1

 

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

15.12..2020. godine

PARAPLEGIJA i MI
ČASOPIS SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE - broj: 20

s1

Iz časopisa – UVOD:
Riječ glavne urednice

Poštovani čitaoci,   pred vama je 20. broj  našeg  vašeg časopisa Paraplegija i Mi", informativnog glasila Saveza paraplegičara oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Za nas je ovo jubilej izuzetno smo ponosni štosom, u ne baš lakim uslovima, uspjeli napraviti dvadeset brojeva časopisa s veoma  kvalitetnim zanimljivim sadržajem. I ovaj broj časopisa  izdajemo u vrijeme aktuelnepandemije virusa COVID-19, kada svi radimo i živimo s mnogim ograničenjima i preprekama koje su postale dio naših !života, ali se nadamo da ova teška  situacija neće  još dugo trajati. I pored svega, u Savezu i većini naših udruženja radimo punim kapacitetom na svim aktivnostima. Ispunili smo nasu ambiciju zacrtanu od prvog broja, da informišemo  članove naših udruženja, članica Saveza, i ostale zainteresovane o temama koje se odnose na osobe s invaliditetom - s fokusom na osobe u stanju paraplegije, kvadriplegije i dječje paralize.

Smatramo da smo uspjeli u tome, a potvrda su nam pozitivne ocjene koje smo dobili od velikog broja naših čitalaca i mnogih drugih osoba s invaliditetom i bez njega, koji su imali  priliku dobiti i pročiatati naš časopis. Pohvale su stigle iz novinarske profesije i struke, iz institucija vlasti, akademske zajednice, kako uvezi s odabranim temama tako stručnim, kvalitetnim tekstovima, fotografijama i dizajnom.

Od ovog jubilamog broja radilišno natome da unaprijedimo iizgled  časopisa, tako da sada odbija novi  dizajn unutrašnjih strana i nadamo se da će vam se dopasti.

Mnogi sadržaji su se i u ovom broju nametnuli kao glavna tema, kao što ćete vidjeti čitajući časopis. Nastavljamo nasu uređivačku politiku, da kontinuirano prezentiramo vijesti i aktuelnosti iz Saveza i njegovih članica - udruženja. U ovom broju možete pročitati vijesti iz udruženja iz Zenice, Doboj-Juga, Velike Kladuše i Unsko-sanskog kantona, kao i aktivnosti Saveza na saradnji s međunarodnom organizacijom ESCIF, koja nam je donirala medicinske zaštitne maske za prevenciju od koronavirusa COVID-19.

Takoder, posebna tema je posvećena 3. decembru, Međunarodnom danu osoba s invaliditetom- IPDP,koji se obilježava u cijelom svijetu, a na osnovu Rezolucije UN-a.

Ovogodisnja tema IPDP-a je: ,,lzgraditi bolje: prema inkluziji osoba s invaliditetom, pristupačan i održiv život u svijetu nakon koronavirusa COVID-19".

Redovna rubrika, kolumna prof. dr. Mirsada Muftića u ovom broju časopisa posvećena je temi ..Zdravi stilovi života u vrijeme pandemije COVID-19", što će sigumo zainteresovati mnoge osobe s invallditetom i bez njega.

Nažalost, i u ovom broju vas obavještavamo o gubitku još jednog našeg  člana. Rubrika ,,In memoriam posvećena je prerano preminulom Hasanu Nuhanoviću iz Cazina.

Od stručnih saradnika, u  20.broju vam prezentiramo tekst crnogorske doktorice Marine Vuković, koja piše o korelaciji sporta i aktuelne pandemije koronavirusa  COVID-19.

U rubrici Ljudska prava možete pročitati o diskriminaciji osoba s invaliditetom u javnom prijevozu, s konkretnim slučajem namjenskog taksi-prijevoza za osobe s invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Poznato vam je da često donosimo i tekstove iz drugih medija u rubrici Drugi pišu", a koji se odnose na osobe s invaliditetoU ovom broju prenosimo tri zanimljive priče o osobama s invaliditetom i njihovoj ulozi u društvu.

U stalnoj rubrici ,,lntervju, u ovom jubilarnom broju, sagovomik  nam je prof. dr.sci.Mirsad Muftić, osoba  poznata  svim članovima našeg   Saveza, ali poznata  i u Bosni  i Hercegovini te  međunarodnim  okvirima po svom stručnom, društvenom i humanitamom radu.

U rubrici sport donosimo vam detaljan izvještaj s Međunarodnih sportskih igara - 17.sportskih igara paraplegičara  oboljelih od dječje paralize, koje su održane u septembru ove godine.

Nadamo se da će te biti zadovoljni i 20. brojem časopisa ,,Paraplegija i Mi" te da će svako od vas pronaći sadržaj koji će mu biti zanimljiv iod koristi, a redakcija će se truditi da nastavi svoj rad, tako da i naredni brojevi časopisa budu sadržajno i estetsko-tehnicki kvalitetni, na obostrano zadovoljstvo. Koristimo priliku da svim članovima i ostalim čitaocima čestitamo Novu, 2021. godinu i predstojeće vjerske blagdane.

Glavna i odgovorna urednica
Elvira Bešlija

Sarajevo, decembar 2020. godine

preuzmite elektronsko izdanje časopisa u PDF - OVDJE

 

Stručna služba Saveza


nazad na časopisi