1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

04.05.2020. godine

SAVEZ PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH
INFORMACIJA UDRUŽENJIMA – ČLANICAMA SAVEZA

Poštovane kolegice i kolege, obavještavamo vas o aktivnostima Saveza u vrijeme proglašenog 'Stanja prirodne nesreće u Bosni i Hercegovini' a zbog pandemije virusa COVID-19 (virus ''Corona'') i dostavljamo vam informaciju o Javnom pozivu, koji je objavio Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH.

logo

Savez nastoji, shodno opštedruštvenom stanju nastalom zbog pandemije virusa COVID-19, da u vanrednim okolnostima, tj. okolnostima poznatih vam proglašenih mjera restrikcija po pitanju kretanja i kontakta građana i rada pravnih subjekata, da svoj rad  organizuje prema pravilima FUCZ i Kriznog štaba FMZ-a u čemu su velikim dijelom uspjeli kombinujući rad 'iz kuće' i rad u kancelariji Saveza. Poznato vam je da Generalni sekretar kontaktira sa predstavnicima udruženja – članica Saveza s namjerom obostranje saradnje i informisanja o aktivnostima i problemima s kojim se svi suočavama.

Savez je završio i dostavio projekt federalnom Ministarstvu rada i socijalne politike po njihovom Javnom pozivu. Završili smo i naše novine, časopis " Paraplegija i MI"’ broj 18, ali distribucijana vaše adrese trenutno nije moguća iz objektivnih razlog, koji su vam svima poznati. Do vremena mogućnosti distribucije, našeg i vašeg časopisa, na vase adrese isti je postavljen na internet stranici Saveza: www.paraplegicari.org u PDF formatu.

Aktivni smo i po pitanju prijedloga Zakona za „Izmjenu i dopunu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju osoba s invaliditetom“,  koji od strane predlagača nije povoljan za Fond, a time ni za nas i  nastojimo putem kontakta s nadležnima da utičemo na korekciju istog a u korist naših članova.

Obavještavamo vas da smo u stalnom kontaktu sa nadležnim organima vlasti i društveno - političke zajednice u smislu da se više brige posveti osobama sa invaliditetom, ali i da ujedno u pripremi, predlaganju i donošenju bilo kakvih zakonskih rješenja, a koje se tiču i  osoba s invaliditetom, ne urade nešto što ne bilo dobro za nas. Imamo potvrdu da u okviru rebalansa Budžeta FBiH koji će, vjerovatno, uskoro biti usvojen, invalidnine neće biti umanjivane s obzirom da se rebalansom Budžeta predviđaju prilično restriktivne mjere prema budžetskim korisnicima.

NFORMACIJA O JAVNOM POZIVU
FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM FBiH


Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je objavio (Fond) ’Plan Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za održanje likvidnosti poslovanja i sanaciju posljedica pandemije virusa COVID-19 u oblasti održivosti zaposlenosti i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom“.
Fond je objavio je i novi, izmijenjen, „Pravilnik o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje program održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom“. Oba dokumenta možete preuzeti sa web - stranice Fonda, a posebno je zanimljiv i povoljan za naše članove onaj LOT–V. Očekuje se i Javni poziv, o čemu ćemo vas odmah obavijestiti. Biće prilagođen ovim posebnim okolnostima.

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje u>programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2020. godini.  Vidjeti na: www.fond.ba

  • Aplikacione obrasce možete preuzeti na linkovima na, naprijed navedeno, web - stranici Fonda.
  • informacije o dostavi, adresi i ostale upute možete naći na web stranici Fonda.
  • Datum objave Javnog poziva: 24.04.2020. godine.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 24.05.2020. godine.
Ovaj javni poziv se objavljuje u najmanje dva dnevna lista kao i na internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Zaključak:
Predlažem i cijenim da bi bilo korisno i zanimljivo za sve nas da nam dostavite informacije o  svojim iskustvima iz ovog perioda „vanrednih mjera“, da li ste, i kako, u kontaktu sa članovima, da li vam pomažu u lokalnoj zajednici kao i sve ostalo s čime se suočavate u vremenu društvenih vanrednih mjera, a vaše informacije ćemo postaviti na web–stranicu Saveza i pomoći u mjeri koliko to možemo.

Elvira Bešlija
Generalni sekretar

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti