1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

25.02.2018. godine

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD PARALIZE ZENICA
AKTIVNOSTI NAŠEG UDRUŽENJA

Aktivnosti našeg Udruženja su nastavak projekta 'Prijateljski prema invaliditetu' – saradnja sa općinama i zavodom zdravstvenog osiguranja Ze-do kantona. Formirana nova Koalicija udruženja osoba s invaliditetom na području Ze-do kantona

4

Posjeta načelniku Žepča – rješavanje arhitektonskih barijera
U okviru projekta Prijateljski prema invaliditetu posjetili Općinu Žepče, i održali radni sastanak sa predstavnicima općine. U prisustvu Brigite Lovrić pročelnice za graditeljstvo i prostorno uređenje i direktorice Doma zdravlja dr Ana Zlovečera Jukić, istaknuli smo dosadašnji prijateljski odnos općine te se zahvalili na iskazanoj inicijativi da se to unaprijedi. Tema je bila pristupačnost u širem smislu a konačni zaključak je da će se poduzeti dodatni napori da sve institucije i javne površine budu u funciji svih stanovnovnika. Dogovoreno je da se detektuju neophodne kosine na saobraćajnicama te dostavi broj istih da se planiraju sredstva u budžetu, a u sklopu projekta rekonstrukcije Doma zdravlja riješit će se pitanja izgradnje kose ravni u paketu sa pristupom gornjem spratu. Također pristup JU Apoteke će biti finaliziran, a problem pristupa Zavodu zdravstvenog osiguranja Zenica-Poslovnica Žepče će općina i Udruženje, zajednički i uporedo, urgencijama da iniciraju rješavanje ovog problema kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Ističemo da ova lokalna zajednica primjer i drugim da napokon pokrenu svoje službe i naprave gradove i mjesta ugodnim i pristupačnim za sve. 

Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK – prijatelj invaliditeta
U sklopu projekta Prijateljski prema invaliditetu, prije svečane akademije povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom uručili smo znak 'Prijatelji invaliditeta' Mirzeti Subašić, direktorici Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Osnovni cilj nam je bio da promovišemo dosadašnji tok primjene Uredbe o obimu prava visini naknade za ortopedska i medicinska pomagala u ZDK, koja se nalazi u završnoj fazi usaglašavanja, te se očekuje da početkom 2018. godine dođe u skupštinsku proceduru. Naglašavamo da smo istrajnošću Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom ali i kooperativnošću Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ipak postigli napretke u povećanju obima prava ali i uklanjanju diskriminacije između osobama sa invaliditetom.

6

Osnivanje Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Zeničko–dobojskog kantona
Pokrenuli važan točak u pokretu osoba sa invaliditetom, jer je održana Osnivačka skuština Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona. Sagledavajući relane potrebe te mogućnosti i snagu pojedinačnih organizacija, krenuli smo putem artikulisanja kroz jedno tijelo, zahtjeva osoba sa invaliditetom. Želimo da budemo respektabilna snaga koja će kroz jedan glas govoriti i raditi na poboljšanju statusa i prava osoba sa invaliditetom u našem društvu a koliciju je osnovalo 15 udurženja sa područja Zeničko–dobojskog kantona. Osnivačkoj skupštini su pored kategorisanih organizacija osobama s invaliditetom, prisustvovale i organizacije koje generalno okupljaju osobama s invaliditetom, što smo mišljenja da će dati na kvalitetu rada same koalicije. Skupština je održana u JU Dom penzionera, na kojoj su usvojeni neophodni akti za zvaničnu regstraciju koalicije te izabrana tijela i organi koalicije. Pred nama je težak put pozicioniranja te uključivanja u tokove, koje je prošla neformalna koalicija propustila da uhvati

Prilagodba na odjelu urologije Kliničke bolnice Zenica
Jedna od značajnijih, pozitvnih, aktivnosti koja je realizovana u ovoj godini, a zahvaljujući Kantonalnom udruženju RVI paraplegičara koji su uspjeli da obezbjede finansijska sredstva, je prilagodba kupatila i sobe na odjelu urologije Kliničke bolnice Zenica. Benefiti su zajednički i ovim putem im se zahvaljujemo na uloženom trudu, jer problemi – arhitektonske barijere su problem za sve osobe s težim stepenom invaliditeta bez obzira o kojoj se kategoriji osba s invaliditetom radi – RVI, CŽR ili 'civilni invalidi'. 

7

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti