1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

09.03.2020. godine

ODRŽANA XVIII REDOVNA I ZBORNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA
DOBOJ JUG

Na skupštini Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize koja je održana 4.3.202.godine u kancelariji Udruženja, usvojen je Izvještaj o radu za 2019. godinu, zajedno sa financijskim izvještajem, te plan i program rada za 2020. godinu.

s1

Iz ovih dokumenata vidljivo je da je udruženje imalo brojne aktivnosti među kojima  je i upošljavanje jedne osobe sa invaliditetom u udruženje putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH. Edib Skulić, predsjednik Udruženja, nije krio zadovoljstvo zbog uspješnosti realiziranih projekata u prošloj godini. Istakao je da se u prošloj godini apliciralo na četiri projekta od kojih su sva četiri prošla/prihvaćena i uspješno realizovana, a čija je ukupna vrijednost 47.487,00 KM. Udruženje je najvećim dijelom u implementaciji ovih projekata težište stavilo na zapošljavanju osoba s invaliditetom, projekt finasiran od strane Fonda, projekt pomoć u kući i stambenom prostoru u kojem svakodnevno borave osobe sa invaliditetom finansiran iz budžeta općine kao jedna od mjera iz LAPI-a, poboljšanju standarda života osoba sa invaliditetom i finansijskoj podršci radu Udruženja, finansiran od strane Federalno ministarstva rada i socijalne politike iz dijela prihoda ostvarenih u budžetu FBiH po osnovu naknada za organizovanje igara na sreću, pristupačnosti i razvoju sporta za osobe sa invaliditetom finansiran od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Pored projektnih aktivnosti Udruženje je kroz redovne programske aktivnosti težište stavilo i na nabavku funkcionalnih pomagala za svoje članove, dodjele jednokratnih pomoći prilikom bolničkog liječenja članova, obilazak članova i druženje uz programske manifestacije za obilježavanje 3.decembra–Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 21.marta–Dan općine, učešće na sportskim igrama za osobe sa invaliditetom sa kojih po običaju već duži niz godina donosimo medalje. Tu je i saradnja sa Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko dobojskog kantona i Koalicijom–neformalnom grupom OOSI regije Doboj, u kojima je naše Udruženje aktivan član, te saradnja sa ostalim udruženjima i općinom Doboj Jug koja nas redovno prati i finansijski podržava. Da se radi o skromnosti i upornosti predstavnika Udruženja u cilju stvaranja boljih uslova rada i življenja osoba sa invaliditetom,  govori i podatak da su učestvujući u izradi budžeta naše Općine, za tekuću godinu, samo za implementaciju LAPI-a, planirali pet hiljada maraka, koja su odobrena u budžetu Općine za 2020. godinu..

Pod tačkom, Izbor članova u organe Udruženja, predsjednik Edib Skulić je po ovoj tački dnevnog reda upoznao prisutne zastupnike o proceduri i načinu izbora članova u organe Udruženja. Pored toga je informisao prisutne da je obavio niz telefonskih i usmenih razgovora sa članovima Upravnog  i Nadzornog odbora kao i sa predsjednikom i zastupnicima Skupštine u vezi izbora i predlaganja članova u organe Udruženja. Svi gore konsultovani su dali prijedloge da ne treba ništa mijenjati, da je Udruženje postiglo izuzetno dobre rezultate u protekle četiri godine, da i dalje dobro radi i funkcioniše i da se istim članovima u organima Udruženja produži mandat za još četiri godine. Vodeći se time Upravni odbor je dostavio Skupštini, u formi prijedloga, da se svim članovima u organima Udruženja  produži mandat za još četiri godine, izuzev u Nadzornom odboru gdje je, zbog zdravstvenih razloga, dosadašnja dva člana izvršeno imenovanje dva nova člana i to Mirnesa Škiljo i Sulejmen Muratović, a iz istih razloga imenovan je i novi član Skupštine Taib Ibrišimović.

Funkciju predsjednika Skupštine preuzeo je dosadašnji član Skupštine Edib Skula.

Nakon kraće diskusije jednoglasno je prihvaćena lista svih predloženih kandidata, dosadašnjih i novih, u organima Udruženja za naredni mandat u trajanju od 4 godine.

s2

 

Izvještaj dostavio: Edib Skulić, predsjednik udruženja

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti