1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

21.12.2018. godine

SVEČANO OBILJEŽEN JUBILEJ SAVEZA
40 GODINA POSTOJANJA i RADA
1978 – 2018.


S1

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH obilježio je 40 godina neprekidnog postojanja i rada. Jubilarna četrdesetogodišnjica svečano je obilježena 13.12.2018. godine u hotelu “Hollywood“ na Ilidži uz prisustvo predstavnka udruženja–članica Saveza, gostiju iz drugih udruženja i organizacija osoba s invaliditetom, gostiju iz javnog i društvenog života, te mnogih medija koji su profesionalno pratili naš Jubilej.

O Jubileju je govorio, uz prateću slajd-prezentaciju, Harun Aliefendić predsjednik Skupštine Saveza i predsjednik Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize iz Zenice koji je prisutne ukratko  upoznao sa historijatom nastanka i neprekidnog rada Saveza, od njegovog osnivanja do danas.

Izlaganje o radu Saveza je bilo 'podjeljeno' u 4 dijela – prijeratno, ratno i poratno, neprekidno djelovanje i postojanje i transformacije kroz koje je Savez prolazio, te dodijelu priznanja kao završni čin obilježavanja našeg Jubileja.

Aliefendić je započeo izlaganje sa pregledom kratkog historijata Saveza, sa datumom njegovog osnivanja a to je bilo 14. decembra 1978. godine u Sarajevu pod nazivom ”Udruženje paraplegičara Bosne i Hercegovine“. Osnivač je bila grupa osoba s invaliditetom sa stanjem paraplegije i oboljelih od dječije paralize i zdravstveni radnici.
U periodu 1978–1980. formiraju se  samostalna udruženja u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Goraždu. Vrlo brzo dolazi do povećanja broja članica Saveza tako da ubrzo Savez broji 7 članica – regionalnih udruženja iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, Mostara, Zenice, Doboja i Goražda. Na taj način bilo obuhvaćeno svih 109 opština tadašnje SR Bosne i Hercegovine i republički Savez je, do disolucije bivše države Jugoslavije, imao 1.420 članova.

Ubrzo nakon osnivanja Saveza paraplegičara BiH osniva se 1981. godine i Savez  paraplegičara  Jugoslavije. Naš Savez po automatizmu postaje član državnog Saveza u okviru kojeg se ostvaruju mnogobrojne zajedničke aktivnosti, posebno na sportskom planu.
Aliefendić je u svom izlaganju obrazložio svrhu i ciljeve osnivanja Udruženja/Saveza koje prije rata imalo sasvim drugačiju društvenu ulogu od današnje.
Naveo je imena prvog predsjedništva Saveza u kojem su bili prof.dr. Nadežda Zjuzin, Duško Filipan, Huso Topalović, Svetlana Kezić, dr. Sonja Kosač, Hrvoje Grabovac i Marko Grizelj. Potom je pobrojao sve prijeratne predsjednike Saveza počevši od Duška Filipana, prvog predsjednika Saveza, pa potom ostale: Vesnu Antunović, Đemila Đapu, Budimira Gavrilovića, Zvonka Nizića i Edhema Trnku.

Nakon disolucije SFR Jugoslavije došlo je do rata, a 1992. godine i do agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Periodu rata 1992 – 1995. godine, tokom opsade Sarajeva, Savez je nastavio sa svojim postojanjem i radom u datim okolnostima. Formirano je Ratno predsjedništvo, zajedno sa sarajevskim Udruženjem, i u najtežim uslovima Savez je radio i pomagao svojim članovima ali i ostalima na svaki dostupan i moguć način.  Od 1994. godine Savez nastavlja samostalno da djeluje i radi sve do današnjeg dana. Aliefendić je naglasio da je Savez i pored nemogućih uslova i borbe za 'golo' preživljavanje uspio da sačuva svoje postojanje, ugled i veliki dio imovine koju je posjedovao do rata iako je mnogo toga devastirano ili izgubljeno zbog ratnih dejstava. Održan je i pravni kontinuitet i prostorije u kojima je Savez i dan danas a sve pod motom: “Nismo se predali ni kada smo postajali osobe s invaliditetom, ovakvi kakvi smo i sada – nećemo se predati ni zbog strašnog rata i neviđene opsade grada“ - i što je najvažnije, ali i najljepše, ljudi koji su tada bili u i oko Saveza su u tome i uspjeli.

Nakon rata, Bosna i Hercegovina kao nezavisna država i članica Ujedinjenih nacija, od aprila 1992. godine, potpisivanjem 'Mirovnog ugovora' u Daytonu / USA dobija novo ustavno uređenje i  uspostavljaju se u okviru države tri administrativne jedinice – bh. entiteti: Federacija Bosne i Hercegovine (sa 10 kantona), Republika Srpska i Distrikt Brčko BIH.

Sukladno novom državnom uređenju Bosne i Hercegovine naš Savez nastavlja da djeluje na području bh. entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i danas imamo 16 područnih udruženja / članica Saveza, od kojih su neka formirana na nivou kantona, neka su međuopćinska, a neka općinska.
Početni, poratni, period, je iskorišten za sanaciju Saveza po pitanju organizovanja članstva i prostora za rad koji je i danas u funkciji. Vode se aktivnostima oko obnove postojećih i formiranju novih udruženja u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine i uključivanje u aktivan rad Saveza. Taj posao je bio mukotrpan, uz mnogo raznoraznih prepreka, s obzirom da je država bila razorena ratom a ljudi se tek počeli oporavljati od raznih trauma, povreda, gubitaka i beznađa koje je rat ostavio iza sebe. Aktivisti Saveza su uspjeli u svemu tome, postepeno ali uporno i dosljedno sa jasnom vizijom i ciljem.
Vizija je bila da osobe u stanju paraplegije i dječje paralize žive u društvu bez prepreka bilo koje vrste – psiholoških, arhitektonskih i društvenih kao jednakopravni građani bez diskriminacije bilo kojeg oblika.
Cilj i misija Saveza bila je usmjerena na zajedničku organizovanost i aktivnostima rješavanja zaštite životnog standarda, školovanja i obrazovanja, profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja, zdravstvenog osiguranja, arhitektonskih barijera, medicinske zaštite i rehabilitacije svih svojih članova, kao i na stvaranje uslova i ambijenta za uspješnu resocijalizaciju članova kroz poboljšanje kvaliteta zakonsko–pravne regulative u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, europskim standardima i drugim  međunarodnim dokumentima, te kreiranje politike i strategije i vođenje aktivnosti od globalnog interesa za svo članstvo, s tim da su osnovne aktivnosti neprekidne i trajne kao što je to i naša invalidnost i naše potrebe.
Aliefendić je, u svom izlaganju, naglasio da Savez i područna udruženja i danas svoje djelovanje usmjeravaju na ravnopravan tretmana članstva u svim oblastima života, zakonske regulative bazirane na, već spomenutoj, ”UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom” i drugim međunarodnim aktima koja se odnose na problematiku osoba s invaliditetom, te domaćih dokumenta: „Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-20212, „Politike u oblasti invalidnosti u BIH“, itd.
S današnjeg aspekta može se, slobodno, reći da se u tome velikim dijelom i uspjelo ali i da 'borba' za prava osoba s invaliditetom i za punu društvenu ravnopravnost osoba s invaliditetom neprestano traje i trajaće.

1 6

Izlagač je naveo podatak da je prvi poslijeratni predsjednik Saveza bio prim. dr. Muhamed Mataradžija, a naslijedio ga je prof.dr. Mirsad Muftić koji je i danas na toj funkciji i to na volonterskoj osnovi. Upoznao je prisutne da Savez danas ima svoje organe: Skupštinu, Upravni i Nadzorni odbor i profesionalnog generalnog sekretara. Skupštinu sačinjava 18 zastupnika iz svih udruženja-članica Saveza, a predsjednik Skupštine je Harun Aliefendić, dok je predsjednik Upravnog odbora prof. dr. Mirsad Muftić iz Sarajeva. Upravni odbor sačinjavaju, pored predsjednika Muftića, Zahid Garaplija iz Goražda, Refik Ibragić iz Sanskog Mosta, Edib Skulić iz doboj Juga i Bešir Bečić iz Mostara.

Prezentator  historijata Saveza Harun Aliefendić je ukratko nabrojao i uspješnu saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama koje se bave problematikom osoba s invaliditetom i napomenuo da Savez ima kontinuiranu saradnju sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine koja je hijerarhijski glavni partner u rješavanju naših problema putem zakonske regulative, te realizacije i implementacije usvojenih zakona, i to sa vladinim ministarstvima: Ministarstvom rada i socijalne politike, Ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom kulture i sporta, Ministarstvom nauke i obrazovanja, Ministarstvom finansija, Ministarstvom prometa i komunikacija, Ministarstvom prostornog uređenja i okoliša i Ministarstvom pravde (i njihovim sektorima), te oba doma Parlamenta Federacije BiH i njihovim odborima. 

Naglasio je da na državnom nivou imamo dobru saradnju sa Ministarstvom za ljudska prava i  izbjeglice, Ministarstvom civilnih poslova i njegovim sektorima, te sa Ministarstvom komunikacija i prometa, a da postoji i veoma bitna saradnja Saveza i sa Institucijom Ombudsmena Bosne i Hercegovine, sa Odjelom za praćenje ostvarivanja prava  osoba s invaliditetom.

Pored naprijed nabrojanih aktivnosti Saveza, spomenuo je i činjenicu da je naš Savez osnivač “Unije paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u BIH”, u saradnji sa Savezom paraplegičara i oboljelih od dječije paralize iz bh. entiteta Republika Srpska, koja je osnovana u novembru 2007. godine u Sarajevu, gdje je u ovom mandatu i sjedište Unije, kao i suosnivač “Unije organizacije osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ koja je zvanično registrovana u decembru 2017.
Savez djeluje i u drugim zajedničkim tijelima i organima osoba s invaliditetom i član je “Vijeća za osobe s invaliditetom Bosne i Hercegovine“ koje je formirano od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 2010. godine kao stalno, stručno, savjetodavno, interresorno i koordinirajuće tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Prvi predsjednik Vijeća bila je Elvira Bešlija, generalni sekretar našeg Saveza. Također, Savez je i član u zajedničkim organizacijama, vijećima i koalicijama u BiH i to u:

 • Uniji paraplegičara Bosne i Hercegovine
 • Uniji organizacija osoba s invaliditetom BiH
 • Vijeću za osobe s invaliditetom Bosne I Hercegovine“ (VOI BIH)
 • “Vijeću organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BIH“ (VOOSI FBIH)
 • Koaliciji marginalizovanih grupa u BiH 'KOMA' i
 • “Zdravstvenoj mreži za BIH“, neformalna mreža organizacija civilnog društva, vladinih institucija, privatnog sektora i akademske zajednice

Savez je aktivan i na međunarodnom planu tako da je, preko “Unije paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Bosne i Hercegovine” učlanjen, kao punopravan član, u međunarodne organizacije  koje okupljaju osobe sa invaliditetom i to:

 • ESCIF, Evropske federacije osoba sa spinalnom ozljedom (European Spinal Cord Injury Federation) čije je sjedište u Švicarskoj
 • FIMITIC, međunarodna Federacija osoba sa fizičkim invaliditetom sa sjedištem u Briselu, Belgija i
 • BIIDF, Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti (Balkan’s Independent Disability Framework).

Savez je i potpisnik „Memoranduma o međunarodnoj saradnji organizacija osoba s iinvaliditetom jugoistočne Evrope“  koji je potpisan septembra 2013. godine u Pacugu, Slovenija.

Značajna aktivnost Saveza je i sport za osobe s invaliditetom koji je veoma značajan u resocijalizaciji i rehabilitaciji osoba sa stanjem paraplegije i dječije paralize. Prije rata Savez je bio stalni učesnik sportskih igara koje su se održavale u organizaciji Saveza paraplegičara Jugoslavije pod nazivom “Male olimpijske igre paraplegičara Jugoslavije“ i koje su se održavale u Ljubljani, Rijeci, Novom Sadu, Ohridu i Sarajevu.

Savez od 2004. godine samostalno organizuje Sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, a koje su od 2010. godine dobile međunarodni karakter-Međunarodno otvoreno prvenstvo. Igre se održavaju po pravilima i uslovima Paraolimpijskog komiteta BiH i postale su najmasovnije i najznačajnije u regiji.
Igre su se, do sada, održavale u Sarajevu, Zenici i Mostaru zbog najpovoljniji uslova za takmičenje i smještaj učesnika igara.
Na sportskim igrama takmičenja se održavaju u atletici i šahu, u muškoj i ženskoj konkurenciji. Atletsko takmičenje se održava u disciplinama: trke u kolicima na 100 m, 200 m, 400 m, štafeta 4x100 m i  bacačkim disciplinama: koplje, kugla, disk i čunj.

Pored svim pobrojanih aktivnosti, Savez se bavi i izdavačkom djelatnošću, namjenskom – za osobe s invaliditetom sa stanjem paraplegije i dječije paralize. U proteklom period Savez je izdao 4 knjige: “Mali biznis i osobe sa onesposobljenjem”, autor ing. Ognjen Delibegović, 2003.; “Paraplegija“, autor prim.dr. Muhamed Mataradžija, 2006.; “Pomozite danas nama, a sutra možda sebi“, autor ing. Ognjen Delibegović, 2008. i “ABC Paraplegija“, autori prof.dr. Nadežda Zjuzin i doc.dr.Mirsad Muftić, 2013. godine, te 2 brošure: “Pravila ponašanja prema osobama u invalidskim kolicima”, 2012. i ”Izvještaj o provođenju UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini”, 2017. godine.

Aliefendić je naveo i vrlo značajnu djelatnost – izdavanje časopisa/glasila Saveza ”Paraplegija i Mi” a koji izlazi 3 puta godišnje, počevši od juna 2014. godine i časopis je u kontinuitetu dočekao svoju petu izdavačku godinu i zadnji ovogodišnji-decembarski broj 14.
Savez namjerava da nastavi sa izdavanjem časopisa zbog svojih članova s obzirom da je ‘Paraplegija i Mi’ časopis koji u svakom svom broju donosi vijesti iz udruženja članica Saveza, njihove aktivnosti, kao i mnoge stručne tekstove – medicinske oblasti i arhitektonskih barijera, te druge zanimljive sadržaje za sve osobe sa stanjem paraplegije i dječije paralize ali za sve ostale koji su zainteresovani za ovaj oblik invalidnosti i koji žive sa i uz te osobe.

Na kraju, obilježavanja ovog Jubileja, a prije podjele priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama, Aliefendić je govorio i o Elviri Bešlija koja je 40 godina u Savezu i doslovno je 'konstanta' Saveza. Jedna je od inicijatora i osnivača Udruženja / Saveza. Od prvog dana osnivanja Saveza je na funkciji sekretara, a nakon rata zaposlena je u Savezu kao generalni sekretar.
Članica je svih relevantnih i reprezentativnih asocijacija, koalicija i koordinacija osoba s invaliditetom u BiH i glavni reprezentant osoba s invaliditetom sa stanjem paraplegije i oboljelih od dječje paralize u tim tijelima, kako na domaćem tako i na međunarodnom planu.

6
Elvira Bešlija - izjava za medije

Dodijela priznanja
Nakon izlaganja koje je bilo kratki osvrt na historijat i značaj Saveza pristupilo se dodjeli priznanja, povodom 40 godina postojanja i neprekidnog rada Saveza. Priznanja su uručili Harun Aliefendić, predsjednik Skupštine, prof.dr. Mirsad Muftić, predsjednik Upravnog odbora, i Elvira Bešlija, generalni sekretar Saveza.

ZAHVALNICE  Iz reda našeg članstva i udruženja:

 • Josipa Mihaljević – prijatelj i asistentica iz Udruge Livno.
 • Fikreta Hasanović iz Tuzle koja je među dugogodišnjim članovima i aktivista Saveza, vrijedna i pouzdan saradnik, sa značajanim doprinosom u raznim segmentima djelovanja po pitanju osoba s invaliditetom. Zbog objektivnih razloga priznanje je u njeno ime primio Nedžad Pirić.
 • Irfad Rekić iz Udruženja u Cazinu. Vrlo vrijedan i agilan u svojim aktivnostima, radi na podizanju nivoa organizacije cazinskog Udruženja i zaštite članova, ali daje i značajan doprinos u predstavljanju Saveza u sportu na međunarodnom planu.  
 • Edhem Halilić Iz Udruženja Zenica koji dugi niz godina svojim djelovanjem, radom ali i materijalnom podrškom pokazao šta znači biti uspješna osoba sa invaliditetom te svojim primjerom mnogima bio uzor za nastavak kvalitetnog života. Zbog neodložnih obaveza priznanje je, u ime Edhema Halilića, primila Samira Đidić.
 • Mensud Imamović Iz Lukavca, predsjednik Udruženja dobija priznanje za dugogodišnji rad i zalaganje na svim projektima i uspjeh za pozitivan status u lokalnoj zajednici ali i šire.
 • Rifet Agić iz Jajca, jedan od osnivača jajačkog Udruženja i sadašnji sekretar, vrijedan saradnik i dobar sportista.

ZAHVALNICE – vanjski saradnici i prijatelji Saveza

Mediji
Imamo sreću da nas godinama podržavaju najznačajniji mediji. Uz nas uz sve naše aktivnosti, od sportskih igara do raznih drugih događaja, tako da je Savez na svoj Jubilej dodijelio Zahvalnice:

 • FEDERALNOJ TELEVIZIJI (FTV) – Federalna televizija ima izuzetan doprinos u našem radu i daje nam veliku i značajanu podršku u kroz medijsku afirmaciju Saveza dugi niz godina, kako prilozima svojih novinara tako medijskim pokroviteljstvom značajnih događaja, posebno sportskih igara. Zahvalnicu je primila Ranka Perišić-Bećirbašić.
 • RADIJU 'STARI GRAD' – Najslušaniji radio u Bosni i Hercegovini nam je širom otvorio svoj medijski prostor. Redovno su dugogodišnji medijski pokrovitelji naših sportskih igara i izvještači mnogih značajnih aktivnosti. Očigledno, prijatelji našeg Saveza. Zahvalnicu je primio Adis Muhić.
 • Dnevnim novinama 'OSLOBOĐENJE' koje su kao štampani medij sa svojim pozitivnom stavom prema našem radu i pitanjima bitnim za nas, dao značajan doprinos u afirmaciji Saveza. Veoma nam je značajno medijsko pokroviteljstvo raznih događaja, ali i podrška novinara koji na pravi način prenose naše stavove i informišu javnost. Zahvalnicu je primila Emira Asotić.

AMBASADE/ INSTITUCIJE

 • USAID MISIJA U BOSNI I HERCEGOVINI. Ljudi iz USAID Misije u BiH su naša velika podrška u organizovanju sportskih igara  koji su poseban vid resocijalizacije i rehabilitacije i na tome smo im zaista zahvalni. Zahvalnicu je u ime USAID primila Dražena Peranić.
 • FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM je značajna podrška velikom broju naših članova koji su zahvaljujući podršci i pomoći Fonda počeli da rade i samostalno ostvaruju prihod, a posao za osobu sa invaliditetom znači mnogo više nego za druge. Sretni smo što imamo Fond. Priznanje je primila Nejra Šabić.
 • PARAOLIMPIJSKI KOMITET BOSNE I HERCEGOVINE koji je stalna podrška u našim nastojanjima da osobe sa invaliditetom imaju mogućnost bavljenja sportom, postizanje rezultata, učešće na velikim sportskim susretima i svjetskim Paraolimpijskim igrama. Priznanje je primio Osman Handžić, generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta.

POVELJE
Najviše priznanje Saveza uručene su našim dragim prijateljima i saradnicima

 • Ela CHALLENGER – gospođi iz USAID Misije u BiH bez koje sasvim sigurno ne bismo mogli organizovani naše sportske igre, i koja svoju podršku pruža na veoma diskretan, miran i efikasan način, i zahvalni smo joj na tome. Priznanje je u ime gospođe Ele Challenger primila Dražena Peranić.
 • Prof. dr. Emir FEJZIĆ, dipl. ing. arhitekta. O našem Emiru mogli bismo govoriti jako dugo. Dugogodišnji prijatelj i saradnik, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. Čovjek koji je prvi prepoznao sa koliko barijera se suočavaju osobe sa invaliditetom u kretanju, koji je prvi napisao knjige o tome, predaje studentima o tome, i pomaže svima nama kad god nam je to potrebno. Sve dobro što želimo da kažemo za našeg velikog prijatelja profesora Fejzića - malo je! Hvala mu.
2 4 5

Nakon dodjele priznanja organizovan je prigodan koktel – zakuska.
Zahvaljujemo se svim koji su prisustvovali obilježavanju našeg Jubileja – 40 godina postojanja i rada i time uveličali našu proslavu i značaj iste.

Za originalnu veličinu slike - kliknite na fotografiju

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti