1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

26.06.2020. godine

ODRŽANA 23. REDOVNA SKUPŠTINA
SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH


s1

Dana 24. juna 2020. godine sa početkom u 12,00 sati, u sali hotela "Hollywood“ u Sarajevu na Ilidži, održana je XXIII redovna Skupština Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine.

Skupština je radila u kvorumu. Od 19 delegata bilo je prisutno 16. Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine Elvis Hodžić.

Nakon usvajanje Dnevnog reda i Zapisnika sa XXII redovne Skupštine Saveza  razmatrani su svi materijal prema planu rada Skupštine.

Izvještaj o radu za prošlu godinu, uz materijale koji su zastupnici dobili, prezentirao je predsjednik Upravnog odbora Prof.dr. Mirsad Muftić slajd-projekcijom (PowerPoint) i obuhvatio je:

  • Naziv programske aktivnosti
  • Procjenu o izvršenju
  • Izvor verifikacije
  • Procjenu učinka aktivnosti
  • Izvor finansiranja aktivnosti
s2

U okviru diskusije, zastupnici su se veoma pohvalno izrazili o radu Saveza u prošloj godini. Jednoglasno i bez primjedbi usvojen je Izvještaj o radu Saveza za 2019. godinu.

Istaknuto je nekoliko velikih i značajnih aktivnosti koje je Savez imao u prethodnoj, izvještajnoj, godini svog rada  kao što su uspješno organizovano tradicionalno Međunarodno otvoreno prvenstvo i XVII sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u Zenici,  posebno objava  tri broja časopisa „Paraplegija i Mi“ koji priprema i izdaje Savez.

Zastupnici su pozitivno ocijenili tradicionalno održavanje Konferencija i okruglih stolova Saveza na kojima su prisutni predstavnici svih udruženja-članica  Saveza. U prošloj godini održana je Konferencija „„Promovisanje pristupa invaliditetu zasnovanog na ljudskim pravima“, te  Okrugli sto „Strateški pravci razvoja saveza i udruženja-članica Saveza“.

Zastupnici su, u svojim diskusijama, naglasili da imaju sve veći ugled i značaj u svojim sredinama kao članice Saveza.

Potom su skupštinskim zastupnicima prezentirani Izvještaj Nadzornog odbora i Finansijski izvještaj za 2019. godinu, te Program rada  sa Operativnim planom i Finansijski plan Saveza za 2019. godinu koji su, nakon kraće diskusije, jednoglasno usvojeni.

U okviru diskusije po Programu rada generalni sekretar Saveza Elvira Bešlija prezentirala je plan za održavanje XVII sportskih igara u Zenici, evidenciju ukupnog članstva Saveza i druga aktuelna pitanja.

Prezentacija časopisa "Paraplegija i Mi"
Nakon što je završen rad Skupštine, održana je prezentacija 18. broja časopisa "Paraplegija i Mi". Prezentacija je prikazana kroz video-slajdova. Po završetku prezentacije zastupnicima je podijeljen 18. broj časopisa "Paraplegija i MI“ koji će oni distribuirati u svojim udruženjima.

S3

 

Zaštitne maske - COVID-19
Stručna služba Saveza je povodom pandemije virusa COVID-19 (Corona virus) podijelila zastupnicima zaštitne maske koje je Savez dobio od Evropske Federacije osoba sa spinalnim ozljedama (ESCIF) koje će oni podijeliti članovima udruženja koje predstavljaju.

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti