava osoba s invaliditetom izgubio je teško nadoknadivu aktivisticu i osobu koja se 54 godine borila sa svojim stanjem paraplegije i 'pratećim' zdravstvenim i drugim problemima – od svoje 14. godine kada je ostala u stanju paraplegije, a 43 godine svog življenja je bila aktivna u radu i borbi za prava osoba s invaliditetom, na sve dostupne načine...
..VIŠE (klikni)

SAJJRA POLJO
DOBILA ''VEČERNJAKOV PEČAT ZA HUMANOST''

s1

MARIO I VEHID MOJI "ANĐELI" - Jubilarni 20. ''Večernjakov pečat'', održan 28. maja 2021. u Mostaru dodijelio je mnogobrojna priznanja nobelovcima, medicinarima, Bidenu, Merlinu, Ibrahimoviću...i Sajjri Poljo članici Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica – članice našeg Saveza. ''Večernjakov pečat za humanost'' pripao je Sajjri Poljo i posthumno njezinim herojima Mariju Biliću (preminuo 2019) i Vehidu Đulanu (preminuo 2020.), a ......VIŠE (klikni)

COVID-19 i VAKCINACIJA
VRSTE VAKCINA

COVID-19 je respiratorna infekcija koja se primarno prenosi kapljičnim putem. Osnovni put transmisije je bliski kontakt s osobom koja ima virus, posebno prilikom kašljanja, kihanja i medicinskih intervencija na respiratornom traktu, kao što su intubacija, traheobronhijalna aspiracija i mehanička ventilacija.Nije se moglo čekati dvije-tri godine da se do vakcine dođe na standardan način, dakle kroz nešto duži period. I vakcine su došle „na svijet“ po skraćenom postupku.. .. ....VIŠE


ČASOPIS
"PARAPLEGIJA i MI"
BROJ 21

s2

Poštovani čitaoci, pred vama je 21. broj našeg i vašeg časopisa „Paraplegija i Mi“ koji smo uspjeli prirediti u sada već vrlo teškim uvjetima, kada pandemija koronavirusa, COVID-19, traje više od godinu......VIŠE (klikni)

IN MEMORIAM
MARKO RAVLIĆ
Mostar

s2

U četvrtak 25.03.2021. godine, nakon kraće bolesti, u 73. godini života, preminuo je Marko Ravlić, predsjednik Udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar........VIŠE (klikni)

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE CAZIN
AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

sl

Zbog smrti predsjednika Hasana Nuhanovića održana je i vanredna sjednica Skupštine Udruženja paraple­gičara i oboljelih od dječije paralize Cazin. Skupština je održana u Kulturnom centru Cazin, u 11.00 sati, gdje je na početku rada odana počast Hasanu Nuhanoviću. Sjednica Skupštine je održana u tužnom ambijentu, prisustvovalo joj je 12 članova, odsutna su bila tri. Izabrano je novo rukovodstvo u sljedećem sastavu: Predsjednik Skupštine: Amir Čolić. Sve promjene članova upravnih tijela, u skladu sa Zakonom, prijavljene su Ministarstvu pravosuđa Unsko-sanskog kantona, sa svom potrebnom doku­mentacijom. Dobijena su nova rješenja o zastupanju Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Cazin...VIŠE (klikni)

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE GORAŽDE
AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

S1

I pored mnogih ograničenja zbog mjera u vrijeme pandemije, Udruženje je vodilo niz aktivnosti od inte­resa za svoje članstvo. U sarajevskom hotelu „Evropa“ održana je konferencija pod nazivom „Nacionalni dijalog za Bosnu i Hercegovinu“ kojoj je u ime našeg Udruženja prisustvovao predsjednik Harun Aliefendić. Konferenciju je organizovala Globalna inici­jativa za transnacionalni organizovani kriminal - Global Initiative against Transnational Organized Crime. Na samom događaju su predstavljeni rezultati istraživanja mapiranja ključnih aktera organizacija civilnog društva i nosilaca promjena, a prisustvovali su učesnici iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine (Bijeljina, Mostar, Zenica, Banja Luka, Bihać, Brčko...). Ova konferencija je imala za cilj ..VIŠE (klikni)

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE LIVNO
AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

sl

Takmičenje u vožnji spretnosti automobilom za osobe s invaliditetom „Susret 2020“ Dana 19. i 20. februara 2021. godine, u organizaciji Udruge paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona 10, u Livnu je održano natjecanje u spretnosti vožnje automobilom za osobe s invaliditetom „SUSRET 2020“ (vožnja automobilima s ručnim komandama). Natjecanje je trebalo biti održano prošle godine, međutim, zbog pandemije COVID-19 te svih mjera i ograničenja, odgođeno je za ovu godinu. Osobe s invaliditetom u stanju paraplegije su učesnici u saobraćaju ravnopravno s ostalim građanima bez invaliditeta. Voze automobile na ručne komande, što podrazumijeva da za vožnju ne koriste nožne komande. Vozila prerađena na ručne komade omogućavaju samostalnost ....VIŠE (klikni)

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZENICA
AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

sl

I pored mnogih ograničenja zbog mjera u vrijeme pandemije, Udruženje je vodilo niz aktivnosti od inte­resa za svoje članstvo. U sarajevskom hotelu „Evropa“ održana je konferencija pod nazivom „Nacionalni dijalog za Bosnu i Hercegovinu“ kojoj je u ime našeg Udruženja prisustvovao predsjednik Harun Aliefendić. Konferenciju je organizovala Globalna inici­jativa za transnacionalni organizovani kriminal - Global Initiative against Transnational Organized Crime. Na samom događaju su predstavljeni rezultati istraživanja mapiranja ključnih aktera organizacija civilnog društva i nosilaca promjena, a prisustvovali su učesnici iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine (Bijeljina, Mostar, Zenica, Banja Luka, Bihać, Brčko...). Ova konferencija je imala za cilj ..VIŠE (klikni)

ČASOPIS
"PARAPLEGIJA i MI"
BROJ 20

s2

Poštovani čitaoci,   pred vama je 20. broj  našeg  vašeg časopisa Paraplegija i Mi", informativnog glasila Saveza paraplegičara oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Za nas je ovo jubilej izuzetno smo ponosni štosom, u ne baš lakim uslovima, uspjeli napraviti dvadeset brojeva časopisa s veoma  kvalitetnim zanimljivim sadržajem. I ovaj broj časopisa  izdajemo u vrijeme aktuelnepandemije virusa COVID-19, kada svi radimo i živimo s mnogim ograničenjima i preprekama koje su postale dio naših !života, ali se nadamo da ova teška  situacija neće  još dugo trajati. I pored svega, u Savezu i većini naših udruženja radimo punim kapacitetom na svim aktivnostima. Ispunili smo nasu ambiciju zacrtanu od prvog broja, da informišemo  članove naših udruženja, članica Saveza, i ostale zainteresovane o temama koje se odnose na osobe s invaliditetom - s fokusom na osobe u stanju paraplegije, kvadriplegije i dječje paralize.....VIŠE (klikni)

In memoriam
HASAN NUHANOVIĆ
1957 - 2020.

hasanN

Poštovani čitaoci, pisati uvodnik za naš časopis, koji izdajemo u vrijeme globalne pandemije koronavirusa, kada je potpuno poremećen ustaljeni način života i rada u svim svojim segmentima, teško je i pomalo čudno. Ali, uprkos svim preprekama koje imamo i ograničenjima koja su postala dio ponašanja, uspjeli smo se vratiti u punom kapacitetu svim aktivnostima. Tako smo, na naše veliko zadovoljstvo, uspjeli izdati i ovaj devetnaesti broj našeg i vašeg časopisa Paraplegija i Mi, na što smo nemalo ponosni. S obzirom na to da je “živjeti s koronom”, kako sam navela, postalo naša svakodnevnica, u ovom broju donosimo tekstove koji se odnose upravo na preporuke i analize u vezi s ovom tematikom. Također, nastavljamo i s  običajenom shemom sadržaja: rubrikom Vijesti iz Saveza u kojoj prezentiramo informacije o aktivnostima udruženja, naših članica...VIŠE (klikni)

MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO
17. SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA

logo

17. - 19. SEPTEMBRA 2019. GODINE - ZENICA

U organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica kao domaćina održano je Međunarodno otvoreno prvenstvo i XVII sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize, najmasovnije atletsko – sportsko takmičenje u regiji. Tehnički organizator i domaćin igara bilo je Udruženje .. VIŠE (klikni)

5. SEPTEMBAR 2020.
DAN POVREDE KIČMENE MOŽDINE

aci_day

Svjetski dan povrede kičme obilježava se 5. septembra svake godine kako bi se istaknula i promovisala društvena integracija i svijest šire javnosti i administracije s ciljem poboljšanja stanja osoba s povredom kičmene moždine. 2020. je drugačija godina. U proteklim mjesecima, cijeli naš svijet je okrenut naopačke. Mnogi od nas su vidjeli film ‘Contagion’ (2011. godina) i shvatili ga kao fikciju. Ali evo, sada smo suočeni s tim u stvarnosti. 'Covid-19 i SCI: Ostati dobro', tema za SCI Day 2020... VIŠE (klikni)

ODRŽANA 23. REDOVNA SKUPŠTINA SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH

S1

Dana 24. juna 2020. godine sa početkom u 12,00 sati, u sali hotela "Hollywood“ u Sarajevu na Ilidži, održana je XXIII redovna Skupština Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine Elvis Hodžić. Nakon usvajanje Dnevnog reda i Zapisnika sa XXII redovne Skupštine Saveza  razmatrani su svi materijal prema planu rada Skupštine. Izvještaj o radu za prošlu godinu, prezentirao je predsjednik Upravnog odbora Prof.dr. Mirsad Muftić.....VIŠE (klikni)

WHO - World Healt Organization
INVALIDITET I PANDEMIJA 'COVID - 19'

WHO


U martu 2020. godine, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO / WHO) proglasila je epidemiju bolesti izazvane novim koronavirusom COVID 19 pandemijom usljed brzine i razmjere širenja. Svjetska zdravstvena organizacija i institucije nadležne za zaštitu javnog zdravlja u cijelom svijetu preduzimaju mjere na zaustavljanju epidemije COVID-19. Određene grupe stanovništva, kao što su osobe sa invaliditetom, mogu biti u većoj mjeri pogođene od drugih. Ovaj uticaj ... .VIŠE (klikni)


OSTALE VIJESTI

 

   
2019.
 SAVEZ PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČJE PARALIZE FBiH
2019.
 VIJESTI IZ UDRUŽENJA – ČLANICA SAVEZA U PERIODU PANDEMIJE VIRUSA 'COVID-19'
2019.
 ČASOPIS "PARAPLEGIJA i MI" - BROJ 18
2019.
 UDRUŽENJE DOBOJ JUG ODRŽANA XVIII REDOVNA I ZBORNA SKUPŠTINA
2019.
 KONFERENCIJA:"PROMOVISANJE PRISTUPA INVALIDITETU ZASNOVANOG NA LJUDSKIM PRAVIMA"  
2019.
 OKRUGLI STO ''STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA SAVEZA I UDRUŽENJA ČLANICA"
2019
 IZBOR NAJBOLJIH U SPORTU ZA OSOBE S INVALIDITETOM U BOSNI i HERCEGOVINI ZA 2019.g
2019.
 ČASOPIS "PARAPLEGIJA i MI" - BROJ 17
2019.
 TEMATSKA SJEDNICA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM
2019.
 MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO I 16. SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA 2019.
2019.
  "50. MEMORIALA PROF. BOJANA HROVATINA" – SLOVENIJA
2019.
 SPORTSKO-REKREATIVNO DRUŽENJE OSOBA SA INVALIDITETOM  ''LUKAVAC 2019''
2019.
 ČASOPIS "PARAPLEGIJA i MI" - BROJ 16
2019.
 12.MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR PARAPLEGIČARA  "BANJA LUKA 2019"
2019.
 MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR ZA OSI - ''TITEL 2019'' - SRBIJA
2019.
 14. ESCIF - Kongres 2019 u Geteborgu - ZNANJE JE MOĆ
2019.
 PARLAMENT EUROPSKE UNIJE USVOJIO ZAKON O PRISTUPAČNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM
2019.
 SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA"SENI 27" – SRBIJA
2019.
 SPORTSKE IGRE OSOBA S INVALIDITETOM „OHRID 2019.“ UDRUŽENJE SANSKI  MOST

 NI 27" – SRBIJA
2019.
 SPORTSKE IGRE OSOBA S INVALIDITETOM „OHRID 2019.“ UDRUŽENJE SANSKI  MOST

 2018..
godina
2017..
godina
2016..
godina
2015..
godina
2014..
godina
2013..
godina
2012.
godina
2011.
godina
2010.
godina