Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE SANSKI MOST

Predsjednik udruženja: Refik Ibragić kontakt telefon: 061/369-913

Misija

Misija Udruženja je okupljanje i registrovanje osi .pomoć članovima a i ostalim u mogućnostima Udruženja (ortopedska pomagala, pempas i dr),informacije,sportske i dr aktivnosti , borba za Zakonska i druga prava itd.

Vizija

Vizija Udruženja podići na što veći nivo standard života osi u raznim vidovima života , što bolji i kvalitetniji rad Udruženja  i Saveza i financijsku podršku za rad.

Ključne aktivnosti

Traženje i pružanje informacija , nabavka i podjela ortopedskih pomagala , učešće na sportskim aktivnostima , pronalaženj i podjela pomoći , aktivno traženje Zakonskih i drugih prava osi na lokalnom , Kantonalnom i višim nivoima vlasti.

Kontakt