1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

05.10.2017. godine

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE ZENICA
PRIJATELJSKI PREMA INVALIDITETU - DISABILITY FRIENDLY
Panel diskusija “Prijateljski prema invaliditetu"

U sklopu projekta Disability friendly–“Prijateljski prema invaliditetu” koje provodi Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, održana je, 05.10.2017.godine u Zenici,  Panel diskusija “Prijateljski prema invaliditetu” a glavna tema je bila „Koliko smo mi kao društvo pristupačni za osobe sa invaliditetom“?

4

Na pomenutom Panelu prisustvovala su udruženja osoba s invaliditetom s područja Grada i Zeničko-dobojskog kantona, a svoj doprinos su dali i predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, kao i Gradske uprave Zenica.
Prvenstveni cilj je bio pokazati koliko je društvo napredovalo u odnosu na prethodne godine i šta je to na čemu treba da radi u godinama koje su ispred nas da bi osobe sa invaliditetom živjele život bez barijera, život dostojan čovjeka. Prikazan je kratki video koji je slikovito prikazao stanje u društvu i odraz u ogledalu. Govorilo se o pristupačnosti u Zenici, o tome koliko je naše društvo prijateljski nastrojeno prema invaliditetu i koliko smo mi kao takvi prijatelji invaliditeta. Također, bilo je govora i o saradnji NVO i Uprave Grada Zenice.

2

“Pojam prijateljskog odnosa prema invaliditetu“ predstavlja širok pojam. Osobe sa invaliditetom su osobe koje konzumiraju sve današnje mogućnosti i prednosti društva. Tim osobama se treba omogućiiti sva pristupačnost, ne samo arhitektonska, to je pristupačnost svim vrstama usluga, informacija, kulturi, sportu i onim što čini jedan život. Kroz ovaj panel smo odlučili potaknuti institucije, organe vlasti da počnu da razmišljaju da krenemo od prve pristupačnosti, a to je komunikacijska pristupačnost jer osoba sa invaliditeom kada izađe iz svog stana i okruženja onda joj se moraju pružiti sve neopohodne informacije i usluge koje su sasvim normalne za društvenu zajednicu”, rekao je Harun Aliefendić, ispred Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica i dodao: “Grad Zenica jedan je od gradova u Jugoistočnoj Evropi koji se prijateljski odnosi prema invaliditetu. Invaliditet ne podrazumijeva samo ljude u kolicima, nego i razne kategorije osoba sa invaliditetom, a jedna od zadnjih aktivnosti koje je grad proveo jeste postavljanje taktivnih vodilica. Puno je stvari u gradu Zenica u zadnjih sedam do osam godina urađeno. Institucije grada, ali i ono čime grad upravlja, u objektima i institucijama su prilagođeni osobama sa invaliditetom. Naravno, tu postoji još nekoliko malih dodataka i korekcija, ali sigurni smo da će grad kontinuirano da podržava jednakopravnost”.

Prisutni su imali priliku kroz diskusiju reći svoje mišljenje kada je pristupačnost u pitanju, te treba posebno istači zaniteresovanost općina Žepće, Doboj Jug i  Vareš, iz ZDK, da se mnogo više posvete navedenim problemima.

Samira Džidić, članica Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica istakla je da se stav ljudi prema osobama sa invaliditetom popravlja, te su ljudi postali dosta senzibilniji.
“Ne nailazim na neke neugodne situacije kojih je bilo prije. Ljudi su postali pristupačniji i osjećaju potrebu da nam pomognu. Znam kakav sam ja imala pritisak što se tiče školovanja, meni ekonomija nije bila prvi izbor, nego je bila jedini i izbor i nadam se da će se taj problem promijeniti, te da će mlađe generacije imati priliku da izaberu i uspiju u onome što žele, a ne ono što im je nametnuto”, rekla je Samira.
Samira je osoba s invaliditetom, korisnik invalidskih kolica, koje je morala upisati srednju Ekonomsku školu u Zenici samo zbog toga što je jedina imala napravljen prilaz za osobe sa invaliditetom.

3
Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice , urzčue priznanje Samiri Džidić

Ovom prilikom Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize uručilo je Gradskoj upravi, Fuadu Kasumoviću, gradonačelniku Zenice, i predstavnicima ustanova i preduzeća, koji su svoje objekte prilagodili kretanju osoba sa invaliditetom, danas su dodijeljena priznanja, zajedno sa odgovarajućim naljepnicama sa obavještenjem o prijateljskom okruženju prema osobama sa invaliditetom.

7

Nakon uručivanja priznanja - simboličnog znaka UN - Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice se obratio prisutnim, zahvalio se i rekao: “Osobe s invaliditetom su kategorija ljudi kojima se mora na sve načine omogućiti lakši život, od pristupa javnim institucijama, kretanja po gradu, školovanja. Ja od prvog dana ove katogorije ljudi pratim da im olakšam život, jer su i to građani ovog grada, a u narednom periodu tako će biti”.
Također, predstavljena je 'Antologija pristupačnosti, analiza stanja fizičkih barijera na području Zenice i rješenja koja su uvedena' autora Mirsada Đulbića iz Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u Zenici.
Kao zaključak današnjeg panela donesena je odluka da se nadležnom Ministarstvu za prostorno uređenje, komunikacije i zaštitu okoline uputi dopis sa upitom i željom da se javno kaže da li postoji plan sprovođenja Uredbe pristupačnosti za osobe sa invaliditetom i da li postoje sredstva namijenjena za sprovođenje istog na nivou lokalnih zajednica.

Sa današnjeg skupa poslana je poruka ljudima bez invaliditeta da razmisle šta znači imati odraz u ogledalu i identificirati se sa osobama sa invaliditetom

DJECA UPOZNAJU OSOBE SA INVALIDITETOM

Današnji obrazovni sistem nikako ili vrlo malo ima edukaciju budućih članova našeg društva o raznim kategorijama koje su na neki način „različite” a ustvari su u potpunosti iste. Kroz navedeno uglavnom dobijamo ono što se već godinama u našem društvu provlači a zove se dijelom stigmatizacija osoba sa invaliditetom, ali i postavljanje mjerila sažaljenja i odbacivanja osoba različitih od nas samih.

Naravno dijelom za pozadinu problema snose i krivicu osobe sa invaliditetom ali i njihovi roditelji ali suština problema se ogleda u pravilnom educiranju od „malih” nogu naših budućih naraštaja što će sigurno doprinjeti da se postepeno mijenja odnos i prihvatanje osoba sa invaliditetom.
Jedno od rješenja je trajno mijenjanje sistema obrazovanja i imputiranje u predmete koji obrađuju društvo i odnose u društvu, pojmove osoba sa invaliditetom njihov život, uzroke, nastanke glavne dijagnoze i općenito način života osoba sa invaliditetom. Društvo sa time može samo da izvuče maksimalan benifit jer će se na taj način pomoći aktivna inkluzija svih članova društva ali i promijeniti percepcija prema osobama sa invaliditetom kao aktivnim članovima tog istog društva.
Kroz projekat bi se obuhvatila djeca uzrasta 12 do 16 godina, jer smo mišljenja da od samog početka odrastanja postižu se najpovoljniji i najbolji efekti upoznavanja, sa problemima u društvu, ali i stvara se realnija percepcija budućih odraslih osoba o životu a samim time negdje može se staviti i shvatanje načina života i postojanja nekoga drukčijeg u fizičkom ali i mentalnom smislu a da ustvari su isti ljudi koji žele i nastoje da žive aktivan život.

Ciljna grupa je izuzetno dobro pozicionirana jer djeca te dobi su spremna da usvajaju sve informacije u pozitivnom svjetlu kada im se prikažu. Mišljenja smo da smo ih kroz ovaj projekat osnažili u pozitivnim razmišljanjima o osobama sa invaliditetom, ali i otvorili mogućnost da aktivno nauče o tome kako žive i organizuju svoj život osobe sa invaliditetom, naravno u tom segmentu šireg pojma osoba sa invaliditetom, ne idući u detalje. Određene stvari će shvatiti kroz vrijeme, ali najbitnije je poimanje i ophođenje prema osobama sa invaliditetom. Jedna od značajki projekta je da će se kroz promociju filma 'SJENKE', uz saradnju sa autorom i protagonistima, a putem DFF prikazati način i stil života osoba sa invaliditetom mlađoj populaciji.

S1

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti