PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

17.03.2017. godine

ODRŽANA 15. REDOVNA SKUPŠTINA
UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
DOBOJ JUG

Dana 16.3.2017. godine sa početkom u 13,00 sati, u kancelarii Udruženja održana je 15. redovna skupština udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize općine Doboj Jug.

slika

Pored zatupnika Skupštini je prisustvovao i općinski načelnik Mirnes Tukić sa svojim saradnicima, te predstavnici drugih NVO na lokalnoj zajednici. Od 11 zastupnika koliko broji Skupština sjednici je prisustvovalo 10 zastupnika i time je Skupština je mogla pravosnažno raditi i odlučivati. Nakon usvajanja Dnevnog reda i Zapisnika sa 14. redovne i reizborne skupštine Udruženja jednoglasno i bez primjedbi usvojeni su Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj udruženja za 2016. godinu, Zapisnik Nadzornog odbora kao i Program rada i Finansjski plan udruženja za tekuću godinu.

Osim Izvještaja o radu za prošlu godinu, uz materijale koji su zastupnici dobili, Edib Skulić, predsjednik Udruženja, je putem slajd-projekcije prezentirao aktivnosti udruženja u 2016 godini koje su svrstane u:

  • Redovne aktivnosti udruženja
  • Projektne aktivnosti
  • Sportske aktivnosti
  • Humanitarne aktivnosti
  • Ostale aktivnosti

Bez obzira na težak položaj osoba s invaliditetom i nedovoljnog razumjevanja predstavnika vlasti da rade na stvaranju preduslova za punu uključenost i izjednačavanje mogućnosti istih na svim nivoima vlasti, Udruženje je vlastitim snagama i znanjem, aplicirajuću i implementirajući više projekata, težište svog rada i djelovanja usmjerilo na zapošljavanje osoba sa invaliditetom, humanitarnim i sportskim aktivnostima. Istaknuto je nekoliko velikih i značajnih aktivnosti koje je Udruženje imalo u prethodnoj godini svog rada, a Edib Skulić, predsjednik Udruženja, je posebno istakao aktivnosti na implementaciji projekata, pomoć drugim NVO u pisanju i implemetaciji projekata, reevidenciji članstva, planiranim martovskim aktivnostima posvećenim Danu općine.
Kao indikatore kada su u pitanju projektne aktivnosti istakao je da su u 2016. godini aplicirali u 9 projekata od kojih je 8 odobreno, a od toga 6 implementirano dok su 2 projekta u fazi implentacije. Uglavnom se radilo o projektima u oblasti sporta, nabavka poljoprivredne opreme i adapticije kancelarije i pristupne staze kancelariji Udruženja i zapošljavanju osoba sa invaliditetom - tri osobe sa invaliditetom su putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanja osoba sa invaliditem FBiH dobile zaposlenje.

U okviru diskusije članovi Udruženja, odnosno zastupnici i ostali prisutni su izrazili zadovoljstvo radom Udruženja u prošloj godini, a vođena je i diskusija o ućešću na predstojećem Međunarodnom otvorenom prvenstu – 14. sportskim igrama paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine koje će se održati u Zenici od 18-20 maja 2017. godine.

Prisutnim na sjednici Skupštine se obratio i općinski načelnik i u svom obraćanju nije krio zadovoljstvo dosadašnjim radom našeg Udruženja i svemu što je urađeno, te dao punu podršku nastavku zajedničke saradnje u stvaranju boljih uslova rada i življenja osoba s invaliditetom u lokalnoj društvenoj zajednici.

Rad Skupštine je protekao u radnoj atmosferi, a po završetku sjednice Skupštine upriličen je zajednički ručak i druženje.

 

Izvještaj dostavio:
Edib Skulić

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti