b1


 


NOVOSTI-VIJESTI

 

Koalicija KOMA

KOMA

 

 

 

 

 

 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

 

 

link

klikni na link-tekst

 

 

 

VIJESTI O AKTIVNOSTIMA SAVEZA – PROČITAJTE ''klikom'' NA SLIKU ILI TEKST   

 

s1
MEĐUNARODNE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE

cas12
ČASOPIS br. 12 SAVEZA
PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH
OD DJEČIJE PARALIZE F
BiH


1
OSNOVANA UNIJA ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM
U BOSNI I HERCEGOVINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVOSTI:

MEĐUNARODNE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA
I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE - SARAJEVO 2018.

s1

U organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine održano je Međunarodno otvoreno prvenstvo i 15. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo. Na ovogodišnjem Međunarodnom sportskom mitingu nastupilo je 120 takmičara – paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, u zvaničnoj konkurenciji kao i  znatan broj učesnika prijavljenih kao takmičari izvan konkurencije........VIŠE (klikni)

SAVEZ PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FBIH
ODRŽANA 20. REDOVNA SKUPŠTINA
i PREZENTACIJA ČASOPISA "PARAPLEGIJA i MI"

s1

Dana 26. aprila 2018. godine sa početkom u 12,00 sati, u sali hotela „Hollywood“ u Sarajevu na Ilidži, održana je XX redovna Skupština Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, a kojoj je prethodila sjednica Upravnog odbora Saveza. Skupština je radila u kvorumunu.......VIŠE (klikni)

SAVEZ UDRUŽENJA   PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH
OD  DJEČIJE  PARALIZE
UNSKO - SANSKOG KANTONA 

S1

U pondjeljak 14. maja 2018. godine Savez udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Unsko–sanskog kantona organizovao je, sada već tradicionalno a treće po redu, takmičenje u spretnosti vožnje automobilom za osobe sa invaliditetom, koje je financirano iz budžeta kroz 'Grant sredstava' za Organizacije civilnog društva Općine Velika Kladuša.i.. ... VIŠE (kikni)

NOVI 12. BROJ ČASOPISA
SPODP FBiH

cas12

Poštovani čitaoci, naš časopis "Paraplegija i Mi" došao je do svog dvanaestog broja, zbog čega smo ponosni i želimo podijeliti s vama naše zadovoljstvo. Misija informiranja članova, ali i drugih zainteresiranih postigla je svoj cilj. Uz sve probleme na koje nailazimo, ušli smo u petu godinu kontinuiranog izdavanja našeg i vašeg časopisa. Reakcije su, kako smo već isticali, veoma pozitivne. Jedan od komentara koji smo dobili bio je: “Vidi se da časopis rade oni kojima je stalo do ljudi”, što nama u redakciji mnogo znači. Time je, naravno, još veća odgovornost na svima nama, i saradnicima ali i udruženjima-članicama Saveza koje učestvuju u stvaranju svakog broja svojim prilozima, vijestima . ...VIŠE (klikni)

PRVI  SASTANAK UPRAVNOG ODBORA
UNIJE ORGANIZACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM
U BOSNI I HERCEGOVINI

2

Održana 1. sjednica Upravnog odbora Unije organizacije osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, koja je osnovana prošle godine na Jahorini, na kojoj je donesen niz zaključaka, te priprema održavanja prve Skupštine Unije, promocija u medijima i pred institucijama vlasti Bosne i hercegovine kao i pred međunarodnim faktorima. U cilju jedinstvenog, zajedničkog nastupa i djelovanja organizacija osoba sa invaliditetom na opštinskom, regionalnom, entitetskom ili državnom nivou dvanaest organizacija koje okupljanju osobe sa invaliditetom iz cijele Bosine i Hercegovine osnovale su Uniju organizaciju osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.. ... VIŠE (klikni)

STRATEGIJAZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA
OSOBA S INVALIDITETOM U
FEDERACIJI BOSNE i HERCEGOVINE

2

U skladu sa konceptom „Nacrta Strategije Vijeća Evrope za invaliditet 2016-2021.“ koju Bosna i Hercegovina kao članica Vijeća Evrope mora integrisati u svoje programe i strateške dokumente u „Strategiji za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH“ (u daljem tekstu: Strategija) definisani su generalni cilj Strategije i prioritetna područja u kojima  su definisani specifični ciljevi. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 84. sjednici održanoj 23. decembra 2016. godine. donijela Odluku o. ...VIŠE (klikni)

UDRUGA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD
DJEČIJE PARALIZE LIVNO
RAD I DJELOVANJE UDRUGE U PROTEKLOM PERODU

s3

Udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize radi na upoznavanju, suradnji i komunikaciji i sa drugim udrugama/organizacijama a sve u cilju–pomoći onome kojima je pomoć najpotrebnija.  Zbog toga je u januaru 2018.godine na teren krenula grupa u 'sastavu': muallima Šejla Mujić-Kevrić, koordinatorica za rad sa ženama Medžlisa Livno-Udruženje žena MIZ Livno, časna sestra Blanka Jeličić, ispred Marijansko-vinkovske mladeži (MVM) Livno i Josipa Mihaljević, volonterka u Udruzi paraplegičara.. ... VIŠE (klikni)

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH
OD PARALIZE ZENICA
AKTIVNOSTI NAŠEG UDRUŽENJA

6

U okviru projekta Prijateljski prema invaliditetu posjetili Općinu Žepče, i održali radni sastanak sa predstavnicima općine. U prisustvu Brigite Lovrić pročelnice za graditeljstvo i prostorno uređenje i direktorice Doma zdravlja dr Ana Zlovečera Jukić, istaknuli smo dosadašnji prijateljski odnos općine te se zahvalili na iskazanoj inicijativi da se to unaprijedi. Tema je bila pristupačnost u širem smislu a konačni zaključak je da će se poduzeti dodatni napori da sve institucije i javne površine budu u funciji svih stanovnovnika. Dogovoreno je da se detektuju neophodne kosine na saobraćajnicama.. ...VIŠE (klikni)

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH
OD DJEČIJE PARALIZE
DOBOJ – JUG

2

U proteklom periodu Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj – Jug je imalo značajnih aktivnosti kao što su:  učešće u izradi budžeta naše općine Doboj – Jug, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom,  rad na izmjenama i dopunama „Odluke o obimu i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, održana je sjednica Nadzornog odbora i Upravnog odbora, a u toku su pripreme za održavanje redovne sjednice Skupštine udruženja i učešće u radu Koalicije organizacija osoba sa invaliditeto Zeničko-dobojskog kantona.. ... VIŠE (klikni)

UDRUŽENJE  PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH  OD  DJEČIJE  PARALIZE  SANSKI  MOST

s1

Naime, već duži niz godina u zdravstvenom sistemu Sanskog Mosta nema ljekara specijalista iz oblasti ortopedije i urologije a koji su najpotrebniji osoba s invaliditetom, pogotovo onih koji su u stanju paraplegije. Zbog toga osobe s invaliditetom moraju putovati u Ključ ili Bihać za jednu običnu potvrdu o potrebi ortopedskog i sanitarnog pomagala koje im je neophodno i koje im pripada po zakonu! O eventualnom pregledu i liječenju od strane urologa ili ortopeda je....VIŠE (klikni)

UNIJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELJELČIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH - "PROMOVISANJE PRAVA 'OSI' U BiH

2

U Doboju 21-22. decembra u sali Hotela ’’Park’’ održana je Konferencija na temu “Promovisanje prava i podizanje svijesti o pitanjima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini”.
Organizator konferencije bila je Unija paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Bosne i Hercegovine, čiji osnivači su Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine i Savez paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske. Cilj Konferencije je podizanje svijesti javnosti da ... VIŠE (klikni)

KONFERENCIJA O PROMOVISANJU PRAVA
i PODIZANJE SVIJESTI O PITANJIMA OSOBA
S INVALIDITETOM

s1

Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je, 14. decembra 2017. godine u sali hotela Hollywood – Ilidža, Konferenciju na temu: Promovisanje prava i podizanje svijesti o pitanjima osoba s invaliditetom. Konferenciji su prisustvovali predstavnici udruženja – članica Saveza, kao drugi posjetioci i gosti koji su pozvani od strane organizatora. Među gostima je bio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović, kao i Ahmet Baljić, direktor Fonda za ...VIŠE (klikni)

OKRUGLI STO
"STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA SAVEZA
I UDRUŽENJA ČLANICA"

S1

13. decembra 2017. godine u organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine  održan je OKRUGLI STO na temu “Strateški pravci razvoja Saveza i udruženja članica”. Učesnici su bili lideri i odgovorne osobe iz svih udruženja – članica Saveza. Svi učesnici su predstavili rad svojih udruženja, potrebe i probleme, značajne rezultate, saradnju sa organima vlasti i drugim NVO u lokalnoj zajednici, projekte na kojima rade i kakve rezultate i planove imaju. ... VIŠE (klikni)

OSNOVANA UNIJA ORGANIZACIJA OSOBA SA
INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI

1

Nakon višemjesečnih priprema i dogovora, susreta i razmjena mišljenja i iskustava, Inicijativni odbor za formiranje krovne, zajedničke organizacije osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini je završio pripremu svih potrebnih akata, njihovo usklađivanje sa zakonom i osnivačima. Predstavnici nekoliko velikih saveza i udruženja koje okupljaju osobe sa invaliditetom iz cijele Bosne Hercegovine, sastali su se 25. avgusta na Jahorini i održali Osnivačku Skupštinu krovne organizacije osoba sa invaliditetom u BiH... VIŠE (klikni)

11. BROJ ČASOPISA
SPODP FBiH

s1

Poštovani čitaoci, Pred vama je 11. broj našeg i Vašeg časopisa „Paraplegija i Mi“, informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Izdavač časopisa je Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavljamo naš rad na informiranju o temama koje se odnose na osobe sa stanjem paraplegije i dječije paralize kako biste saznali za naše probleme, ali i za dostignute uspješne rezultate u različitim oblastima življenja i rada... VIŠE (klikni)

 


OSTALE VIJESTI

2017
PANEL DISKUSIJA “PRIJATELJSKI PREMA INVALIDITETU" - DJECA UPOZNAJU OSOBE SA INVALIDITETOM - UDRUŽENJE ZENICA
2017.
UDRUŽENJE DOBOJ - JUG: AKTIVNOSTI UDRUŽENJA
2017.
ODLUKA O JEDINSTVENOJ LISTI ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA U TUZLANSKOM KANTONU
2017.
SAVEZ PARAPLEGIČARA UNSKO-SANSKOG KANTONA: NOVI  PROJEKAT  SAVEZA  „VOZIM  IAKO  NE  HODAM“
2017.
ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA ŽIVINICE, KLADANJ I BANOVIĆI
2017.
UDRUŽENJE TRAVNIK - ODRŽANA REDOVNA I IZBORNA SKUPŠTINA
2017.
UDRUŽENJE TUZLA - "48. MEMORIALU PROF. BOJANA HROVATINA" – SLOVENIJA
2017.
UDRUŽENJE VELIKA KLADUŠA - SPORTSKE IGRE - "SENI 25" - SRBIJA 2017.
2017.
"PARAPLEGIJA i MI" - 10. BROJ ČASOPISA SPODP FBiH
2017.
UDRUŽENJE ZENICA - MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR "TITEL 2017" - SRBIJA
2017.
ODRŽANE 13. SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA 2017.
2017.
SAVEZ - ODRŽANE MEĐUNARODNE SPORTSKE IGRE - ZENICA 2017.
2017.
SAVEZ - ODRŽANA 19. REDOVNA SKUPŠTINA SPODP
2017.
OMBUDSMENI BiH - "PRISTUPAČNOST RADNIH PROSTORA ZAKONODAVNIH TIJELA U BiH OSOBAMA SA INVALIDITETOM"
2017.
SVJETSKI DAN ZDRAVLJA – 7.APRIL 2017.
2017.
"PARAPLEGIJA i MI" - 9. BROJ ČASOPISA SPODP FBiH
2017.
UDRUŽENJE DOBOJ - JUG: ODRŽANA 15. REDOVNA SKUPŠTINA
2017.
STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM U FBiH
2017.
OKRUGLI STO - PROBLEMI I POTEŠKOĆE OSOBA SA INVALIDITETOM PRI KORIŠTENJU BANKARSKIH USLUGA U BIH

 2017..
godina
2016..
godina
2015..
godina
2014..
godina
2013..
godina
2012.
godina
2011.
godina
2010.
godinaMJESTO ZA VAŠU REKLAMU