1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

27..02.2021. godine

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE GORAŽDE
AKTIVNOSTI UDRUŽENJA


Pomoć članovima i poboljšanje njihovog kvaliteta života

S1

Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i u prethodnoj godini nastavilo je sa svojim primarnim aktivnostima, a to je poboljšanje rada Udruženja, a u svrhu boljeg pružanja pomoći članovima i poboljšanja njihovog kvaliteta života. Iako je pandemija koronavirusa zaustavila mnoge aktivnosti te umanjila mogućnosti rada i funkcionisanja
Udruženja, ipak smo uspjeli provesti neke veoma bitne aktivnosti, kako za Udruženje tako i za njegove članove. Udruženje je u prethodnoj godini učestvovalo na 17. atletskim sportskim igrama paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, koje su se održale u Zenici, te smo realizovali projekt „Zadovoljavanje potrebe za rehabilitacijom osoba s invaliditetom i poboljšavanje uvjeta rada našeg udruženja‟.

Na sportskim igrama naše udruženje je, kao i svake godine, ostvarilo određene rezultate. Međutim, u vrijeme pandemije, kada su socijalni kontakti svedeni na minimum, posebno osoba s invaliditetom, bitnije nam je bilo što su naši članovi, poštujući sve epidemiološke mjere, uživali u razmjeni iskustava i druženju s članovima udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine.

Projekt kojim smo aplicirali na javni poziv Federalnog ministarstva rada i socijalne politike sastojao se iz tri faze. Prva je bilo renoviranje prostorija našeg udruženja, druga nabavka informatičke opreme i kancelarijskog namještaja i završna, treća faza odlazak naših članova na banjsko liječenje.

Smatrali smo da je sredstva najpotrebnije utrošiti u renoviranje prostorije Udruženja koja je bila u izuzetno lošem stanju, s puno vlage, lošim grijanjem, te je bila neuvjetna za korištenje i duži boravak članova. Prostorija Udruženja je renovirana i uspjeli smo riješiti sve probleme i nedostatke. Promijenjen je namještaja koji je dotrajao te je kupljena tehnička oprema, što je bila je završnica radova na renoviranju prostorije Udruženja. Ovim su okončane prve dvije faze projekta, koje će doprinijeti uspješnijem, bržem i lakšem radu Udruženja.

Posljednja faza projekta, našim članovima možda i najzanimljivija, bila je odlazak na banjsko liječenje u lječilište „Reumal“ u Fojnici, na osam dana. Boravak u lječilištu pomogao je članovima da provedu fizikalnu rehabilitaciju u punom kapacitetu. Rehabilitacija je jedan od ključnih uslova za poboljšanje kvaliteta života osoba s invalid­itetom, održavanja fizičke snage i kondicije te njen oporavak.

S2

 

 

Stručna služba Saveza

azad na novosti