1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

20.09.2018. godine

SAVEZ PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH
ODRŽANA PRVA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE UNIJE ORGANIZACIJA OSOBA
SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI

U Neumu, 15. septembra 2018. godine sa početkom u 10,00 sati, održana je 1. Skupština Unije organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Skupština je radila u kvorumu. Na početku sednice usvojen je Poslovnik o radu Skupštine Unije.

S1

Na sjednici su usvojene informacije o radu između dvije sjednice Skupštine  Unije i finansijiski izvještaj za protekli period. U nastavku sjednice usvojen je Program djelovanja Unije za 2018.godinu
Na temelju odredaba Statuta, Skupština je razmatrala prijedlog programa rada Unije za 2018. godinu, te sukladno ciljevima i djelatnostima Unije i procjenama mogućnosti realizovanja aktivnosti, usvojila Program rada Unije za 2018. godinu.
Programom su obuhvaćena najprioritetnija područja djelovanja u kojima Unija želi inicirati promjene prema fenomenu invalidnosti i osobama sa invaliditetom, ali i osigurati položaj partnera i pregovarača sa relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini u oblastima od interesa za osobe sa invaliditetom.

Također, programski definisane aktivnosti Unije u 2018. godini će biti usmjerene na promovisanje uloge i značaja Unije kako kod različitih zainteresovanih organizacija i institucija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, tako i kod organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini na različitim nivoima organizovanja i djelovanja.

Nakon usvajanja ovog Programa, razmatran je i usvojen i Program rada za 2019. godinu koji je urađen na istim principima. Program za 2019. godinu biće, naknadno, dopunjen.
Na sjednici su, također, usvojeni su finansijski planovi za 2018. i 2019. godinu.

U okviru tačke dnevnog redaDonošenje odluka iz nadležnosti Skupštine usvojen je  „KODEKS“ kojim se utvrđuju etička načela i pravila ponašanja, kojih se trebaju pridržavati svi članovi organa upravljanja Unije, zaposleni i volonteri u Uniji organizacija OSI u Bosni i Hercegovini i njenim članicama, pri obavljanju svojih poslova i zadataka, odnosno u vršenju funkcije.

S2

Po završetku sjednicce Skupštine, a nakon pauze, održana je i 3. redovna sjednica Upravnog odbora Unije na kojoj su razmotrena sva tekuća pitanja od značaja za uspješnije djelovanje Unije, utvrđeni prioritetni zadaci i zaduženja.

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti