Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE TUZLA

Predsjednica udruženja: Numa Mešić, kontakt telefon: 060 3345 227

Misija

Kontinuiran rad sa članovima udruženja na konstantnom rehabilitacijskom procesu sa stimulacijom uključivanja u sve sfere života. Poboljšanje materijalnog stanja ugroženih članova udruženja (rješavanje socijalnih problema).

Saradnja sa organizacijama, udruženjima, ustanovama u zemlji i inostranstvu u cilju razmjene iskustava i unaprijeđenju rada.

Vizija

Prevazići svakodnevne barijere koje su izražene kroz život paraplegičara i oboljelih od dječije paralize kao i regulativne barijere na svim nivoima vlasti i institucijama koje se bave osobama sa invaliditetom.

Kontakt