1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

18.04..2020. godine

PARAPLEGIJA i MI
ČASOPIS SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE - broj: 18

s1

Iz časopisa – UVOD:
Riječ glavne urednice

Poštovani čitaoci, na naše zadovoljstvo, i zašto ne reći ponos, pred vama je osamnaesti broj i sedma godina od štampanja prvog broja našeg i Vašeg časopisa Paraplegija i Mi, informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Uspjeli smo, u ne baš lakim uslovima, napraviti osamnaest brojeva časopisa s izuzetno zanimljivim i kvalitetnim sadržajima. Postigli smo cilj koji smo sebi zadali kada smo počeli raditi časopis sa željom i ambicijom da informiramo članove naših udruženja, članica Saveza, i ostale zainteresirane o temama koje se odnose na osobe s invaliditetom – konkretno na osobe u stanju paraplegije, kvadriplegije i dječije paralize. Pokazatelj uspjeha su stalne pozitivne ocjene naših čitalaca i mnogih drugih osoba, s invaliditetom i bez njega, koji su imali priliku dobiti i pročitati naš časopis, ali i ljudi iz novinarske profesije i struke, kako na odabrane teme, tako i na visok kvalitet tekstova, odabranih fotografija i dizajna.

I u ovom broju mnogi sadržaji nametnuli su se kao glavna tema, kao što ćete vidjeti čitajući časopis. Kolumna prof. dr. Mirsada Muftića u ovom broju časopisa posvećena je temi “Važnost i načini provođenja respiratornih vježbi kod osoba s ozljedom leđne moždine”, što će sigurno zainteresirati mnoge osobe s invaliditetom. Naš časopis u svakom broju donosi i tekstove naših stručnih saradnika. U ovom broju za Vas pišu: prof. dr. sc. Emir Fejzić, dipl. ing. arh., dr. sc. Irma Fejzić, dipl. ing. arh. i Mirza Bašalić, dipl. ing. arh. o prilagođavanje Opće bolnice u Sarajevu osobama umanjenih tjelesnih mogućnosti; zatim prof. dr. sc. Sanela Salihagić, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, o liječenje ireparabilnih lezija peronealnog nerva anteriornom transpozicijom tetive tibialis posterior; MA, Denis Hasković, biolog s Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, piše na temu “Matične ćelije – mogućnosti i perspektive”; doc. dr. Namik Trtak s Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu o bolnom sindromu kod osoba s paraplegijom, o njegovoj prevenciji i liječenju te doc. dr. Eldad Kaljić s istog faukulteta o prevencija nastanka kontraktura i deformiteta kod osoba s paraplegijom.

U rubrici Intervju sagovornik nam je Mensud Imamović, predsjednik Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Lukavac, koji je ravnopravno uključen u sve društvene sfere života kao i osobe bez invaliditeta. Mensud je veoma pozitivna osoba i njegova priča vrlo je zanimljiva.

U ovom broju našeg i vašeg časopisa zadržali smo našu uređivačku politiku da kontinuirano prezentiramo vijesti i aktuelnosti iz Saveza i izvještavamo o njegovom radu. U rubrici Vijesti iz Saveza donosimo Vam informacije o aktivnostima udruženja, naših članica, iz Doboj Juga, Zenice, Travnika i Novog Travnika, Velike Kladuše i Saveza Unsko-sanskog kantona.

Ostali sadržaji 18. broja časopisa tretiraju teme pristupačnosti, ljudskih prava, saobraćaja, tačnije pravo osoba s invaliditetom na povlasticu za oslobađanje od plaćanja cestarine, predstavljamo Vam i “Zenički leksikon” autora Mirsada Đulbića, člana našeg Saveza i redakcije časopisa. Za nas, osobe s invaliditetom u stanju paraplegije, ovo je posebno važno jer oblast pristupačnosti u našoj zemlji, nažalost, nema ni zakonodavnu, ni institucionalnu pa time ni praktičnu primjenu u nužno potrebnom obliku.

U sportskoj rubrici nastavljamo s izvještavanjem o aktuelnim sportskim aktivnostima osoba s invaliditetom iz udruženja članica Saveza.

Nadamo se da ćete biti zadovoljni i osamnaestim brojem časopisa Paraplegija i Mi i da će svako od vas pronaći sadržaj koji će mu biti zanimljiv i od koristi, a redakcija će se truditi da nastavi s radom tako da i naredni brojevi časopisa budu sadržajno i estetsko--tehnički kvalitetni, na obostrano zadovoljstvo.

Želim, u svoje i uime redakcije časopisa, napomenuti da smo otvoreni za saradnju sa svima kojima su u fokusu osobe s invaliditetom i koji su zainteresirani da objave svoje tekstove, stručne ili empirijske, u našem časopisu. Također, pružamo mogućnost firmama da se reklamiraju u našem časopisu. Svi zainteresirani za saradnju ili reklamiranje za sve informacije mogu se obratiti glavnoj urednici na telefon (033) 710–445 ili e-mail: savez@paraplegicari.org.

Časopis se besplatno distribuira svim našim članovima, drugim udruženjima i savezima osoba s invaliditetom, institucijama i ustanovama u Bosni i Hercegovini, kao i srodnim, prijateljskim organizacijama osoba s invaliditetom u našoj regiji.

Glavna i odgovorna urednica:
Elvira Bešlija

Sarajevo, april, 2020. godine

preuzmite elektronsko izdanje časopisa u PDF - OVDJE

 

Stručna služba Saveza


nazad na časopisi