1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

20.05.2019. godine

ODRŽANA 22. REDOVNA SKUPŠTINA
SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH


s1

Dana 14. maja 2019. godine sa početkom u 12,00 sati, u Sarajevu, u sali hotela „Hollywood“ održana je XXII redovna i izborna Skupština Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH. Skupština je radila u kvorumu.

Nakon verifikacije mandata novih zastupnika, usvajanja izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine, te usvajanje Dnevnog reda i Zapisnika sa prethodne XXI redovne Skupštine Saveza jednoglasno i bez primjedbi usvojen je Izvještaj o radu Saveza za 2018. godinu.

U okviru diskusije, zastupnici su izrazili zadovoljstvo radom Saveza u prošloj godini. Istaknuto je nekoliko velikih i značajnih aktivnosti koje je Savez imao u prethodnoj-izvještajnoj godini svog rada, kao što su uspješno organizovano tradicionalno Međunarodno otvoreno prvenstvo i XV sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u Sarajevu, Konferencije na temu „"Promovisanje prava i podizanje svijesti o pitanjima osoba s invaliditetom“ te obilježavanje "Jubileja 40 godina postojanja i rada Saveza“,  kojima je prisustvovao veliki broj posjetitelja i stručnih izlagača, a na kraju Konferencije održana je promocija i distribucija dva broja časopisa "Paraplegija i Mi“ koji priprema i izdaje Savez.

Zastupnici su, u svojim diskusijama, naglasili da imaju sve veći ugled i značaj u svojim sredinama kao članice Saveza.
Potom su skupštinskim zastupnicima prezentirani Izvještaj Nadzornog odbora i Financijski izvještaj za 2018. godinu, te Program rada, sa operativnim planom provođenja istog, i Finansijski plan Saveza za 2019. godinu koji su nakon kraće diskusije jednoglasno su usvojeni.

XXII godišnja redovna Skupština je, ujedno, bila i izborna.

Udruženja, članice Saveza, su delegirali svoje zastupnike u Skupštinu Saveza, nakon čega je izvršena verifikacije mandata zastupnika i time konstituisana Skupština Saveza koja je nastavila rad u novom sazivu.

U članstvo Saveza vratilo se kao punopravan član Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajevo, sa dva zastupnika, tako da Savez ima, ponovo, 16 članica-udruženja sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine.

Prije izbora novih članova u organe Saveza, usvojeni su kriteriji za predlaganje i izbor kandidata za organe Saveza.
U postupku izbora, na osnovu Statuta i Poslovnika o radu Skupštine Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, dosadašnji Upravni odbor je sačinio Inicijalnu listu kandidata za organe Saveza pridržavajući se odredaba Statuta, teritorijalnoj i polnoj zastupljenosti, te dosadašnjoj aktivnosti delegiranih zastupnika, koju su delegati Skupštine prihvatili bez dopuna.

U daljem izbornom postupku, Skupština je javnim izjašnjavanjem izglasala povjerenje predsjedniku Skupštine, članovima Upravnog i Nadzornog odbora, te predsjednicima ovih organa, u narednom četverogodišnjem mandatu, i to:

Za predsjednika Skupštine uz puno uvažavanje i povjerenje da može obavljati ovu dogovornu funkciju, jednoglasno je izabran Elvis Hodžić iz Udruženja Velika Kladuša, Unsko-sanski kanton


U Upravni odbor jednoglasno su izabrani:

- Zahid Garaplija iz Udruženja Goražde / Bosansko-podrinjski kanton
- Bešir Bečić iz Udruge Mostar / Hercegovačko-neretvanski kanton
- Harun Aliefendić iz Udruženja Zenica / Zeničko-dobojski kanton
- Amira Salčinović iz Uduženja Živinice (sa područnim jedinicama Banovići i Kladanj) / Tuzlanski kanton
- Prof.dr.sci. Mirsad Muftić počasni član / Sarajevo
  • Uz puno poštovanje i na zadovoljstvo svih prisutnih, produžen je mandat dosadašnjem Predsjedniku Upravnog odbora, Prof.dr.sci. Mirsadu Muftiću.

U Nadzorni odbor jednoglasno su izabrani

- Numa Mešić iz Udruženja Tuzla
- Dženan Krnjić iz Udruženja Travnik i Novi Travnik
- Snježana Pađen iz Udruženja Kantona Sarajevo
  • Također, cijeneći stručnost i dosadašnji rad, uz puno poštovanje produžen je mandat i predsjednici Nadzornog odbora Numi Mešić.

Sjednica Skupštine završena je zajedničkim ručkom u hotelu 'Hollywood'. Ilidža- Sarajevo, u radnoj i drugarskoj atmosferi i dogovaranja o budućim aktivnostima.

 

 

 

s2

 

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti