1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

25.03.2018. godine

UDRUGA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE LIVNO
RAD I DJELOVANJE UDRUGE U PROTEKLOM PERODU

Udruga Livanjskog kantona je u prethodnom periodu imala zavidan broj aktivnosti na rješavanju problema i poboljšanju uslova života osoba s invaliditetom. Od pitanja zaspošljavanja, edukacije, personalne asistencije, arhitekstonskih bartijera do sportskih aktivnosti

s2

Projekat zapošljavanja i edukacije
Ovaj projekt bio je jedan od motiva zbog kojeg se 15 mladih ljudi iz Livanjskog kantona i Mostara prijavilo na dodatnu edukaciju
Članovi Udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u Livanjskom kantonm  svakodnevno se susreću s cijelim nizom prepreka, od fizičkih pa do onih u glavama ljudi, nedostatkom empatije te nerazumijevanja potreba osoba s invaliditetom. Zbog toga neumorno radimo na poboljšanju životnih uvjeta i uspostavi novih usluga koje će poboljšati uključenost osoba s invaliditetom u zajednici. Kroz projekt „Osobni asistenti za osobe s invaliditetom“ educiraju se osobe koje će pomoći našim članovima.
''Asistenti su nam svakodnevno potrebni, za samostalan život, naše funkcioniranje, u poslu i sl. Samo tako možemo biti ravnopravni kao i svi ostali. Bez njih, bez asistenata, mi ne možemo funkcionirati, a ni raditi'', istaknula je predsjednica Udruge Šemsija Dželadini, te kazala da edukaciju novog, mladog, kadra rade uz pomoć stručnjaka iz Socijalno-edukativnog centra iz Banja Luke.

Od edukatorice Nine Pupić, master defektologinje, doznajemo kako je osobni asistent za osobe s invaliditetom u Republici Srpskoj uveden kao posebno zanimanje.
''Do sada osobe koje su imale potrebu za asistencijom nisu imale educiran kadar. Ono na što smo jako ponosni jest da je oko 80 posto naših polaznika dobilo zaposlenje upravo kao osobni asistenti', kazala je Pupić.
To je i bio jedan od motiva zbog kojih se 15 mladih ljudi iz Livanjskog kantona i Mostara prijavilo na dodatnu edukaciju. Među polaznicima ima različitih struka (dipl. psihologinja, socijalnih radnika, medicinska struka i dr.) i svi oni, već godinama, čekaju zaposlenje. Smatraju korisnim svako novo iskustvo bez obzira da li je usko vezano za njihovu struku ili ne te se žele upoznati sa poteškoćama s kojima se osobe s invaliditetom susreću i kako bi bili u mogućnosti pomoći ljudima. Učesnici obuke, koja je besplatna, na kraju će dobiti certifikate o završenom neformalnom obrazovanju za osobne personalne asistente.
Realizaciju projekta „Osobni asistenti za osobe s invaliditetom“, kojom se osnažuje kapacitet Udruge, financijski podržava Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

 Ti zaslužuješ zdraviji život!
Udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Livanjskog kantona uz podršku Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10, realizira projekt pod nazivom: „Ti zaslužuješ zdraviji život!“. Projektom je obuhvaćeno šestero djece s invaliditetom teže kategorije i njih fizioterapeut obilazi u njihovim domovima, gdje im se pruža potrebna terapija, uz obilazak i nadzor stručnog kadra-fizijatar.

s1

Nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjenih tjelesnih mogućnosti i osoba smanjene pokretljivosti na području Kantona 10
Na prijedlog Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Vlada Livanjskog kantona donijela je Uredbu o osiguranju uvjeta i načina nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osoba smanjenih tjelesnih mogućnosti i osobama smanjene pokretljivosti te uvjetima i načinu jednostavne prilagodbe građevina. Na osnovu ove Uredbe, Udruga nastoji raditi na podizanju svijesti o potrebi projektiranja i izgrađivanja pristupa tako da je osobama smanjenih tjelesnih mogućnosti i osobama smanjene pokretljivosti osiguran nesmetan pristup u okruženju kako u samoj općini Livno tako i na području cijelog Kantona.
Pozitivne stvari su, ipak, počele da se dešavaju na veliko zadovoljstvo samih osoba s invaliditetom. Naime, građani naše općine su počeli „reagirati“ tako da mnogi vlasnici građevina javne i poslovne namjene, te vlasnici građevina stambene i stambeno-poslovne namjene iskazuju interes, dolaze u prostorije naše Udruge, i pitaju za zakonsku uredbu kako bi postupili po istoj i svoje prostore učinili pristupačnim.

s4

Sporazum između Doma zdravlja Livno i nevladinih organizacija sa područja Kantona 10
Udruga,  radeći u partnerstvu sa vladinim i nevladinim organizacijama, institucijama vlasti na svim nivoima, nastoji pružiti edukativnu pomoć i podršku osobama s invaliditetom te raditi na senzibiliziranju, podizanju svijesti šire društvene zajednice o potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom uvođenjem i primjenom novih tehnika rada u svrhu poboljšanja života – kako osoba s invaliditetom tako i svih drugih građana. S tim ciljem Udruga je potpisala i Sporazum o suradnji između JU Doma zdravlja Livno i nevladinih organizacija sa područja Livanjskog kantona. Sporazum je dokument kojim se utvrđuju zajedničke vrijednosti, principi, načela i prioriteti suradnje između Doma zdravlja Livno i nevladinih organizacija sa područja Livanjskog kantona.

Dobro je činiti dobro
Udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize radi na upoznavanju, suradnji i komunikaciji i sa drugim udrugama/organizacijama a sve u cilju–pomoći onome kojima je pomoć najpotrebnija.  Zbog toga je u januaru 2018.godine na teren krenula grupa u 'sastavu': muallima Šejla Mujić-Kevrić, koordinatorica za rad sa ženama Medžlisa Livno-Udruženje žena MIZ Livno, časna sestra Blanka Jeličić, ispred Marijansko-vinkovske mladeži (MVM) Livno i Josipa Mihaljević, volonterka u Udruzi paraplegičara. Zahvaljujući našoj Josipi sve zajedno su posjetile porodicu koja ima dijete s poteškoćama u razvoju, te se upoznale se prilikama i izazovima sa kojima se majka i ostali članovi porodice svakodnevno suočavaju. Grupa je posjetila još nekoliko porodica u selu Tušnica kako bi se što jasnije upoznale sa njihovim potrebama i problemima. ''Djeci smo uručile paketiće, a jednoj porodici prehrambeni paket“, rekla nam je mualima Šejla Mujić-Kevrić.
Dobro je činiti dobro - danas su se veselo složile članice ove grupe nakon ovog kratkog ali korisnog putovanja i obavljenih posjeta.

s3

Posudba ortopedskih pomagala
Potražnja za ortopedskim pomagalima sve više i više, nažalost, dostiže uzlaznu putanju. Naša Udruga je uspjela obezbjediti  određen broj ortopedskih pomagala i donijela odluka da ta pomagala posuđuje našim članovima ali i ostalim osobama, kojima su potrebna, na područjima općine Livno. Posudba ortopedskih pomagala se uglavnom odnosi na invalidska kolica, sve vrste štaka i rolatori/hodalice. Naime, brojne obitelji svjedoče kako im je ovakav vid pomoći uvelike olakšava tešku situaciju s obzirom da ne mogu ostvariti pravo na ortopedska pomagala a u obitelji imaju člana kojem je isto neohodno, a nerijetko i zbog dugotrajne bolesti ili staračke nemoći.
U situacijama kad Udruga ne može izaći u susret vezano za ortopedsko pomagalo tada pomažemo putem pružanja dodatnif informacija kome i na koji način se mogu obratiti za pomoć (neke druge organizacije/udruge sa područja naše Županije/Kantona).

Četvrte sportske igre osoba s invaliditetom Kantona 10 pod nazivom „Moj pokret-radost i moja i tvoja!“
Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Livanjskog kantona je dana 10.02.2018. u dvorani livanjske Ekonomske škole priredilo Četvrte sportske igre osoba s invaliditetom Livanjskog kantona/Kantona 10. Igre su se održale pod nazivom „Moj pokret-radost i moja i tvoja!“, a kako je kazala Šemsija Dželadini, predsjednica Udruge, cilj igara je poboljšanje kvaliteta života osoba s poteškoćama i smetnjama u razvoju, na način da se kroz sport i druženje osjećaju kao osobe ravnopravne u društvu. Zadovoljstvo nam je još veće jer smo od mnogih učesnika sportskih igara dobili informaciju da noć prije održavanja igara nisu ni spavali, radujući se nastupu, druženju i dobrom rezultatu.
Na ovom sportsko-rekreativnom druženju učestvovali su članovi Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Livanjskog kantona - Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize, Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju „Koraci“ Livno, Udruženje roditelja djece s posebnim potrebama „Krijesnica“ Kupres, Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju „Naša djeca“ Glamoč, Udruženje roditelja djece s posebnim potrebama „Nada“ Tomislavgrad, Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece i mladih s većim poteškoćama u razvoju „Nova nada“ Tomislavgrad i Udruženje slijepih i slabovidnih osoba Kupres. Nakon takmičarskog dijela, druženje je, uz ručak, nastavljeno u hotelu „Park“ gdje su dodijeljene medalje i diplome.
Među takmičarima bilo i visokoobrazovanih mladih ljudi, kao što su, naprimjer, Anes Đonlagić diplomirani pravnik iz Livna i njegova sugrađanka Ana Budić, apsolvent Kriminalističkog fakulteta u Sarajevu. Ana ponosno kaže da su joj ostala još četiri ispita, dok je Anes u gradskoj biblioteci završio pripravnički staž, a uskoro planira polagati i pravosudni ispit. 
Manifestaciju su financijski podržali Federalno ministarstvo kulture i sporta i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Kantona 10. Od predstavnika vlasti na otvaranju igara bio je Milan Mihaljević, predstavnik Ministarstva rada, zdravstva i socijalne politike, a valja istaknuti odličan rad livanjskih asistenata na takmičenju, koji inače  volontiraju u našoj Udrugi.

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti