1

 

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

16.09..2021. godine

SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODRŽANA 24. REDOVNA SKUPŠTINA

Dana 14.09.2021. godine, sa početkom u 15,00 sati u sali hotela ''Hollywood'' Sarajevo, održana je 24. redovna sjednica Skupština Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine.


Prije samog početka sjednice predsjednik Upravnog odbora Saveza profesor dr. sc Mirsad Muftić je pozdravio zastupnike i predložio da se minutom šutnje ili učenjem Fatihe oda počast preminuloj gospođi Elviri Bešlija, dosadašnjem, dugogodišnjem, generalnom sekretaru Saveza.


Biranjem verifikacione komisije i utvrđivanjem kvoruma Skupština je mogla da počne sa radom, a sjednici je predsjedavao gospodin Elvis Hodžić, predsjednik Skupštine.


Nakon usvajanje Dnevnog reda i Zapisnika sa 23. redovne sjednice Skupštine Saveza razmatrani su svi materijal prema planu rada Skupštine. Dnevni red sadržavao je slijedeće tačke rada:
1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Saveza za 2020. godinu
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika Nadzornog odbora Saveza za 2020. godinu
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Saveza za 2020. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Programa rada Saveza za 2021. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Saveza za 2021. godinu
6. Razmatranje prijedloga Odluke Upravnog odbora o imenovanju vršioca dužnosti generalnog sekretara Saveza
7. Razmatranje imenovanja novog člana Upravnog odbora Saveza
8. Tekuća pitanja

Izvještaj o radu za prošlu godinu, uz materijale koji su zastupnici dobili, prezentirao je predsjednik Upravnog odbora Prof.dr. Mirsad Muftić.


Potom su podneseni izvještaji o radu Nadzornog odbora, i Finansijski izvještaj za 2020. godinu, te su prezentirani Program rada i Finansijski plan za 2021. godinu.


Nakon toga razmatran je prijedlog Upravnog odbora Saveza da se nakon iznenadne smrti dosadašnjeg generalnog sekretara Elvire Bešlija za vršioca dužnosti generalnog sekretara imenuje gospodin Albert Dodik uz obrazloženje da je on u ovom trenutku najbolje rješenje za kontinuiteta rada i funkcionisanja Saveza s obzirom da je zaposlenik stručne službe Saveza i u toku je svih zbivanja i radnih procesa u Savezu, jer je dugogodišnji uposlenik i saradnik preminule Elvire Bešlija i da ima dovoljno znanja i vještina da se nastavi nesmetan rad Saveza.


Poslije obrazloženja prijedloga Upravnog odbora za imenovanje gospodina Alberta Dodika za vršioca dužnosti (v.d.) generalnog sekretara Saveza predložena je Odluka o istom koju je predsjednik Skupštine gospodin Elvis Hodžić stavio na diskusiju i glasanje. Nakon kraće rasprave pristupilo se glasanju. Nakon glasanja predsjednik Skupštine gospodin Elvis Hodžić je konstatovao da je Odluka da se za v.d. generalnog sekretara Saveza imenuje gospodin Albert Dodik usvojena jednoglasno.


Nakon usvajanja Odluke i imenovanja na mjesto v.d. generalnog sekretara Saveza gospodin Albert Dodik se obratio i zahvalio zastupnicima na povjerenju i istakao da će posao nastojati obavljati savjesno i temeljito za dobrobit Saveza i svih paraplegičara i oboljelih od dječije paralize kao i doprinositi za poboljšanje opće situacije po pitanju prosperiteta svih udruženja – članica Saveza i njihovih članova u 'duhu' dosadašnjeg rada i kriterija koji je svojim dugogodišnjim radom i znanjem uspostavila preminula gospođa Elvira Bešlija.


Po slijedećoj tački Dnevnog reda pristupilo se izboru člana Upravnog odbora Saveza, sjednica je završena zadnjom tačkom Dnevnog reda – Tekuća pitanja koja je bila kratka i sadržajna.


Poslije svih tačaka Dnevnog reda koje su sve usvojene jednoglasno, predsjednik Skupštine gospodin Elvis Hodžić se zahvalio zastupnicima na konstruktivnom radu i zaključio rad sjednice Skupštine, te poželio svim zastupnicima sretan povratak svojim kućama.

 

Stručna služba Saveza


nazad na novosti