1

 

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

16.03..2022. godine

 

OBAVIJEST
FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM FBiH
DODJELA NOVČANOG STIMULANSA U 2022. GODINI

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Poziv traje do 06. aprila 2022. godine.

U cilju podsticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH, a na osnovu Odluke Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini broj: 01-04-5-2627/22 od 14.03.2022. godine, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Službene novine FBiH“, broj 9/10, u daljem tekstu: Zakon), Pravilnikom o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Pravilnik) broj: 01-02-2-2623/22 od 14.03.2022. godine, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje

JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini

PREDMET JAVNOG POZIVA

 1. Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljnjem tekstu: Fond) u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom.
 2. Osnovni iznos novčanog stimulansa kod zapošljavanja pod posebnim uslovima (pod posebnim uslovima upošljavaju se osobe s invaliditetom u ustanovi ili privrednom društvu što su osnovani radi zapošljavanja osoba s invaliditetom. Pod zapošljavanje pod posebnim uslovima, u smislu Zakona, smatra se i zapošljavanje u organizacijama osoba s invaliditetom, i samozapošljavanje /pokretanje obrta, obavljanje samostalne djelatnosti i obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao jedinog i glavnog zanimanja). u skladu sa Zakonom, koji se dodjeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi s invaliditetom je 6.500,00 KM, a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti po jednoj osobi je 14.625,00 KM, u zavisnosti od procenta invalidnosti i perioda zapošljavanja.
 3. Osnovni iznos novčanog stimulansa kod zapošljavanja pod općim (pod opštim uvjetima upošljavaju se osobe s invaliditetom na otvorenome tržištu rada, u državnim tijelima, tijelima pravosuđa, tijelima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim poduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim osobama koje nisu osnovane za upošljavanje osoba s invaliditetom, sukladno Zakonu.) uslovima u skladu sa Zakonom, koji se dodjeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi s invaliditetom je 8.000,00 KM, a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti po jednoj osobi je 18.000,00 KM, u zavisnosti od procenta invalidnosti i perioda zapošljavanja.
 4. Raspodjela sredstava za dodjelu novčanog stimulansa vezana je za Strateški cilj Fonda „Unaprjeđenje mjera zapošljavanja osoba s invaliditetom“, u okviru kojeg je definisan operativni cilj: „Osigurati kvalitetne programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje će doprinijeti održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom“.

PRAVO SUDJELOVANJA

 1. Pravo na novčani stimulans mogu ostvariti:
  a) Pravno i drugo lice koje kao poslodavac zapošljava osobu s invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, osobu s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu
  smanjenje radne sposobnosti u skladu sa Zakonom ili osobu sa umjerenom ili lakom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama);
  b) Osobe s invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, osobe s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti u skladu sa Zakonom ili osobe sa umjerenom ili lakom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama) koje pokrenu samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje u cilju samozapošljavanja.

Detaljne podatke (integralni tekst) Javnog poziva i potrebne obrasce (u Word-u) možete pročitati i preuzeti ovdje:

1. JAVNI POZIV – preuzmi/pročitaj (klikni)
2. Obrazac ZP za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti OVDJE (klikni)
3. Obrazac ZOSI za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti OVDJE (klikni)

kikni na sličicu i preuzmi u PDF

 

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine

Vilsonovo šetalište br. 10
71000 Sarajevo

sa naznakom
„Javni poziv 2022. – dodjela novčanog stimulansa – NE OTVARATI“

NAPOMENA

 • Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a zaključno sa 06.04.2022. godine.
 • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
 • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
 • Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objavit će Listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Navedenim obavještenjem će korisnici biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu.
 • Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je 8 dana, od datuma objave rezultata na internet stranici Fonda.
 • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.
 • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti na telefon: 033/717-740

Stručna služba Saveza


nazad na novosti