PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

09.02.2017. godine

"OKRUGLI  STO"
PROBLEMI I POTEŠKOĆE OSOBA SA INVALIDITETOM PRI KORIŠTENJU BANKARSKIH USLUGA U BIH

Predstavnici Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize su učestvovali na ''Okruglom stolu'' na temu „Problemi i poteškoće osoba sa invaliditetom pri korištenju bankarskih usluga u BiH”“ koji održan 09.02.2017.godine u Sarajevo koji je organizovalo Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, uz podršku USAID programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG). Okrugli sto je organizovan u Sarajevu, hotel Hollywood.

U radu Okruglog stola uzeli su učešće predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom iz: Banjaluke, Bihaća, Zenice, Tuzle, Tešnja i Sarajeva. Okruglim stolom je moderirao Fikret Zuko – direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo.

Nakon što je pozdravio prisutne riječ je dao Amili Dedić, predstavnici USAID, koja pozdravila prisutne, nakon čega je govorila o aktivnostima koje provodi Program podrške marginaliziranim grupama ( PPMG).

Na ovom okruglom stolu diskutovalo se o problemima i poteškoćama koje osobe sa invaliditetom imaju pri korištenju bankarskih usluga. Razmatrani su svi oblici diskriminacije i ne poštovanja dostojanstva i privatnosti osoba sa invaliditetom pri korištenju ovih usluga. Fokus je bio usmjeren na osobe sa tjelesnim, intelektualnim i senzornim invaliditetom.
Predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom iz cijele Bosne i Hercegovine iznosili su konkretne probleme sa kojima se prilikom korištenja ovih usluga susreću. Prema programu rada izlaganja su imali svi predstavnici osoba s invaliditetom, a shodno obliku invaliditeta osoba čiji su predstavnici.

O problemima koje imaju osobe sa fizičkim invaliditetom govorile su osobe sa fizičkim invaliditetom, predstavnici udruženja i saveza osoba sa invaliditetom, pri čemu su istakli sljedeće:

u mnogim bankama nisu prilagođeni ulazi a jedan od najvećih problema predstavljaju ugrađena kružna vrata na ulazima u banke; komunikacija sa službenicima u banci je otežana iz razloga što su šalteri visoko postavljeni tako da osobe iz invalidskih kolica nemaju mogućnost neposredne komunikacije (nema spuštenih šaltera), samim tim nema privatnosti i diskrecije prilikom obavljanja bankarskih poslova, što osobama sa invaliditetom jako smeta; problem pristupačnosti bankomatima koji vrlo često imaju arhitektonske prepreka koje onemogućuju pristup osobama s invaliditetom koje koriste kolica za kretanje; osobe koje koriste štake, kao ortopedsko pomagalo pri kretanju, susreću se sa problemom klizavih podova, što predstavlja problem i za osobe koje nose ugrađene proteze; neophodno je educirati osoblje u bankama kako da se ophode i rade sa osobama sa invaliditetom (kartično poslovanje); svijest o problemima i potrebama OSI  na veoma niskom nivou.

Generalno je konstatovano  da se pri korištenju bankarskih usluga od strane osoba sa invaliditetom krši njihovo dostojanstvo, privatnost i sigursnost. Dato je mnogo prijedloga kako određene probleme rješavati, te je zaključeno da  se  na ovom ''Okruglom Stolu'' ne definišu moguća rješenja,  jer je ovo prvi “Okrugli sto“ na ovu temu i s obzirom na brojnost problema i predloženih rješenja formirana je radna grupa koja će sublimirati sve prijedloge za rješavanje problema pri korištenju bankarskih usluga u BiH shodno i zakonskoj regulativi i realnim mogućnostima za rješavanje problema. Radnu grupu sačinjavaju Elvira Bešlija, Zumreta Galijašević, Zoran Dobraš, Jasminka Proho, Haris Haverić i Fikret Zuko.

Zadatak radne grupe je:

  • Da ispita ko donosi propise iz ove oblasti
  • Koje propise i procedure utvrđuju banke samostalno
  • Da od ključnih banaka obezbijedi formalne procedure koje one primjenjuju
  • Analiza stanja u bankarskom sektoru, šta postoji u propisima, a šta ne
  • Sačiniti spisak problema i uspostaviti kontakt sa Udruženjem banaka i Agencijom za bankarstvo, predložiti moguća rješenja i na koji način rješavati probleme koji su istaknuti u izlaganjima.

Nakon što radna grupa izvrši prethodno pobrojane obaveze o tome će obavijestiti organizacije osoba sa invaliditetom i predložiti pravce daljeg djelovanja.

Na kraju, moderator se zahvalio USAID – PPMG  na podršci, a učesnicima “Okruglog stola“ na aktivnom učešću i radu.

 

Stručna služba Saveza

nazad na novosti