Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Članice saveza

Članice Saveza su 14 udruženja (i 2 područne jedinice) iz Federacije BiH, s tim da su neka od udruženja organizovana na kantonalnom nivou, neka na međuopćinskom, a neka na općinskom, sve u skladu sa opredjeljenjem svog članstva Zbog teške invalidnosti svojih članova, rad Saveza je vrlo kompleksan. Sjedište Saveza je u Sarajevu.

Članice Saveza – udruženja: