b1


 


NOVOSTI-VIJESTI

 

Koalicija KOMA

KOMA

 

 

 

 

 

 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

 

 

link

klikni na link-tekst

 

 

 

VIJESTI O AKTIVNOSTIMA SAVEZA – PROČITAJTE ''klikom'' NA SLIKU ILI TEKST   

 

cas12
ČASOPIS br. 12 SAVEZA
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH
OD DJEČIJE PARALIZE F
BiH


1
OSNOVANA UNIJA ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM
U BOSNI I HERCEGOVINI


znak
NOVI PRAVILNIK O ZNAKU PRISTUPAČNOSTI I OZNAČAVANJU VOZILA ZA "OSI" U FBiH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVOSTI:

 

NOVI 12. BROJ ČASOPISA
SPODP FBiH

cas12

Poštovani čitaoci, naš časopis "Paraplegija i Mi" došao je do svog dvanaestog broja, zbog čega smo ponosni i želimo podijeliti s vama naše zadovoljstvo. Misija informiranja članova, ali i drugih zainteresiranih postigla je svoj cilj. Uz sve probleme na koje nailazimo, ušli smo u petu godinu kontinuiranog izdavanja našeg i vašeg časopisa. Reakcije su, kako smo već isticali, veoma pozitivne. Jedan od komentara koji smo dobili bio je: “Vidi se da časopis rade oni kojima je stalo do ljudi”, što nama u redakciji mnogo znači. Time je, naravno, još veća odgovornost na svima nama, i saradnicima ali i udruženjima-članicama Saveza koje učestvuju u stvaranju svakog broja svojim prilozima, vijestima . ...VIŠE (klikni)

PRVI  SASTANAK UPRAVNOG ODBORA
UNIJE ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM
U BOSNI I HERCEGOVINI

2

Održana 1. sjednica Upravnog odbora Unije organizacije osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, koja je osnovana prošle godine na Jahorini, na kojoj je donesen niz zaključaka, te priprema održavanja prve Skupštine Unije, promocija u medijima i pred institucijama vlasti Bosne i hercegovine kao i pred međunarodnim faktorima. U cilju jedinstvenog, zajedničkog nastupa i djelovanja organizacija osoba sa invaliditetom na opštinskom, regionalnom, entitetskom ili državnom nivou dvanaest organizacija koje okupljanju osobe sa invaliditetom iz cijele Bosine i Hercegovine osnovale su Uniju organizaciju osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.. ... VIŠE (klikni)

STRATEGIJAZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA
OSOBA S INVALIDITETOM U
FEDERACIJI BOSNE i HERCEGOVINE

2

U skladu sa konceptom „Nacrta Strategije Vijeća Evrope za invaliditet 2016-2021.“ koju Bosna i Hercegovina kao članica Vijeća Evrope mora integrisati u svoje programe i strateške dokumente u „Strategiji za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH“ (u daljem tekstu: Strategija) definisani su generalni cilj Strategije i prioritetna područja u kojima  su definisani specifični ciljevi. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 84. sjednici održanoj 23. decembra 2016. godine. donijela Odluku o. ...VIŠE (klikni)

UDRUGA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD
DJEČIJE PARALIZE LIVNO
RAD I DJELOVANJE UDRUGE U PROTEKLOM PERODU

s3

Udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize radi na upoznavanju, suradnji i komunikaciji i sa drugim udrugama/organizacijama a sve u cilju–pomoći onome kojima je pomoć najpotrebnija.  Zbog toga je u januaru 2018.godine na teren krenula grupa u 'sastavu': muallima Šejla Mujić-Kevrić, koordinatorica za rad sa ženama Medžlisa Livno-Udruženje žena MIZ Livno, časna sestra Blanka Jeličić, ispred Marijansko-vinkovske mladeži (MVM) Livno i Josipa Mihaljević, volonterka u Udruzi paraplegičara.. ... VIŠE (klikni)

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH
OD PARALIZE ZENICA
AKTIVNOSTI NAŠEG UDRUŽENJA

6

U okviru projekta Prijateljski prema invaliditetu posjetili Općinu Žepče, i održali radni sastanak sa predstavnicima općine. U prisustvu Brigite Lovrić pročelnice za graditeljstvo i prostorno uređenje i direktorice Doma zdravlja dr Ana Zlovečera Jukić, istaknuli smo dosadašnji prijateljski odnos općine te se zahvalili na iskazanoj inicijativi da se to unaprijedi. Tema je bila pristupačnost u širem smislu a konačni zaključak je da će se poduzeti dodatni napori da sve institucije i javne površine budu u funciji svih stanovnovnika. Dogovoreno je da se detektuju neophodne kosine na saobraćajnicama.. ...VIŠE (klikni)

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH
OD DJEČIJE PARALIZE
DOBOJ – JUG

2

U proteklom periodu Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj – Jug je imalo značajnih aktivnosti kao što su:  učešće u izradi budžeta naše općine Doboj – Jug, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom,  rad na izmjenama i dopunama „Odluke o obimu i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, održana je sjednica Nadzornog odbora i Upravnog odbora, a u toku su pripreme za održavanje redovne sjednice Skupštine udruženja i učešće u radu Koalicije organizacija osoba sa invaliditeto Zeničko-dobojskog kantona.. ... VIŠE (klikni)

UDRUŽENJE  PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH  OD  DJEČIJE  PARALIZE  SANSKI  MOST

s1

Naime, već duži niz godina u zdravstvenom sistemu Sanskog Mosta nema ljekara specijalista iz oblasti ortopedije i urologije a koji su najpotrebniji osoba s invaliditetom, pogotovo onih koji su u stanju paraplegije. Zbog toga osobe s invaliditetom moraju putovati u Ključ ili Bihać za jednu običnu potvrdu o potrebi ortopedskog i sanitarnog pomagala koje im je neophodno i koje im pripada po zakonu! O eventualnom pregledu i liječenju od strane urologa ili ortopeda je....VIŠE (klikni)

UNIJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELJELČIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH - "PROMOVISANJE PRAVA 'OSI' U BiH

2

U Doboju 21-22. decembra u sali Hotela ’’Park’’ održana je Konferencija na temu “Promovisanje prava i podizanje svijesti o pitanjima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini”.
Organizator konferencije bila je Unija paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Bosne i Hercegovine, čiji osnivači su Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine i Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske. Cilj Konferencije je podizanje svijesti javnosti da ... VIŠE (klikni)

KONFERENCIJA O PROMOVISANJU PRAVA
i PODIZANJE SVIJESTI O PITANJIMA OSOBA
S INVALIDITETOM

s1

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je, 14. decembra 2017. godine u sali hotela Hollywood – Ilidža, Konferenciju na temu: Promovisanje prava i podizanje svijesti o pitanjima osoba s invaliditetom. Konferenciji su prisustvovali predstavnici udruženja – članica Saveza, kao drugi posjetioci i gosti koji su pozvani od strane organizatora. Među gostima je bio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović, kao i Ahmet Baljić, direktor Fonda za ...VIŠE (klikni)

OKRUGLI STO
"STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA SAVEZA
I UDRUŽENJA ČLANICA"

S1

13. decembra 2017. godine u organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine  održan je OKRUGLI STO na temu “Strateški pravci razvoja Saveza i udruženja članica”. Učesnici su bili lideri i odgovorne osobe iz svih udruženja – članica Saveza. Svi učesnici su predstavili rad svojih udruženja, potrebe i probleme, značajne rezultate, saradnju sa organima vlasti i drugim NVO u lokalnoj zajednici, projekte na kojima rade i kakve rezultate i planove imaju. ... VIŠE (klikni)

OSNOVANA UNIJA ORGANIZACIJA OSOBA SA
INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI

1

Nakon višemjesečnih priprema i dogovora, susreta i razmjena mišljenja i iskustava, Inicijativni odbor za formiranje krovne, zajedničke organizacije osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini je završio pripremu svih potrebnih akata, njihovo usklađivanje sa zakonom i osnivačima. Predstavnici nekoliko velikih saveza i udruženja koje okupljaju osobe sa invaliditetom iz cijele Bosne Hercegovine, sastali su se 25. avgusta na Jahorini i održali Osnivačku Skupštinu krovne organizacije osoba sa invaliditetom u BiH... VIŠE (klikni)

11. BROJ ČASOPISA
SPODP FBiH

s1

Poštovani čitaoci, Pred vama je 11. broj našeg i Vašeg časopisa „Paraplegija i Mi“, informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Izdavač časopisa je Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavljamo naš rad na informiranju o temama koje se odnose na osobe sa stanjem paraplegije i dječije paralize kako biste saznali za naše probleme, ali i za dostignute uspješne rezultate u različitim oblastima življenja i rada... VIŠE (klikni)

 


OSTALE VIJESTI

2017
PANEL DISKUSIJA “PRIJATELJSKI PREMA INVALIDITETU" - DJECA UPOZNAJU OSOBE SA INVALIDITETOM - UDRUŽENJE ZENICA
2017.
UDRUŽENJE DOBOJ - JUG: AKTIVNOSTI UDRUŽENJA
2017.
ODLUKA O JEDINSTVENOJ LISTI ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA U TUZLANSKOM KANTONU
2017.
SAVEZ PARAPLEGIČARA UNSKO-SANSKOG KANTONA: NOVI  PROJEKAT  SAVEZA  „VOZIM  IAKO  NE  HODAM“
2017.
ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA ŽIVINICE, KLADANJ I BANOVIĆI
2017.
UDRUŽENJE TRAVNIK - ODRŽANA REDOVNA I IZBORNA SKUPŠTINA
2017.
UDRUŽENJE TUZLA - "48. MEMORIALU PROF. BOJANA HROVATINA" – SLOVENIJA
2017.
UDRUŽENJE VELIKA KLADUŠA - SPORTSKE IGRE - "SENI 25" - SRBIJA 2017.
2017.
"PARAPLEGIJA i MI" - 10. BROJ ČASOPISA SPODP FBiH
2017.
UDRUŽENJE ZENICA - MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR "TITEL 2017" - SRBIJA
2017.
ODRŽANE 13. SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA 2017.
2017.
SAVEZ - ODRŽANE MEĐUNARODNE SPORTSKE IGRE - ZENICA 2017.
2017.
SAVEZ - ODRŽANA 19. REDOVNA SKUPŠTINA SPODP
2017.
OMBUDSMENI BiH - "PRISTUPAČNOST RADNIH PROSTORA ZAKONODAVNIH TIJELA U BiH OSOBAMA SA INVALIDITETOM"
2017.
SVJETSKI DAN ZDRAVLJA – 7.APRIL 2017.
2017.
"PARAPLEGIJA i MI" - 9. BROJ ČASOPISA SPODP FBiH
2017.
UDRUŽENJE DOBOJ - JUG: ODRŽANA 15. REDOVNA SKUPŠTINA
2017.
STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM U FBiH
2017.
OKRUGLI STO - PROBLEMI I POTEŠKOĆE OSOBA SA INVALIDITETOM PRI KORIŠTENJU BANKARSKIH USLUGA U BIH

 2017..
godina
2016..
godina
2015..
godina
2014..
godina
2013..
godina
2012.
godina
2011.
godina
2010.
godinaMJESTO ZA VAŠU REKLAMU