Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

UDRUGA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČJE PARALIZE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE (Kanton 10.)

Predsjednik udruženja : Šemsija Dželadini Tel: 034/201-317 mob: 063/449-238

Misija udruženja

Udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize planom i programom rada za  godinu u prvom planu želi raditi na aktivnostima tj. na rješavanju problema stabilne zaštite životnog standarda, zapošljavanja, školovanja i obrazovanja, zdravstvenog osiguranja, medicinske zaštite i rehabilitacije kao i resocijalizacije svih članova kroz praćenje i borbu za poboljšanje kvaliteta pravne regulative iz oblasti zaštite osoba s invaliditetom prvenstveno na nivou Županije, a potom u suradnji sa Savezom FBiH, i na nivou Federacije BiH.

Vizija

Cijela vizija bi se mogla podijeliti u nekoliko segmenata:

 1. Evidentiranje, utvrđivanje socijalno-ekonomskog položaja članova i statistička obrada
 2. Očuvanje, unaprjeđenje, proširenje i uspostavljanje odgovarajućih oblika zaštite i ostvarivanje konstituiranih prava
 3. Zadovoljavanje specifičnih potreba paraplegičara i oboljelih od dječje paralize
 4. Zdravstveno osiguranje i medicinska rehabilitacija
 5. Redovno školovanje i obrazovanje
 6. Uklanjanje i smanjivanje prostornih arhitektonskih barijera
 7. Pomoć u kući
 8. Sportske aktivnosti
 9. Odmor i rekreacija
 10. Informativna djelatnost
 11. Unaprjeđenje rada Udruge
 12. Servisi – službe podrške (podrška u samostalnom življenju i osobna asistencija)

Ključne aktivnosti

Što se tiče samih aktivnosti udruge, radi se o sljedećem:

– sastanci sa Županijskim vlastima

– zapošljavanje

– analize pristupačnosti

– obrazovanje

– projekti

– sportske aktivnosti

– davanje osobama s invaliditetom pristup ortopedskim pomagalima

– izleti

– donacije

– suradnja i  druženja sa ostalim organizacijama

– radionice za poticanje kreativnosti

– psihoterapije i savjetovanje

– volontiranje

– edukacijski program

Kontakt