1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

30.04.2020. godine

VIJESTI IZ UDRUŽENJA – ČLANICA SAVEZA
U PERIODU PANDEMIJE VIRUSA 'COVID-19'

logo

Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Sanski Most

Naše Udruženje je aktivno i u vrijeme pandemije ali sa smanjenim boravkom i  radom u prostorijama Udruženja osim kada treba da podijelimo našim članovima određena ortopedska pomagala, koja imamo, pelene, itd).
U našoj opštini formirani su timovi za pomoć osobama, starijim i osobama s invaliditetom, koje ne mogu sami obavljati neophodne lične poslove, a zbog nastale vanredne situacije, i to pri 'Crvenom krstu' i jednom klubu ekstremnih sportova 'Kondor' koji na telefonski poziv dolaze direktno kod osobe kojoj je potrebna pomoć i obavljaju sve što je istima potrebno - kupovina, plaćanje računa, itd.

Naše članove koji žive sami smo obavijestili da nam se telefonski obrate kada imaju potrebu za bilo kakvu pomoć kako bi im omogućili pomoć putem formiranih timova za za tu namjenu.
U razgovoru sa većinom naših članova smo došli do zaključka da trenutno ne tražimo nikakvu humanitarnu pomoć s obzirom da naši članovi, na sreću, za sada nemaju velike potrebe za istom, a s obzirom na društvenu situaciju u kojoj se nalazi ekonomski i finansijski naša društvena zajednica, u vrijeme kada mnogi ljudi ostaju bez posla i da su u ovom periodu ti ljudi, zajedno sa svojim porodicama, egzistencijalno najugroženiji i njima je pomoć sada najpotrebnija.

Inače, u našoj opštini je stanje kao i svagdje u Bosni i Hercegovini, tj. propisana pravila ponašanja u vrijeme vrijeme pandemije se poštuju i građani se ponašaju disciplinovano i prema pravilima iako nam to svima veoma otežava normalan život, od kretanja do korištenja raznih ličnih potreba i usluga.
S obzirom na opštu situaciju uzrokovanu vanrednim stanjem naše Udruženje je zabrinuto za razvoj cjelokupnog društvenog stanja i trajanja vanrednog stanja s obzirom da smo budžetski korisnik, a činjenica je da budžet nema dovoljan priliv sredstava zbog preduzetih mjera u suzbijanju pandemije virusa 'Korona'. Ta situacija nas već psihički opterećuje jer ne znamo do kada  će ovo vanredno stanje trajati, a znamo  da će nakon toga ekonomska situacija biti vrlo nepovoljna za sve, a posebno će to uticati na osobe s invaliditetom kao jednu od najosjetljivijih kategorija društva. Nadamo se da ćemo i ovu situaciju i ono što slijedi uspjeti prebroditi kao što smo uspjeli prebroditi sve nedaće koje prate osobe s invaliditetom, posebno nas sa jednim od najtežih oblika invaliditeta – paraplegijom.

Predsjednik  Upravnog odbora: Refik Ibragić
Sanski Most, 22.04.2020. 


logojajce

Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Jajce

Naše Udruženje je samo nekoliko dana prije zvaničnog proglašenja stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog opasnosti od širenja koronavirusa – pandemija 'COVID – 19' uspjelo održati,  10. marta 2020. godine, 14. redovnu Izvještajnu sjednicu Skupštine Udruženja. Sjednica Skupštine je održana sa potrebnim kvorumom za donošenje svih odluka. Nekoliko članova Skupštine nije moglo biti prisutno iz zdravstvenih razloga. Sjednici je prisustvovao i Edin Hozan, načelnik opštine Jajce, koji je u svom obraćanju kazao da nam je, kao i uvijek, na raspolaganju i da mu je posebno drago što je danas sa nama.

  • Dnevni red je usvojen jednoglasno. Potom su, također jednoglasno, usvojeni Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Udruženja za 2019. godinu.
  • Potom je, jednoglasno, usvojen Financijski plan i Plan rada Udruženja za 2020.godinu.
  • Zastupnici su informisani o radu izvršnih organa Udruženja s naglaskom da su sjednice Upravog odbora redovno održavale i za sve donesene odluke je postojao kvorum.
  • Skupština je jednoglasno, na prijedlog sekretara, ponovo izabrala Rifeta Agića za predsjednika udruženja u narednom mandatu.
  • Pod tačkom Dnevnog reda - razno Skupština je poslije kratke diskusije većinom glasova donijela odluku da članarina ostaje u iznosu  36,00 KM, kao i prethodnih godina.

Zastupnicima se obratio i Rifet Agić, predsjedik Udruženja, koji je u kratkim crtama prezentirao aktivnosti koje je Udruženje imalo u 2019.godini. Naveo je najznačajnije aktivnosti koje je naše Udruženje realizovalo u prethodnoj godini. Naglasio je sportske aktivnosti našeg Udruženja te naveo učešće naših članova na Međunarodnom otvorenom prevenstvu –16. sportskim igrama paraplegičara i oboljelih od dječje paralize koje tradicionalno organizuje naš Savez, a koje su se prošle godine održale u Zenici. Članovi našeg  Udruženja  su ostvarili značajan uspjeh kao dio ekipe Srednjobosanskog kantona (SBK) koji je osvojio 3. mjesto u ukupnom poretku i po prvi put prvo mjesto i pehar u šahu, te još 10 medalja u pojedinačnoj konkurenciji. Doprinos naših članova - sportista u ovom uspjehu je bio veoma značajan. Naše Udruženje je uspjelo da, u okviru svojih mogućnosti, obezbjedi određena sredstva za učešće na ovim regionalnom poznatim i priznatim sportskim igrama. Također, učestvovali smo na 13. šahovskom turniru u Banjaluci gdje smo osvojili bronzanu medalju - 3. mjesto od osam ekipa učesnica turnira. Sredstva za učešće na šahovskom turniru u Banja Luci nam je obezbjedio naš Savez, a smatramo da smo osvajanjem bronzane medalje to 'opravdali' i doprinijeli ugledu našeg Saveza.

Ostale aktivnosti Udruženja nakon proglašenja stanja prirodne nesreće u BiH su značajno smanjene zbog donesenih mjera FUMC i Kriznog štaba FMU, ali smo ostavili sa radom u okviru datih mogućnosti. Napomenućemo slijedeće: našoj članici Anđi Stipić pomogli u nabavci ortopedskih cipela. Prema našim mogućnostima smo pružili pomoć, i bili uz njega, našem dugogodišnjem predsjedniku Emiru Zejnilagiću koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći (15.februara ove godine) u kojoj je zadobio prelom noge i nakon bolničkog liječenja sada se oporavlja kod kuće gdje se uspješno oporavlja. Uglavnom, u novonastaloj opštedruštveno teškoj situaciji komuniciramo preko društvenih mreža i pomažemo našim članovima prema našim mogućnostima i trenutnim okolnostima.

Situacija zbod pandemije virusa COVID-19 je takva kakva jeste, nimalo laka i jednostavna, ali mi vjerujemo da će i to ubrzo proći i s obzirom da smo navikli na borbu s mnogim nedaćama koje prate naše stanje paraplegije mi se ne predajemo i nastavljamo se boriti sa svim problemima kao i do sada.


Rifet Agić, predsjednik Udruženja
Jajce, 28.03.2020.


logocazin

Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Cazin

U zimskim danima naše Udruženje je na minimalnim aktivnostima, kako nam i vrijeme dozvoljava, ali smo stalno u kontaktu sa svim članovima i međusobno se pomažemo koliko možemo. Dodatni, nemali, problem je i situacija sa pandemijom virusa COVID-19 (Corona-virus) i proglašenja stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog opasnosti od širenja koronavirusa.

“SVE JE MOGUĆE  KAD SE HOĆE I ŽELI“
Najljepše vijesti i novosti iz našeg Udruženja su, u ovom teškom opštedruštvenom vremenu,  da su naša 3 člana: Alma Bajramović Ćoragić, Fata Salkić Selimagić i Amir Čolić dobili  prinove u porodici – 3 'bebe', zdrave i vesele i to nas je sve jako obradovalo i svi smo veoma ponosni zbog ovog prekrasnog događaja, ali moramo naglasiti da su i ostali građani naše opštine sa radošću primili tu krasnu vijest. I ovom prilikom upućujemo čestitke roditeljima i njihovim bebama sa željom da svi zajedno budu sretni i zadovoljni, u svom životu.

Aktivnosti
Pripremali smo se za održavanje Izvještajne Skupštine Udruženja koju smo planirali održati početkom aprila ali zbog novonastale svanredne situacije zbog koronavirusa istu nismo bili u mogućnosti održati, do daljnjeg. U periodu restrikcija, koje su na snazi zbog proglašenja stanja prirodne nesreće, održavamo između naših članova stalne kontakte putem video poziva i nastavljamo sa radom i aktivnostima po planu našeg Udruženja, iz prošle godine, u što je moguće većem obimu.
I dalje je u toku je realizacija značajanog projekta ''Ogrijevno drvo 2020'' za naše članove, koji smo dogovorili sa preduzećem ''Šumsko privredno društvo Unsko - sanske šume'' d.o.o. Bosanska Krupa, i  u stalnom smo kontaktu sa upravom preduzeća i našim članovima kako bismo postigli da dogovoreni projekt bude realizovan do kraja i da svi budu zadovoljni ovim projektom.

Takodjer, savjetujemo se sa stručnim osobljem, doktorima, kako da prebrodimo ovu situaciju sa pandemijom koronavirusa i izbjegnemo zarazu bilo kojeg našeg člana. Saradnja sa stručnim osobama je zadovoljavajuća ali nas ponekad zbunjuju različiti savjeti od strane stručnih lica, ovisno od njihove struke! Ipak, svi savjeti su dobrodošli, a pratimo i medijske savjete i preporuke i diciplinovano se pridržavamo propisanih mjera od strane Kriznog štaba FMZ i štaba FUCZ. Također, i putem međusobne komunikacije razmjenjujemo mišljenja i savjete a tom prilikom sve psihološke teškoće olakšavamo si kroz humor i razne šale „na račun“ ove epidemije.

S obzirom na vanredno stanje ne možemo se okupljati  i družiti kako smo navikli i što nam je bilo vrlo značajno i to nam zaista mnogo nedostaje. Naši članovi su navikli  da se često družimo, razmjenjujemo ideje i pravimo planove za daljnje aktivnosti, vježbamo za sportska takmičenja i veselimo se, ali sada je to nemoguće dok ne prođe ova nimalo bezazlena epidemija virusa COVID-19.  Jedino nam preostaje da budemo strpljivi i disciplinovani, a mnogi od naših članova održavaju fizičku kondiciju vježbanjem u kući ili dvorištu.

Nuhanović  Hasan, predsjednik Upravnog odbora
Cazin, 30.april 2020.


logozenica

Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica

Aktivnosti našeg Udruženja su već duže vrijeme minimizirane, takoreći 'zamrznute', zbog proglašenja stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog opasnosti od širenja koronavirusa – COVID-19.
Zbog toga su sve planirane aktivnosti u zastoju, na čekanju a neke su i ''propale' jer nisu mogle biti pravovremeno realizovane. S obzirom da niko ne može tačno predvidjeti do kada će ova situacija trajati tako ni naše Udruženje ništa konkretno ne planira dok ne budemo mogli sagledati kompletnu situaciju i stanje kako u lokalnoj zajednici tako i državi nakon prestanka pandemije i uvednih mjera zaštite.

Savezu zahvaljujemo na informacija u vezi aktivnosti Fonda za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom s obzirom da smo u kontinuitetu korisnici poticaja, pravovremeno dobijamo informacije i za sada povrat uplaćenog poreza i doprinosa se odvija po  zakonskim pravilima ali i relativno usporeno.

Jedino što se od početka pandemije može primijetiti je da i u ovako teškim situacijama osobe s invaliditetom su na 'repu dešavanja', odnosno potpuno marginizirane.
Na naše insistiranje smo uspjeli dobiti poziv od strane službe Gradske uprave i njihovo obećanje, i u medijima, da će nastojati da nam pomognu u redovnoj asistenciji kod životnih potreba naših članova, ali za sada je sve ostalo na obećanju.

Međutim, umjesto očekivane pomoći društvene zajednice i nadležnih organa vlasti dobili smo negativno iznenađenje, 'kaznu',  od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja ZE-DO Kantona u vidu 5% smanjenja naših finansijskih prava na ortopedska pomagala i sanitarne potrepštine!

Iz svega proizilazi zaključak: ostani izolovan u kući/stanu (poštivanje propisanih mjera zabrane!), uzdaj se u svoje bližnje i komšiluk i čekaj da se situacija, na bilo koji način, smiri, a od nadležnih institucija i organa je  iluzorno je očekivati pomoć jer oni niti su voljni niti, izgleda, znaju kako pomoći ne samo nama osobama s invaliditetom nego i narodu. Jednostavno, naš utisak je da nadležni organi i institucije ni sami ne znaju šta i kako da rade osim donošenja mjera zabrane svega i svačega,, pogotovo što u ti odlukama najmanje učestvuje struka.
Smatramo da je pored mjera medicinske zaštite (ali ne i ovako rigoroznih) jednako potrebno na što hitnijem oživljavanju i oporavku privrede, pogotovo 'malih preduzeća', jer bez privrede, konkretno realnog sektora, cjelokupno društvo će biti u ogromnim problemima, tj. prestanak pandemije će pokazati velike ekonomske i egzistencijalane teško rješive probleme, a koji su već sada dobrano prisutni.

Naše Udruženje će pokušati da opstane i snađe se ovim nezavidnim situacijama i onom što slijedi, a aktivnost održavamo telefonskom i video komunikacijom i putem društvenih mreža.

Harun Aliefendić
21. april 2020.


logokladusa

Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Velika Kladuša

Zbog pandemije virusa COVID-19 i proglašenja stanja prirodne nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine, i donesenih mjera od strane Kriznog štaba FMZ I štaba FUCZ,  i naše Udruženje, kao i većina ostalih organizacija i udruženja, je svoje aktivnosti moralo prilagoditi situaciji, tj. ‘zalediti’ skoro sve planirane aktivnosti do prestanka vanrednog stanja. Ipak, nismo smo se potpuno predali i prestali sa radom, tako da smo aktivni u mjeri koliko situacija dozvoljava i omogućava.

Glavna preokupacija nam je da Udruženje sačuvamo i održimo ‘’u životu’’ dok ne prođe ova pandemija i dok se ne stabilizuju društveno-ekomomske prilike kako bi mogli nastaviti sa započetim i planiranim aktivnostima. Naša rad je organizovan kombinovano – veći dio vremena radimo kod kuće a nužne poslove u kancelariji Udruženja.

Ipak, od početka krize uzrokovane Corona virusom, uspjeli smo realizovati i neke konkretne aktivnosti koje su od značajne koristi za naše članove. U saradnji sa Štabom civilne zaštite Opšine Velika Kladuša, za sve naše članove obezbjeđeni su interventni paketi, u kojima su bili osnovni prehrambeni proizvodi i sredstva za ličnu i kućnu higijenu. Svi paketi su dostavljeni na kućnu adresu naših članova uz pomoć komunalnog preduzeća ‘Komunalije’. Ova akcija je veoma pomogla našim članovima, jer je većina njih sa minimalnim primanjima, ali im je dobrodošlo i zbog toga što ne ne mogu / ne moraju izlaziti iz kuće radi nabavke.

Naše Udruženje je finansijski u teškoj situaciji i do sada smo veliku podršku i pomoć imali od strane nadležnog Federalnog ministarstva koje je dodjeljivalo određena finansijska sredstva putem BH-Lutrije, a na osnovu Javnog poziva za apliciranje i dobivanje sredstava. Međutim, nemamo nikakvih informacija kakva je situacija sada sa tim načinom finansiranja jer Javni  poziv, prema dosadašnjoj praksi, nije objavljen u predviđenom roku kao prethodnih godina. Nadamo se da će, i pored teške opštedruštvene situacije zbog pandemije, nadležno Ministarstvo ubrzo nastaviti sa dugogodišnjom praksom finansiranja udruženja osoba s invaliditetom koja okupljaju i brinu za osobe s invaliditetom a kojima je društvena pomoć izuzetno potrebna.

Alaga Hozanović, sekretar Udruženja
Velika Kladuša, 24.04.2020.


Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti