1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

21.12.2019. godine

SAVEZ PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH
OKRUGLI STO ''STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA SAVEZA I UDRUŽENJA ČLANICA"

17. decembra 2019. godine u organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine  održan je OKRUGLI STO na temu “Strateški pravci razvoja Saveza i udruženja članica”. Učesnici su bili lideri i odgovorne osobe iz udruženja – članica Saveza.

s1

Svi učesnici su predstavili rad svojih udruženja, potrebe i probleme, značajne rezultate, saradnju sa organima vlasti i drugim NVO u lokalnoj zajednici, projekte na kojima rade i kakve rezultate i planove imaju.
Nekoliko udruženja je imalo veoma dobre 'PowerPoint prezentacije', gdje su pokazali koliko su napredovali u svom radu, i pokazali koliko se trude da u svojim lokalnim sredinama pomognu što više kako svojim članovima, tako i ostalim građanima.

Pojedini predstavnici su iznijeli probleme koje su imali ili imaju u svom radu, o čemu se u diskusiji koja je uslijedile tražilo načina kako ih prevazići i kako pomoći. Također, istaknuta je podrška Saveza nekim od udruženja u proteklom periodu za prevazilaženje problema koja su imali.

Problemi koji su najviše istaknuti od strane udruženja odnose na kvalitet ortopedskih pomagala, na neadekvatna rješenja u okviru akata o pomagalima u kantonima. Problemi su također i Znak pristupačnosti, njegova primjena odnosno zloupotreba, kao i parking mjesta.

Savez kao organizator pripremio je radne materijale i razne publikacije koje tretiraju pitanja invalidnosti kroz propise i ostale važne informacije. Elvira Bešlija, generalni sekretar Saveza dala je informacije po pitanjima mogućnosti ponovne izrade Jedinstvene liste ortopedskih i drugih pomagala za nivo Federacije, o Pravilniku o Znaku pristupačnosti te drugim aktuelnim pitanjima. Istakla je da je potrebno je da sva udruženja redovno održavaju svoje skupštine, te u slučajevima statutarnih promjena obavještavaju nadležno Ministarstvo.

U zaključcima 'Okruglog stola' su utvrđeni i definisani zajednički strateški ciljevi daljeg rada Saveza i udruženja i ključna pitanja zajedničkog rada u narednoj 2020 godini.

Bitno je istaći da su se svi učesnici veoma pozitivno izrazili o radu 'Okruglog stola', kao modelu koji potvrđuje stabilnost Saveza  i potvrđuje zajedništvo udruženja – članica Saveza, i veoma dobru drugarsku atmosferu i konstruktivan rad.

s2

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti