1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

24.08.2020. godine

DAN POVREDE KIČMENE MOŽDINE – SPINAL CORD INJURY DAY
5. SEPTEMBAR 2020.

Od svog početka 5. septembra 2016. godine, u organizaciji ISCoS (Međunarodno društvo za kičmenu moždinu –International Spinal Cord Society) obillježavanja „Dana povrede kičmene moždine“ ima sve veći uspjeh širom svijeta, pod različitim sloganima:

  • Da možemo“ u 2017. godini,
  • - “Zaustavi povredu kičmene moždine“ u 2018. godini
  • “Živi život do kraja“ u 2019. godini.
Ove, 2020. Godine fokus će biti na prevenciji Covid-19 za osobe sa povredom kičmene moždine, pod sloganom „Covid-19 i SCI: Biti dobro“.

Pandemija Covid-19 je pojava virusne zaraze bez presedana za sve, sa ili bez invaliditeta. Osobe sa povredom kičmene moždine ranjivije su od ostalih i prepuštene su  strašnim komplikacijama i lošem ishodu bolesti. Kada se suoče sa zaštitnim mjerama i zatvaranjem, fizičke, psihološke i socijalne potrebe osoba u invalidskim kolicima ne mogu se preuveličati. Suočeni sa ovim jedinstvenim izazovom, sve je veća svijest o ulozi društvenih medija u borbi protiv usamljenosti i širenju odgovarajućih informacija, uključujući zdravstvene radnike, zajednice i još važnije same potrošače. Način na koji ćemo se nositi sa pandemijom 'Covid-19' i njenim posljedicama sigurno će otvoriti put ka budućnosti osoba sa povredama kičmene moždine i drugim invaliditetom. Nadajmo se najboljem.

Događaj obilježavanja Dana povrede kičmene moždine – 5. Semptembar 2020. godine će biti organizovani širom svijeta, u većem broju zemalja. Kontaktirajte i vi svoj medicinski centar ili lokalnu vlast da biste znali šta je i da li je išta organizovano u vašem gradu povodom tog značajnog datuma. Pokrenite preko svojih organizacija i udruženja inicijativu za obilježavanje 5. septembra – dana povrede kičmene moždine.
Kao dio obilježavanja ovog značajnog dana, Odbor za prevenciju ISCoS-a organizuje konkurs za plakate. U njemu mogu učestvovati svi članovi ISCoS-a i pridruženih organizacija. Za dodatne informacije posjetite našu veb lokaciju http://vvv.vorldscidai.org/indek.html

Zašto Dan povrede kičmene moždine ?
"Međunarodni dani" se obilježavaju kako bi se naznačili važni aspekti ljudskog života i istorije. Na prijedlog svog Odbora za prevenciju, Međunarodno društvo za kičmenu moždinu (ISCoS) odlučilo je da se 5. Septembar, svake godine, obilježi kao „Dan povrede kičmene moždine“ u namjeri da poveća svijest javnosti. Pretpostavlja se da bi ta svijest olakšala inkluzivan život osobama sa invaliditetom i obezbijedila veće šanse za uspjeh preventivnih programa.
Povreda kičmene moždine (SCI) i rezultirajuća paraliza ima razorne fizičke, mentalne, društvene, seksualne, obrazovne i radne posljedice za ozlijeđene. Osim toga, povreda kičmene moždine povećava ekonomski teret za osobe koje su doživjele povredu kičmene moždine i posljedice koje su nastale, ali i sve one koji su u „mreži“ podrške tim osobama.
Primjera radi, ogroman problem je finansijske prirode, tj.  finansijske mogućnosti pojedinca, porodice i društva. Prema statistikama iz USA, ovisno o težini, povreda kičmene moždine može koštati svakog ozlijeđenog pojedinca od 334.000 do 1 milon dolara u prvoj godini. Troškovi u svakoj sljedećoj godini kreću se od 41.000 do 178.000 dolara.  To su ogromne sume i mnogi nisu u stanju, nažalost, da u plate USA sve te troškove koji nastaju nakon povrede kičmene moždine i dobiju sve što im je potrebno za liječenje, rehabilitaciju i nastavak života sa posljedicama te teške povrede.

Treba napomenuti, ponajprije zbog ličnog zdravlja i života ali i finansijskih potreba koje se uveliko povećavaju da nije uvijek ‘loša sreća’ ta koja uzrokuje povrede kičmene moždine, nego da u mnogim slučajevima razlog je i nepažnja, nesmotrenost, neznanje ili loše odluke samih osoba koje ne razmišljaju o teškim posljedicama po svoje zdravlje i život. Zbog trajnosti invaliditeta u teškim  povredama -100 postotni invaliditet, prevencija pretpostavlja poseban značaj. Zajednička izreka je: "Prevencija je bolja od izlječenja", jer kad je u pitanju  povreda kičmene moždine prevencija je najbolji, pa možda i jedini lijek za sada. Većina  povreda kičmene moždine može se spriječiti.

Međunarodno društvo za kičmenu moždinu –International Spinal Cord Society | ISCoS (bivši IMSoP)

s2

Međunarodno medicinsko društvo paraplegije osnovano je 1961. godine. Prvi predsjednik bio je sir Ludwig Guttmann. U septembru 2001. godine na Generalnoj skupštini, u Nottwilu u Švicarskoj, dogovoreno je drugo ime Društva: Međunarodno društvo za kičmenu moždinu (ISCoS).

ISCoS ima članstvo od preko 1000 kliničara i naučnika iz 87 država. Redovito se ažuriraju znanja na godišnjem znanstvenom sastanku koji se održava u drugoj zemlji svake godine. ISCoS se kontinuirano širi i u članstvu i novim horizontima. ISCoS ima Odbor za prevenciju koji nadgleda aktivnosti vezane za prevenciju povreda kičmene moždine (SCI) širom svijeta.
‘Spinalna moždina’ i ‘Spinalna moždina, serije & slučajevi’ (‘Spinal cord’ and ‘Spinal cord series & cases’ ) su službeni časopisi Međunarodnog društva spinalne moždine koji privlači veliki broj kliničara i naučnika da publikuju svoje radove, a koji rade na području spinalnih ozljeda.

ISCoS promoviše najviše standarde skrbi za osobe sa povredom kičmenu moždinu diljem svijeta. Kroz svoj medicinski i multidisciplinarni tim profesionalaca ISCoS nastoji poticati obrazovanje, medicinsko istraživanje, obezbjediti vrhunske klinike za zdravstveno zbrinjavanje – liječenje i rehabilitaciju. Namjera ISCoS je da preuzme inicijativu s potencijalom da ima značajan uticaj na globalnom nivou i da ‘poveže’ sve organizacije koje se bave povredama kičmene moždine, jer smatramo da će to pomoći da provedemo svoj akcijski plan na globalnom nivou.

Ciljevi Međunarodnog društvo leđne moždine (ISCoS) uključuju:

  • Služi kao međunarodno nepristrano, neelitičko i neprofitno udruženje čija je svrha proučiti sve probleme povezane s traumatskim i netraumatskim lezijama leđne moždine. To uključuje uzroke, prevenciju, osnovna i klinička istraživanja, medicinsko i kirurško upravljanje, kliničku praksu, obrazovanje, rehabilitaciju i društvenu reintegraciju. To će društvo funkcionirati u bliskoj saradnji s drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama, potičući tako najučinkovitiju upotrebu dostupnih resursa.
  • Pružanje naučne razmjene među svojim članovima i drugima prikupljanjem i širenjem informacija putem publikacija, korespondencije, izložaka, regionalnih i međunarodnih seminara, simpozija, konferencija i na drugi način
  • Savjetovati, poticati, promovisati i na zahtjev  pomoći u naporima za koordiniranje ili biti vodič istraživanja, razvoja i evaluacije aktivnosti vezane uz lezije leđne moždine diljem svijeta
  • Savjetovati, poticati, voditi i podupirati napore onih koji su odgovorni za skrb o uključenim pacijentima i na zahtjev, u korelaciji ove aktivnosti diljem svijeta.
  • Savjetovati, poticati, voditi i podupirati napore onih koji su odgovorni za obrazovanje i obuku medicinskih stručnjaka i stručnjaka koji su povezani s medicinom, te koordinirati aktivnosti diljem svijeta.

Naš krajnji cilj je da osobe nakon povrede kičmene moždine budu medicinski adekvatno zbrinute i da mogu da vode aktivan i normalan život u svim njegovim segmentima, tj. društvena inkluzija svake osobe nakon povrede kičmene moždine.

ISCoS–Međunarodno društvo za kičmenu moždinu surađuje s nacionalnim i međunarodnim organizacijama, potičući tako najučinkovitiju upotrebu dostupnih resursa diljem svijeta. Odličnu saradnju imamo i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom –WHO. (Odbor za prevenciju / ISCoS Prevention Committee: Dr. Jean Gabriel Previnaire, predsjedavajući, Pr. Belgin Erhan i Dr. Iannis Dionissiotis, SCI.)

Poruka dr. Harvinder Singha Chhabre, predsjednika ISCoS-as4

Svjetski dan povrede kičme obilježava se 5. septembra svake godine kako bi se istaknula i promovisala društvena integracija i svijest šire javnosti i administracije s ciljem poboljšanja stanja osoba s povredom kičmene moždine.
2020. je drugačija godina. U proteklim mjesecima, cijeli naš svijet je okrenut naopačke. Prije nekoliko mjeseci nikada nismo mogli ni zamislili da se takva pandemija ikada može dogoditi i kako će nam to u potpunosti promijenila život, uključujući način na koji prakticiramo naše živote. Mnogi od nas su vidjeli film ‘Contagion’ (2011. godina) i shvatili ga kao fikciju. Ali evo, sada smo suočeni s tim u stvarnosti. 'Covid-19 i SCI: Ostati dobro', tema za SCI Day 2020, prikladno pokriva trenutni scenarij koji prevladava u današnjem svijetu. Živimo u teškoj situaciji, s blokadom i ograničenim kretanjima diljem svijeta. Osobe sa SCI su sklonije prijenosu zbog različitih razloga, uključujući nizak imunitet, potrebu za potpuno sterilnom kateterizacijom. Izazovi osobe sa SCI dobiti složen tijekom pandemije zbog ograničenih medicinskih resursa. Osim toga, to nije samo medicinski nego i psihološki uticaj koji utiče na osobe u invalidskim kolicima koje su ograničene / zatvorene / samo na prostor svog doma/kuće. Stoga je odgovornost stručnjaka koji rade u upravljanju osobama sa SCI-jem i zajednicom u cjelini da osiguraju produktivan i zdrav život pojedinaca koji su SCI, osobito za period pandemije. U ovim teškim vremenima COVID 19 pandemije, neki od nas mogu biti na prvoj liniji koja se bavi bolesnicima s COVID-19.  Osim toga, u prvoj liniji ‘fronta’ protiv COVID-19 postoji velika radna snaga liječnika, medicinskih sestara, medicinskog osoblja i drugih zdravstvenih radnika. Vrlo smo im zahvalni na njihovoj velikoj predanosti dužnosti, profesionalizmu i krajnjem nesebičnosti. Posebno se molimo za njihovu sigurnost i dobro zdravlje. Veoma smo zabrinuti za one koji pate od ove nove bolesti i nadamo se njihovom brzom i uspješnom oporavku. U doba mnogih restrikcija u društvu i ograničenja kretanja siguran sam da će razni organizatori Svjetskog SCI Day 2020 proširiti horizont u potrazi za raznim opcijama za promovisanje/promatranje događaja. Želim svim društvima i organizatorima koji rade na uključivom uspjehu društva u događajima koje planiraju za Svjetski Dan SCI-ja 2020.

Podignimo se na izazov koji predstavlja COVID 19 pandemija.
Ubrzajmo pokret da služimo našoj lokalnoj zajednici.
Poduzmimo sve mjere opreza kako bi bili sigurni i zdravi.

Predsjednik ISCoS, Dr. H. S. Chhabra

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti