1

 

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

04.12..2021. godine

MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM (IDPD/IDPWD)
3. DECEMBAR 2021.

Tema za 2021. godinu (Ujedinjeni narodi - Odjel za ekonomska i socijalna pitanja - invalidnost):
„Vođenje i sudjelovanje osoba s invaliditetom prema uključivom, dostupnom i održivom svijetu nakon COVID-19''

Danas svjetsku populaciju čini više od sedam milijardi ljudi, a više od milijardu ljudi, ili oko 15 posto svjetske populacije živi s nekim oblikom invaliditeta; 80 posto živi u zemljama u razvoju. Ove godine tema su bili problemi, prepreke i mogućnosti za osobe s invaliditetom u kontekstu globalne pandemije. Od marta 2020. godine, na svakog pojedinca na našoj planeti utjecale su radikalne političke, društvene i ekonomske promjene kao rezultat međunarodnih i domaćih odgovora na pandemiju koronavirusa COVID-19.
Preporuka za ovu godinu bila je da se Međunarodni dan osoba s invaliditetom iskoristi za promociju i prihvatanje činjenice da su ljudi s invaliditetom među najugroženijim grupama stanovništva u uslovima pandemije koronavirusa COVID-19 te da se radi na otklanjanu svih poteškoća i posljedica pandemije koronavirusa, pogotovo tamo gdje je izraženija marginalizacija i diskriminacija osoba s invaliditetom kao najranjivije kategorije stanovništva, te gdje je povećan rizik od nepovoljnih zdravstvenih rezultata i životnog standarda, gdje su izraženije socijalne izolacije, loše prilagođeni uslovi u području javnog zdravstva i nezadovoljavajući pristup uobičajenim zdravstvenim uslugama i uslugama rehabilitacije, neadekvatno izgrađene usluge u oblasti mentalnog zdravlja i nedostatak spremnosti za vanredne situacije za ljude s posebnim potrebama.

Zbog toga Ujedinjeni narodi, Odjel za ekonomska i socijalna pitanja – invalidnost, pozivaju sve nacionalne i međunarodne zdravstvene dužnosnike, političke predstavnike i svakog građanina u svakoj zajednici, da učine sve što je u njihovoj moći da se pomogne osobama s invaliditetom tokom pandemije te da još više i značajnije ulažu u društveno-ekonomsku oblast kako bi smanjili probleme i prepreke s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom u svakoj društvenoj zajednici – državi u svijetu.

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom proglašeno je 1992. godine Rezolucijom broj 47/3 Opće skupštine Ujedinjenih naroda kojom je određen 3. decembar kao datum za obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Usmjereno je na promicanje prava i dobrobiti osoba s invaliditetom u svim sferama društva i razvoja, kao i na podizanje svijesti o položaju osoba s invaliditetom u svim aspektima političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (CRPD), usvojena 2006. godine, nadovezujući se na više decenija rada UN-a u području invaliditeta, dodatno je unaprijedila prava i dobrobit osoba s invaliditetom u provedbi „Agende 2030. za održivi razvoj‟.

Glavni program obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom održan je u sjedištu UN-a, u Njujorku, a uključivao je: svečano otvaranje, panel-rasprave i kulturne aktivnosti.
Države članice UN-a, organizacije civilnog društva i privatni sektor mogli su organizovati vlastite aktivnosti kako bi obilježili Međunarodni dan osoba s invaliditetom putem podizanja svijesti i promovisanja prava i potreba osoba s invaliditetom u cijelom svijetu. Cilj je bio promovisati prava i dobrobiti osoba s invaliditetom u svim sferama društva i razvoja te povećati svijest o položaju osoba s invaliditetom u svakom aspektu političkog, društvenog, ekonomskog i kulturnog života.

Događaji u Ujedinjenim narodima, u Njujorku, koji su obilježili Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 3. decembra 2021. godine, jesu panel-rasprave o temi:

 • „Stvaranje inkluzivne budućnosti za sve: Nedvosmisleno vodstvo‟, Dubai Expo 2020. Na sastanku su razmotrene mogućnosti i izazovi za oblikovanje uključive budućnosti za osobe s invaliditetom, pokazano je kako će prihvaćanje osoba s invaliditetom od međunarodne zajednice ubrzati napore za postizanje specifičnih ciljeva održivog razvoja i istražiti ključna pitanja za poboljšanje života osoba s invaliditetom kroz pristupačnost, obrazovanje, dostojanstven rad, inovacije/tehnologiju i sport.
 • Virtuelna manifestacija o temi „Smanjenje nejednakosti kroz tehnologije: perspektiva uključivog razvoja osoba s invaliditetom‟, koju su organizovali Odjel Ujedinjenih naroda za ekonomska i socijalna pitanja (UN DESA), Svjetsko intelektualno vlasništvo (WIPO) i Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU). Cilj događaja bilo je povećanje svijesti o važnosti podrške inovacijskim eko-sistemima kako bi se potaknuo razvoj novih i poboljšanih pomoćnih tehnologija, promovisanje razumijevanja rada industrije pomoćnih tehnologija i razmjena mišljenja o globalnim trendovima u ovom klasteru tehnologije kao dopuna univerzalnom dizajnu. Na manifestaciji su, također, istaknute individualne inicijative odabranih predstavnika država članica UN-a za podršku informisanih rasprava u vezi s provedbom ciljeva CRPD-a i Agende u oblasti održivog razvoja za razdoblje do 2030. godine.
 • „Vođenje novih generacija: Djeca i adolescenti s invaliditetom i njihovi glasovi nakon pandemije koronavirusa COVID-19“ u organizaciji Ureda posebnog izaslanika glavnog sekretara Ujedinjenih naroda za invalidnost i pristupačnost, profesorice Marije Soledad Cisternas Reyes i
 • „Ujedinjeni gradovi i lokalne samouprave (UCLG)‟, uz supokroviteljstvo Stalne misije Čilea pri Ujedinjenim narodima.

Strategija Ujedinjenih naroda za uključivanje osoba s invaliditetom

Strategija je rezultat procesa koji je započeo u aprilu 2018. godine u cilju jačanja sistema inkluzije za osobe s invaliditetom i evidenciju njihovih prava. Pruža temelj za transformaciju i održivost napretka inkluzije osoba s invaliditetom kroz sve stupove rada Ujedinjenih naroda: mir i sigurnost, ljudska prava i razvoj. Kroz Strategiju se potvrđuje da je potpuno i cjelovito ostvarivanje ljudskih prava svih osoba s invaliditetom neotuđiv, sastavni i nedjeljiv dio svih ljudska prava i temeljne slobode.

Strategija uspostavlja najviši nivo predanosti i viziju sistema Ujedinjenih naroda kada je riječ o inkluziji osoba s invaliditetom i usmjerena je na stvaranje institucionalnog okvira za provedbu konvencija o pravima osoba s invaliditetom i „Agende za održivi razvoj 2030.‟ kao i postizanje ciljeva održivog razvoja i „Sendai okvira‟ za smanjenje rizika od katastrofa.
Generalni sekretar je izjavio da se Ujedinjeni narodi trebaju voditi primjerom i podići standarde i učinak Organizacije u pogledu uključivanja osoba s invaliditetom – u svim stupovima rada, od sjedišta do terena.

Strategija djelovanja

Strategija djelovanja uključuje politiku i okvir odgovornosti s mjerilima za procjenu napretka i ubrzavanje promjena u inkluziji osoba s invaliditetom. Politika uspostavlja viziju i predanost sistema Ujedinjenih naroda inkluziji osoba s invaliditetom. Strategija se temelji na tri sveobuhvatna pristupa za postizanje inkluzije osoba s invaliditetom:

 • Dvostruki pristup
  Invalidnost je sveobuhvatno pitanje i treba ga uzeti u obzir u cijelom našem radu – ovo je prvi kolosijek. Također je potrebno ciljano programiranje – ovo je drugi kolosijek.
 • Intersekcionalnost
  Faktori kao što su spol, dob i mjesto utječu na iskustvo pojedinca. Ovi faktori, također, utječu na osobe s invaliditetom i njihova životna iskustva.
 • Koordinacija
  Dosljedan i koordiniran pristup neophodan je za ubrzanje napretka, nadogradnju na rad drugih i postizanje inkluzije.

Četiri glavna područja odgovornosti

Vođenje, strateško planiranje i upravljanje - Glavno područje 1.
Menadžment koje zagovara inkluziju osoba s invaliditetom, strateško planiranje koje uzima u obzir osobe s invaliditetom, razvoj politika ili strategija specifičnih za osobe s invaliditetom i osnivanje timova ili pojedinaca sa znanjem i stručnošću o inkluziji osoba s invaliditetom.

Inkluzivnost - Glavno područje 2.
Pomno savjetovanje i aktivno uključivanje osoba s invaliditetom i njihove reprezentativne organizacije u sve što radimo, osiguravajući potpunu dostupnost za sve – našim zgradama i objektima, radnim prostorima, informacijama i komunikacijama, konferencijama i događajima – s posebnim mjerama, opremom i uslugama za postizanje tog cilja.

Programi - Glavno područje 3.
Podrška programima, uzimajući u obzir opseg interesa osoba s invaliditetom, kroz praktične smjernice na terenu i u sjedištu, razvoj zajedničkih inicijativa za korištenje naših snaga i ubrzanje napretka i provođenje procjene koje pružaju informacije o tome kako mi radimo.

Organizacijska kultura - Glavno područje 3.
Razvoj naših internih sistema za privlačenje, zapošljavanje, zadržavanje i napredovanje osoba s invaliditetom u sastavu radne snage UN-a, jačanje kapaciteta naših zaposlenika za razumijevanje integracije osoba s invaliditetom i razvoj naše komunikacije za promovisanje prava osoba s invaliditetom i podizanja svijesti o uključivanju osoba s invaliditetom.


Izvještaj generalnog sekretara Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda

Za praćenje napretka u provedbi mjera koje se poduzimaju sistemom Ujedinjenih naroda u cilju interesa za osobe s invaliditetom i provedbu Strategije, generalni sekretar UN-a podnosi godišnji izvještaj Generalnoj skupštini. Izvještaj sadrži preporuke šta treba da se poboljša i navodi konkretne korake za pružanje podrške državama članicama u provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Prvim, sveobuhvatnim izvještajem za 2019. godinu generalni sekretar je identifikovao osnovne indikatore uključivanja osoba s invaliditetom u sve jedinice Ujedinjenih naroda – agencije, fondove i programe, urede i odjele i druge relevantne organizacije UN-a.

U drugom izvještaju za programsku 2020. godinu, između ostalog, preporučuje uspostavljanje 130 timova Ujedinjenih naroda za inkluziju osoba s invaliditetom u državama članicama. U izvještaju je, također, izražen jasan napredak postignut u provedbi Strategije od njenog usvajanja, dokumentovane su zajedničke akcije koje sistem poduzima kako bi unaprijedio inkluziju osoba s invaliditetom, kao i naučene lekcije u vezi s pandemijom koronavirusa COVID-19.
Treći izvještaj za 2021. godinu je u završnoj fazi pripreme i bit će prezentiran, kao i prethodna dva, Generalnoj skupštini UN-a.

 

Generalni sekretar Ujedinjenih naroda António Guterres:

„Želim da Ujedinjeni narodi vode primjerom i pozivam vas da mi se pridružite u odlučnom kretanju ka postizanju ciljeva Ujedinjenih naroda - Strategije uključivanja osoba s invaliditetom.‟

NIŠTA O NAMA BEZ NAS

Stručna služba Saveza


nazad na novosti